Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (44 af 53)


Hvordan er det at dø? Spørgsmålet har mennesket altid stillet. Svaret finder man aldrig, så længe man anser den fysiske verden for at være den eneste. Her er åndsvidenskabens svar.

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (44 af 53)

Den astrale død

og den mentale fødsel

 

Hvordan oplever et menneske det, når det aflægger sit astrallegeme og går ind i den mentale verden? Mentallegemet er væsentligt mindre udviklet end astrallegemet. Menneskeheden som helhed har ikke fungeret som et intelligent, tænkende væsen i mere end 5-6.000 år. Her er der naturligvis tale om gennemsnitsmennesket. Det giver et indtryk af, hvor lidt menneskets mentallegeme er udviklet i forhold til astrallegemet, som mennesket har udviklet i millioner af år. I utallige liv har man vænnet sig til at modtage indtryk og tilskyndelser til handling nedefra. Mest fra de fysiske omgivelser men også fra astrallegemet. Mentallegemet er blevet brugt meget lidt til at modtage mentale vibrationer på sit eget plan.

Mentallegemet er mindre udviklet

Astrallegemet er i de fleste tilfælde fuldt funktionsdygtigt for langt de fleste mennesker. Dvs. at alt stoffet i astrallegemet er forholdsvis aktivt. Det betyder ikke, at der er fuld kontrol over det – tværtimod – men det betyder, at det er muligt at bruge alt stoffet.

Det samme er ikke tilfældet i mentallegemet. Langt fra alt stof er aktivt. Mennesket udnytter derfor langt fra de muligheder, der ligger i tankenaturen. På mentalplanet begynder man derfor ikke pludselig at tænke i nye baner, men er begrænset til dem, man tidligere har benyttet. Eller sagt på en anden måde: Et farveløst menneske bliver ikke med ét farverigt, bare fordi det fortsætter sit liv på mentalplanet. Alle ankommer med nøjagtig de mentale redskaber, de er i besiddelse af – hverken mere eller mindre.

Man forandrer sig ikke, bare fordi man dør

Nogle tror, at man i døden forvandler sig, og vågner op i den himmelske verden opfyldt med egenskaber, man ikke havde i det fysiske liv. Det er en misforståelse. At man dør og kommer over i indre verdener, betyder ikke, at man gennemgår en forvandling, hvor man pludselig har en masse evner, man ikke havde i forvejen. Den uintelligente vågner ikke op som et geni, og egoisten er ikke pludselig en helgen. Eller omvendt. Hvis man ikke selv har skabt tankeformer af den art, får man dem heller ikke i efterlivet.

Mentalt stof rives ud ved den astrale død

Når man har væsentligt mindre stof at udtrykke sig igennem på mentalplanet, skyldes det også, at man mister en del mentalt stof ved den astrale død, fordi man river den del af mentallegemet ud, der var knyttet til almindelige materielle begær – og det udgør en meget stor del af følelseslivet. I den fysiske tilværelse er mange af tankerne knyttet til materielle ting og sansenydelser, og alle disse begær har en mental dimension, fordi tankelivet knytter sig til dem. Det stof i mentallegemet, der er aktivt i forbindelse med denne del af tankelivet, rives med ud ved den astrale død og knyttes til "skyggen". Tilbage bliver kun den del af mentallegemets stof, som har været brugt til tankeformer, der er knyttet til en eller anden grad af uselviske følelser. Plus de tanker, der har været følelsesmæssigt neutrale – f.eks. faglige, videnskabelige, filosofiske osv. Det kan måske være glæde over åndsvidenskabelige erkendelser. Eller glæde over at opdage filosofiske dybder. Eller begejstring over en ny og klar indsigt. Den form for tanker er ikke sansebegær i egentlig forstand. Tilværelsen og processerne på mentalplanet er præget af lyksalighed, glæde og vitalitet, men navnlig én kvalitet skal være til stede, hvis processerne skal forvandles til evigtvarende talenter, og det er uselviskhed. Hvis engagementet er motiveret af personlig belønning eller vinding, vil kraften blive udløst på astralplanet, ganske enkelt fordi der er tale om et begær.

Langt de fleste mennesker handler på grundlag af personlige motiver, og derfor udfolder majoriteten af menneskeheden primært talenter og egenskaber i de højere astrale regioner, mens livet på mentalplanet bliver kort. Derfor er det nemt at forstå, at der sker en væsentlig reduktion af tankelivet for rigtig mange mennesker, og at de fleste er væsentligt mindre bevidste på mentalplanet end i den astrale verden. Der er simpelthen mindre aktivt stof at være bevidst med eller igennem.

Man bevæger sig ikke omkring på mentalplanet

På mentalplanet er der ikke tankeskabte landskaber og byer, som man bevæger sig omkring i ligesom i det fysiske og astrale liv. Det er snarere sådan, at hvert menneske lukker sig inde i sin egen tankeverden.

De tankeformer, man har skabt, virker som en slags "vinduer", man kigger igennem og ud på mentalplanet. Og man kan kun modtage impulser igennem disse "vinduer", der svarer til det aktive stof i mentallegemet.

Eksempel: Vinduernes størrelse

Man kan sige, at størrelsen af glasset i ruden svarer til størrelsen på tankeformerne. Nogle har store "panoramaruder", som giver overblik over hele haven. Andre har små "kældervinduer", som kun tillader et begrænset udsyn.

Eksempel: Glassets farve

Man kan også sammenligne med glassets farve. Når man oplever noget, farves oplevelserne af de holdninger, man har opbygget. Har man mange fordomme, er glassets farver tætte. Man kan derfor ikke se, hvordan tingene virkelig er. Man iagttager blot sine egne fordomme. Er det derimod lykkedes at være nogenlunde neutrale og fordomsfri, ser man tingene, som de er. Man ser virkeligheden klart.

Eksempel: Glassets klarhed

Glassets gennemsigtighed kan sammenlignes med tankeformernes klarhed. En tankeforms klarhed bestemmes af, hvor klart og præcist tanken blev tænkt. Har man tænkt klare og præcise tanker, vil man opleve den aktuelle del af mentalplanet med samme klarhed og præcision.

Vinduerne er selvsagt kun en symbolsk fremstilling. På mentalplanet bærer man selvfølgelig ikke rundt på små eller store vinduer med farvet glas. Det er udelukkende tale om en symbolsk beskrivelse af bevidsthedstilstande på tankens eget plan.

Eksempel: Interesse for musik

Et menneske, der ikke har interesseret sig for musik, vil være uden "vindue" til mentalplanets store områder med indsigt i musikkens idé og sjæl. Hvis dette menneske kun har haft interesse for én slags musik i det fysiske liv, vil det være begrænset til denne musikform. Men hvis det har haft en ægte og rummelig interesse for musik, vil det i høj grad opleve, at der ligger en sandhed bag idéen om "sfærernes musik", for på disse høje bevidsthedsplaner skaber enhver bevægelse og handling harmoniske lyde og farver. Alle tanker (både egne og andres) udtrykker en ubeskrivelig række af skiftende akkorder. Den musikalske manifestation danner baggrund for alle oplevelser på mentalplanet.

På mentalplanet er der en særlig orden af devaer, som er dedikeret til musik. Hinduerne kalder dem "gandharvaerne". Hvis man sætter pris på musik, vil man tiltrække gandharvaernes opmærksomhed, og man vil komme i kontakt med dem og den musik, de skaber. Da de bruger alle slags ukendte overtoner og variationer, vil musikalsk interesse medføre, at man i det næste liv inkarnerer langt rigere, end da man forlod det. Endelig kan man lytte til den musik, som andre skaber på mentalplanet. Mange af de store komponister befinder sig på mentalplanet, og de fysiske komponisters inspiration er i virkeligheden blot et svagt ekko af den musik, de har sanset på mentalplanet.

Eksempel: Interesse for farver

Hvis man er interesseret i kunst og farver, vil man få lignende oplevelser. Gennem dette "vindue" vil man opfatte mentalplanets naturlige orden, som udtrykker sig i farve og lyd. Man vil opfatte devaernes fantastiske farvesprog, for en bestemt deva-orden kommunikerer ved hjælp af imponerende farver. Desuden vil man kunne opfatte de store kunstneres farve-skabelser på mentalplanet.

Egne og beslægtede tankeformer

Det samme princip gælder for alle andre retninger af tanker og interesser, og hele mentalplanet gennemstrømmes af en uendelig glæde over at leve, opleve og lære. De selvskabte tankeformer skaber ikke alene grænsen for bevidsthedsfeltet. Man har desuden adgang til tankeformer eller mentale frekvenser, der er beslægtede med egne interesser. Det er en lovmæssighed, der gælder på alle planer. De erfaringer, man indsamler i det fysiske liv, skal bearbejdes i de indre verdener efter døden, og derfor har man adgang til mentale klimaer og idéer, der svarer til egne interesseområder i dette og i tidligere liv.

Ethvert interesseområde, som man har været optaget af i det fysiske og astrale liv, fungerer nu som en åben dør til en verden af dyb forståelse og indsigt i netop de områder, man er mest optaget af. I denne 5-dimensionale verden, er der mulighed for ikke bare at trænge ind i, men også at blive en del af bevidsthedsfeltet. Her kan interesserne for alvor bære frugt. Lærdommen kan få virkelig dybde og intensitet. Livets læreprocesser og erfaringer kan effektivt forvandles til visdom.

Livet på mentalplanet begynder i det fysiske liv

Hvis man skal tage konsekvensen af disse oplysninger, må man erkende, at de tanker, man tænker i det fysiske liv, er afgørende for tilstanden i efterlivet. Den, man er i den fysiske verden, vil man også være i den mentale verden. Hverken mere eller mindre. Hvis man vil lære at skabe klare tankeformer på mentalplanet, må man opøve evnen til at tænke klart, koncentreret og præcist i den fysiske verden. Samtidig må man konstant vurdere og forædle motiverne.

Kommunikationsbegrænsninger på mentalplanet

Mennesket skaber selv muligheder og begrænsninger på alle tilværelsens niveauer, og det kommer naturligvis til udtryk i kommunikationen mellem mennesker på mentalplanet. Kommunikationen er betinget af to faktorer:

  • Egen udviklingsgrad
  • Modtagerens udviklingsgrad

Hvis man selv er uudviklet, vil det tankebillede, man skaber, være ufuldkomment, og derfor har modtagerens sjæl problemer med at anvende det. Men selv det dårligste tankeudtryk er langt bedre end det ville være i det fysiske liv, for i inkarnation ser man kun sine medmennesker delvist og mangelfuldt.

Hvis modtageren er uudviklet, får han eller hun ikke fordel af billedet, selvom det er klart. Hvis modtageren ikke har de egenskaber, der er visualiseret, kan han eller hun ikke pludselig udtrykke dem, fordi en anden har forestillet sig, at han eller hun har dem.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE