Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (34 af 53)


Hvordan er det at dø? Spørgsmålet har mennesket altid stillet. Svaret finder man aldrig, så længe man anser den fysiske verden for at være den eneste. Her er åndsvidenskabens svar.

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (34 af 53)

Fra syvende til første underplan

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-85-Døden-i-esoterisk-lys

 

7. underplan

“Skærsilden”, “helvede”, “hades”

 

Astralplanets 7. underplan ligger faktisk under den fysiske jordoverflade. Det tungeste astrale stof er derfor samlet ind mod Jordens centrum. 7. underplan rummer også en genpart af den fysiske verden, men som C.W. Leadbeater fortæller, er denne genpart hæsligt forvrænget. Dette underplan opleves som en mørk, tyktflydende væske, der er beboet af de mest afskyelige væsener, man kan forestille sig. Den nordiske mytologi siger noget tilsvarende, for her kan man læse, at atmosfæren på dette plan består af en tyktflydende æterisk væske, og der drypper konstant "orme" ned fra "loftet". Hele det 7. underplan udgør et sandt helvede, men det er vigtigt at understrege, at dette helvede alene består af menneskets selvskabte tanke- og begærformer.

Almindelige mennesker skal ikke frygte, at de havner her. Det er stedet for mennesker, der er kendetegnet ved ekstremt rå, kyniske og hadefulde tanker, og med voldsomt grove, brutale og primitive begær. Når mennesker starter den astrale tilværelse her, er der ikke tale om Guds straf, sådan som Kirken foretrækker at fortolke det. Årsagen er udelukkende menneskets egen affinitet til stedets vibrationer. Svingningerne i deres egne astrallegemer tiltrækkes af stedets tilsvarende frekvens.

Det er absolut ikke noget morsomt sted at være. Her møder man de mest modbydelige, indædt onde og hæmningsløst brutale mennesker i verden – sadisterne, tunge drankere, skruppelløse voldsmænd, perverse seksualforbrydere, psykopater osv. … altså virkelig bevidst ondskabsfulde mennesker. På astralplanet har de ingen krop til at tilfredsstille deres begær, så begærene opleves kolossalt brændende. Det er disse brændende begær, der udgør "skærsilden" eller "helvede". Dette sted (eller disse tilstande) er skabt af mennesket selv. Ikke af en mystisk djævel med horn i panden. Menneskeskabte tankeformer af "svovlpølen", djævle og monstre, møder an også her. Men bemærk – de er menneskeskabte. De er der, fordi mennesket forestiller sig, at de eksisterer, og hvordan de ser ud.

Brændende begær

I den fysiske tilværelse taler man også om brændende begær. Når man bringer brændende begær med sig fra det fysiske liv til det astrale, kommer man bogstaveligt fra asken i ilden. Man bevæger sig ind på følelsernes eget plan, og her har man som sagt ikke en fysisk krop til at dæmpe eller nedtransformere begærimpulserne. Man oplever derfor begærene omkring ti gange stærkere end i det fysiske liv. Altså virkelig intenst! Og da man ikke længere kan tilfredsstille sine begær via en fysisk krop, oplever man en ubeskrivelig frustration, som betyder, at man lever i et "flammehav" – i overført betydning. Skærsilden er derfor på en måde en realitet – vel at mærke hvis man har været tilstrækkelig brutal, kynisk og ondskabsfuld til, at man har tiltrukket tilstrækkeligt elementalessens fra 7. underplan til at danne en skal af dette stof yderst i astrallegemet. Det er mennesket selv, der kvalificerer sig til et liv på 7. underplan. Det er ikke et sted, hvor Gud opbevarer mennesker, der ikke troede på de kristne præster.

Det var den dårlige nyhed. Nu kommer den gode. Man finder ikke almindelige gennemsnitsmennesker på 7. underplan. Man skal være bevidst ond og uhyre brutal for at tiltrække tilstrækkeligt stof fra dette underplan. Ingen almindelige mennesker vil opleve denne verden. Den er kun med i gennemgangen, for at man kan danne sig et billede af hele den astrale verden.

 

6. underplan

"Skyggelandet"

 

Den næste region bliver naturligt 6. underplan. Der møder man helt almindelige materialistiske hverdagsmennesker. Man kan kalde dem "hr. og fru Jævn". Altså mennesker der er stærkt knyttet til andre mennesker og til ting og steder på det fysiske plan. For dem har livets mål og mening været erhvervelse af fysiske besiddelser som eksempelvis hus, bil, båd eller andre såkaldte forbrugsgoder. Deres tanker har været grundlæggende materialistiske, og derfor har deres tænkning bundet dem til det relativt lave astrale underplan. Denne type mennesker vil i deres astrallegemer strejfe omkring i nærheden af de steder, de var knyttet til i det fysiske liv. I mange tilfælde vil de forsøge at komme i kontakt med de efterladte. Måske vil de forsøge at meddele dem noget, de ikke fik sagt. Måske vil de blande sig, hvis noget ikke går efter deres hoved. Måske kan de ganske enkelt ikke give slip på alt det, de har levet og arbejdet for et langt liv. Det er her, de usynlige hjælpere gør et stort arbejde, for de hjælper døde mennesker videre ind i det nye liv på højere niveauer af astralplanet.

 

5.-4. underplan

mere bevidste mennesker

 

Det er her, de fleste mennesker havner efter døden. Disse underplaner ligger ned til og umiddelbart over jordoverfladen, og som baggrund har de den fysiske verden. Derfor er der astrale landskaber, bygninger, mennesker osv. Hele den fysiske natur finder man her i en fantastisk farvestrålende genpart som langt overgår den fysiske verden i skønhed. Farveglansen på astralplanet lyser som ild, mens farverne på det fysiske plan er døde og matte i sammenligning. Farverne og lyset når højder, man ganske enkelt ikke kan forestille sig. Det er noget af det, der gør, at efterlivet er en smuk oplevelse.

Skaber den astrale verden med tankens kraft

På både 5. og 4. underplan er der mennesker, som er mindre bundet af det fysiske. De har tænkt mange materialistiske tanker, men de er desuden godt i gang med at udvikle en mere skabende fantasi. Langsomt begynder de at forme de astrale omgivelser efter deres egne lidt mere stabile tanker. De opdager f.eks., at på astralplanet ser de ud, som de tænker. Lige efter døden ser de derfor ud, sådan som de forestillede sig selv – altså nogenlunde som de så ud i det fysiske liv. Alle kender sit eget udseende fra spejlet. Alle har derfor et billede af sig selv. Og selv om det mange gange er lidt urealistisk, så ved man nogenlunde, hvordan man ser ud. Og sådan ser man ud i begyndelsen på astralplanet. Men efterhånden opdager man, at man bare kan tænke sig anderledes. Pludselig står man i ungdommens fulde glans – eller får sine drømme om et andet og bedre udseende opfyldt:

  • De skaldede får hår på hovedet.
  • De overvægtige kommer på den første virkelig effektive slankekur. Den hedder "Tænk dig slank".
  • De strithårede får bløde krøller.
  • De stritørede får ørerne lagt ind til hovedet.
  • Små mennesker bliver høje.
  • De tårnhøje skrumper ind til gennemsnitsstørrelsen.
  • Man ændrer facon uden fedtsugning, silikoneimplantater og plastiske operationer.
  • Og måske ifører man sig fantasifulde gevandter med guldkanter og funklende ædelstene.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-86-Døden-i-esoterisk-lys

 

Alt, hvad man kan tænke sig, sker i samme øjeblik, man tænker det. Derfor begynder man gradvis at blive smukkere og smukkere. Idealerne bliver virkelig tydelige. Man begynder også at deltage aktivt i det, der sker i omgivelserne. Man begynder at deltage i formningen af de ting, der findes på 5. og 4. underplan.

 

3. underplan

"Sommerlandet"

 

3., 2, og 1. underplan ligger et godt stykke ude i rummet og dermed fjernt fra den fysiske verden. Disse planer er langt mindre materielle dvs. mere luftige i deres substans.

Når man kommer ind på 3. underplan, møder man et ufatteligt sceneri, for her har de astrale mennesker opført imaginære byer og landskaber. Sceneriet består hovedsagelig af menneskeskabte tankeformer iklædt følelser – dvs. alt det mennesker har drømt om, begæret og længtes efter. Her er fantastiske naturscenerier – enorme blomsterhaver … overdådige templer … ja, de mest utrolige ting, mennesker har forestillet sig i tidens løb. Alt dette findes som halv- eller helfærdige tankeformer. Det er stedet, hvor menneskers drømme bliver virkelighed. Det er stedet, spiritisterne kalder "sommerlandet".

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-87-Døden-i-esoterisk-lys

 

I "sommerlandet" er man fuldstændig opslugt af sit eget følelses- og tankeliv. Og man lever i selvskabte omgivelser. I det fysiske liv drømte man måske om et lille hvidt hus med stokroser op ad muren. Men her på astralplanet slår den almindelige livsdrøm ikke til, for hvorfor ikke flytte ind i et funklende tempel … af krystaller?

At opføre et slot er nu lettere sagt end tænkt, for det kræver store og stærke tankeformer. Derfor bygger man som regel videre på de tankeformer, der allerede findes. Man går ganske enkelt rundt og føjer små tankeformer til de, der allerede er skabt, og sammen med de andre beboere på astralplanet bygger man fantasibyer, templer, hængende haver, imponerende parkanlæg … osv.

På 3. underplan lever man et liv i fællesskab, og alt, hvad man har tænkt på, drømt om og begæret findes her.

 

2. underplan

religionernes "Himmel"

 

På 2. underplan finder man mennesker med dyb religiøs overbevisning eller stor åndelig hengivenhed – vel at mærke ud fra et personligt synspunkt. 2. underplan er præget af mennesker, der udtrykker en personificeret tilbedelse, og derfor er det her, de religiøse finder deres "himmel" eller paradis. "Himlen" er lige så virkelig som "Helvede", men begge dele er tankeformer skabt af mennesker. Og derfor svarer planet til menneskets forestillinger om en Himmel eller et Paradis.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-88-Døden-i-esoterisk-lys

 

Her møder man den kristnes "Himmel", og her sidder Vorherre ganske rigtigt på tronen med Kristus til højre og Helligånden til venstre … og bagved står de tolv ærkeengle. Selvfølgelig er de der, for husk på hvor mange millioner mennesker, der gennem tiderne har tænkt disse billeder klart og tydeligt – om og om igen. Og når den kristne ser dette syn, føles det som en bekræftelse, og måske udbryder den kristne: "Det er fuldstændig, som jeg forestillede mig det!" Naturligvis – for det har antaget form efter de kristnes selvskabte forestillinger! Men et andet sted ligger hinduernes "himmel". Et tredje sted findes muslimernes. Her sidder Allah med Mohammed ved sin højre hånd, og alle profeterne står bagved. Og alle de troende kan nu sige: "Det er fuldstændig, som jeg forestillede mig det!" – indtil de opdager, at det hele blot er en tankeskabt verden … en selvskabt illusion. Den er ikke en illusion i den forstand, at den ikke findes, for den er der. Men illusionen er ikke "Himlen" – den er bare menneskets forestilling om Himlen. Og den træder man ind i og lever i afhængig af den tro, man har haft i det pågældende liv.

 

1. underplan

 

Endelig er der 1. underplan – astralplanets højeste og stofligt fineste. Her møder man eksempelvis dygtige forskere, som ikke nødvendigvis er altruistiske. De har sikkert arbejdet for den bedst mulige løn, karriere og berømmelse, men det væsentligste i deres liv har været selve forskningen – ikke deres egen "frelse". På det højeste astrale underplan er der enestående muligheder for at udfolde sine intellektuelle interesser. Her har tænkende mennesker nogle fantastiske muligheder for at studere deres specialområde. Det er desuden her, man finder Kundskabens hal, hvor både astrale mennesker og sovende mennesker i fysisk inkarnation kan modtage natlig undervisning.

Ikke en bygning men en sindstilstand

Kundskabens hal er ikke et sted eller en bygning. Man skal derfor ikke forestille sig en skole eller et universitet ligesom i den fysiske verden. Kundskabens hal beskrives som en kundskabsfrekvens, en sindstilstand eller en holdning, og der undervises ved hjælp af foredrag, forevisninger og objektiv tankevisualisering.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE