Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (45 af 53)


Hvordan er det at dø? Spørgsmålet har mennesket altid stillet. Svaret finder man aldrig, så længe man anser den fysiske verden for at være den eneste. Her er åndsvidenskabens svar.

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (45 af 53)

Det generelle sceneri

på mentalplanet

 

For gennemsnitsmennesket er tilstanden hovedsagelig modtagende, og evnen til at opleve noget uden for den individuelle tankeverden er meget begrænset. Årsagen er, at man i livet skaber tankevaner, og at man ikke uden videre kan danne nye. Det tankefelt, man selv har skabt, udgør funktionsområdet på mentalplanet. På grund af disse selvskabte begrænsninger, kan de fleste mennesker ikke opleve mentalplanets generelle sceneri, for de har ikke stof i mentallegemet, de kan opleve igennem. De fleste kigger kun ud gennem deres egne forestillinger. De opleves til gengæld med ubeskrivelig skønhed og intensitet – men de kan ikke opfatte mentalplanet som helhed. Derfor kan de ikke se de levende kræfter og mægtige devaer, der omgiver dem og hjælper dem.

Opslugt af ophøjede tanker

På mentalplanet er man fuldstændig opslugt af de interesser og erkendelser, der dominerede i det fysiske liv. Man er omgivet af tankebilleder, som belives og antager skikkelse af de højeste, reneste og mest opløftende idealer. Hvis det drejer sig om kærlighed til familie eller nære venner, ses de pågældende i det mest ophøjede lys, for man oplever deres sjælskvaliteter. Nogle synes måske, at det er underligt og uvirkeligt, at man står i forbindelse med sine forestillinger om de nære og kære, i stedet for at stå i nær forbindelse med dem selv. Men hvem er de i virkeligheden?

Et menneske, som elsker et andet menneske højt, danner et kraftfuldt mentalt billede af dette menneske i den mentale verden. Tankeformen er en magtfuld kraft, som er stærk nok til at nå den elskedes sjæl på kausalplanet, for det er naturligvis menneskets sjæl, der elskes – ikke den fysiske krop, som blot er en manifestation eller ydre form af dette menneske. Den kærlighed, der strømmer mod det tankebillede, man har dannet af den, man elsker, er en mægtig kraft til det gode, og som derfor vækker kærlighed hos modparten. Denne gode egenskab forstærkes i ham eller hende, og kan endog manifestere sig i den elskedes personlighed på det fysiske plan.

Impulser belives af sjælene

Sjælen reagerer og svarer på den kærlighed, man sender imod den. Ophøjede tanker om de nære og kære, belives derfor af deres egne sjæle, og derfor ser man dem, som de virkelig er – som sjæle. Det gør ingen forskel, om mennesket er fysisk levende eller fysisk død. I den mentale verden er man derfor altid omgivet af levende tankeformer af de mennesker, man holder af, og de viser sig fra deres bedste side. Dels fordi man selv har dannet positive forestillinger om dem, dels fordi de belives af deres sjæle, som altid kun udtrykker det højeste og bedste i ethvert menneske.

På mentalplanet er man derfor meget nærmere de nære og kære, end man nogensinde kommer det på det fysiske plan. Man kommunikerer ved hjælp af telepati, og derfor kan der ikke opstå misforståelser. Kommunikationen er direkte, klar og fuldkommen.

Idéer, planer og projekter

Familie og venner er én ting. En anden er interesserne i det liv, man lever. Et menneske, der har været optaget af fysiske ting og materialistiske interesser, har meget få og små "vinduer" at kigge ud igennem på mentalplanet. Et menneske, der er optaget af kunst, musik, filosofi, psykologi, åndsvidenskab, naturvidenskab osv. vil til gengæld opdage, at der venter uendelig glæde og grænseløs indsigt i det mentale liv. Det betyder, at hvis man i det fysiske liv har været ægte optaget af idéer, planer og projekter, som måske ikke blev realiseret, udfolder der sig et imponerende panorama, som viser idéernes potentialer og udfoldelsesmuligheder. Hvis der er tale om en længsel efter åndelig indsigt, vil bevidstheden blive opfyldt af den lykkeligste indsigt. De interesseområder, der har været genstand for kærlighed i det fysiske liv, bliver til "vinduer" på mentalplanet. Og gennem dem kan man kontakte korresponderende mentale klimaer, der findes som store tankecentre eller hele mentale kontinenter.

Der findes en orientalsk allegori, der siger, at enhver ankommer til mentalplanet medbringende sin egen skål. Uanset skålens størrelse, bliver den altid fyldt til randen. Nogle kommer med et "fingerbøl". Andre med en "balje". I det fysiske liv er mange tanker fragmentariske. På mentalplanet udarbejder man tålmodigt alle detaljer i disse tanker, og man gennemlever dem med en livlighed, som intet i den fysiske verden kan komme på højde med.

Disciple og de indviede oplever sceneriet

I modsætning til gennemsnitsmennesket vil mennesker med en vis udviklingsgrad (og her tænkes der på disciple og indviede) opleve et generelt sceneri. Derfor er det muligt at skitsere, hvordan disciple oplever mentalplanet.

Tankeelementaler (tankeformer)

På mentalplanet oplever man alle tankeformer, der dannes i den mentale elementalessens – de såkaldte "tankeelementaler". Dem er der lige så enorme myriader af som i den astrale verden, for ethvert lille mentalt bevidsthedsudtryk hos ethvert levende væsen med et mentalt aspekt, vil producere en konstant strøm af disse elementaler.

En afspejling af "Akasha-kronikken"

På mentalplanet har man også en afspejling af de planetariske optegnelser i "Akasha-kronikken", men det er kun en afspejling. Den egentlige "akashakronik" befinder sig på det højeste underplan i den kausale verden. Den rigtige "akashakronik" afspejler sig i det, man kan kalde "det mentale lys", som er en langt mere pålidelig informationskilde end astrallyset.

Afspejling af de arketypiske modeller

De arketypiske, planetariske modeller (altså grundlaget for hele evolutionsprocessen) hører også hjemme i den kausale verden på det øverste underplan af mentalplanet, men de indgår faktisk også i det generelle sceneri, for mennesket er ikke kun til stede i mentallegemet. Det er desuden til stede i kausallegemet – sjælens legeme. Sjælen er stadig menneskets inderste kærne, uanset om man er fysisk levende eller fysisk død. Kombinationen af kausal- og mentallegeme gør det muligt at opleve alle disse ting.

Sjælegrupper

På mentalplanet vil man opleve, at sjælen er den individuelle kerne. Men man vil også opleve, at denne kerne er grupperet under de syv stråler – og derefter igen undergrupperet inden for specielle områder. Sjælen er et gruppevæsen. Kønsløst broder-/søsterskab er derfor en realitet i naturen, og det kan erkendes direkte på mentalplanet. Alle beslutninger er dikteret af gruppehensyn. Her tænker alle "vi" – aldrig "jeg".

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE