Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (1 af 53)


Hvordan er det at dø? Spørgsmålet har mennesket altid stillet. Svaret finder man aldrig, så længe man anser den fysiske verden for at være den eneste. Her er åndsvidenskabens svar.

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE (1 af 53)

e-bog

DØDEN - OG DEN INDRE REJSE

 

Af Erik Ansvang

 

DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys

Du kan frit downloade e-bogen "DØDEN - OG DEN INDRE REJSE" af Erik Ansvang. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på… Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

Kort omtale af denne bog:

 

Hvordan er det at dø? Dette spørgsmål har mennesket stillet til alle tider og i alle kulturer. Svaret finder man aldrig, så længe menneskeheden anser den fysiske verden for at være den eneste, der eksisterer.

Nutidens udbredte mangel på troen på et liv efter døden, og afvisningen af muligheden for at kunne kommunikere med indre verdener, har skabt en generel tvivl og uklarhed i menneskets holdning til et af livets absolut vigtigste emner, og denne holdning er blevet en overbevisning, der gennemsyrer nutidens kollektive bevidsthed. Det er selvmodsigende, at man i denne oplyste tid blandt de mest civiliserede folkeslag i verden overalt møder frygt, fortrængning og tvivl, når der tales om døden – selvom man samtidig er overbevist om, at man i denne del af verden tilhører den eneste sande religion, og selvom denne religion lover, at der findes et liv på den anden side af døden. Hos mange troende skaber denne forestilling usikkerhed, tvivl og frygt − mens ikke-troende afviser påstanden som primitiv eller direkte latterlig.

Naturvidenskabens materialistiske livssyn er en anden kilde til den udbredte frygt for døden. Forskerne påstår, at mennesket kun lever ét liv, og efter døden er der absolut ingenting. Bevidstheden forsvinder og mennesket ophører ganske enkelt med at eksistere. Men oplysningen om, at man går fra at være noget til at være ingenting, virker skræmmende på de fleste. Det glemmes som regel, at naturvidenskaben ikke kan bevise, at der ikke findes et liv efter døden. I stedet for at konkludere, at man ikke ved det, konkluderer man, at hvis man hverken kan bekræfte det eller afkræfte det, så eksisterer det ikke. Den rigtige konklusion er, at man er uvidende.

Ved hjælp af clairvoyance har åndsvidenskabens absolut mest kompetente forskere udført omhyggelige og detaljerede undersøgelser, og de har beskrevet den lange rejse i livet efter livet. Trin for trin beskrives denne rejse, der fører fra det fysiske liv til et liv på astralplanet − bevidsthedsområdet over eller bag den fysiske verden. Rejsen og efterlivet fortsætter senere på mentalplanet, og den slutter ved tilbagekomsten til kausalplanet – sjælens egen verden. Undervejs beskrives de meget anderledes omgivelser og bevidsthedstilstande i de indre verdener, og formålet med opholdet beskrives detaljeret og i et forståeligt sprog. Døden – den indre rejse kan medvirke til at fjerne den dødsfrygt, der er resultatet af den eksisterende uvidenhed om dette vigtige emne.


 

D Ø D E N

- OG DEN INDRE REJSE

Af Erik Ansvang

 

Erik-Ansvang-forfatter-og-webmaster-på-VisdomsNettet

Erik Ansvang

 

INDHOLD:

 

 • Side 1: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE
 • Side 2: Hvordan er det at dø?
 • Side 3: Psykologiske stadier
 • Side 4: Koncentrationsøvelse
 • Side 5: 2. kapitel - DØDEN I ESOTERISK BELYSNING
 • Side 6: Frygten for døden
 • Side 7: Hvad siger lægevidenskaben?
 • Side 8: Vi kan dø på tre måder
 • Side 9: En mulighed for tilbagebetaling
 • Side 10: 3. kapitel - KROPPEN FORLADES
 • Side 11: “Den lille død” eller “dødens lillebror”
 • Side 12: Selve dødsprocessen
 • Side 13: Opstandelsesprocessen
 • Side 14: 1. Restitutionsfasen
 • Side 15: Tilbagetrækningens seks faser
 • Side 16: Tilbageblikket
 • Side 17: 2. Eliminationsfasen
 • Side 18: 3. Integrationsfasen
 • Side 19: 4. kapitel - PÅ TÆRSKLEN
 • Side 20: Dødsoplevelsen
 • Side 21: Mangler dækkende ord
 • Side 22: Tunneloplevelsen
 • Side 23: Bevidsthedsklarhed
 • Side 24: Tankeoverføring
 • Side 25: Grænsen mellem liv og død?
 • Side 26: Dødsvidenskab
 • Side 27: Fremtidens øvrige forberedelser
 • Side 28: 5. kapitel - ASTRALPLANETS BEBOERE
 • Side 29: Tre astrale grupper
 • Side 30: Illusionsplanet
 • Side 31: Lagdeling af astrallegemet
 • Side 32 Mennesketyper
 • Side 33: De syv astrale underplaner
 • Side 34: Fra syvende til første underplan
 • Side 35: Refleksioner
 • Side 36: 6. kapitel - LIVET PÅ ASTRALPLANET
 • Side 37: Astrale studier
 • Side 38: Tidligere mennesker
 • Side 39: Kunstige væsener
 • Side 40: Konklusion
 • Side 41: Refleksion
 • Side 42: 7. kapitel - LIVET PÅ MENTALPLANET
 • Side 43: Det generelle sceneri
 • Side 44: Den astrale død og den mentale fødsel
 • Side 45: Det generelle sceneri på mentalplanet
 • Side 46: Livet på mentalplanet er en bearbejdningsproces
 • Side 47: Esoteriske skoler
 • Side 48: Refleksion
 • Side 49: 8. kapitel - LIVET PÅ SJÆLSPLANET
 • Side 50: De kausale underplaner
 • Side 51: 2. underplan
 • Side 52: 1. underplan
 • Side 53: Refleksion

 

Dødsprocessen

 

Hvordan er det at dø?

Dette spørgsmål har mennesket stillet

til alle tider og i alle kulturer.

Svaret finder man aldrig, så længe menneskeheden

anser den fysiske verden for at være den eneste.

 

 

 DØDEN-og-den-indre-rejse-01-Døden-i-esoterisk-lys

William Adolphe Bouguereau: “Sjælen føres til Himlen”.

 

Det er tanken at bevæge sig dybt ind i et tabuområde – et emne, som de fleste frygter, fortrænger og fortier. Emnet er døden, dødsprocessen og muligheden for et liv efter døden.

Det er vigtigt fra begyndelsen at slå fast, at det ikke er opgaven at bevise, at naturvidenskabens syn på døden er forkert, og at åndsvidenskabens informationer om et liv efter døden er korrekte, ganske enkelt fordi ingen af de to videnskaber i øjeblikket er i stand til at bevise deres påstande på grundlag af anerkendte kriterier for bevisførelse. Det er udelukkende tanken at fremlægge en række åndsvidenskabelige teorier, påstande og indicier, og det er op til den enkelte at afgøre, om de virker overbevisende eller det modsatte. Der er ingen forventning om, at nogen skal acceptere de åndsvidenskabelige påstande, men hvis man synes, de er ufattelige, vil det være klogt ikke uden videre at afvise dem. Ved nærmere eftertanke vil mange ikke alene finde håb og trøst i de åndsvidenskabelige informationer, men også opleve dem som logiske og velbegrundede alternativer til de anerkendte hypoteser.


 

Dødens dårlige image

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-02-Døden-i-esoterisk-lys

 

Når kunstnere eller filmbranchen skal billedliggøre døden, sker det i de fleste tilfælde ved at skabe rædselsvækkende og uhyggelige indtryk. Nutidens udbredte mangel på troen på et liv efter døden, og afvisningen af muligheden for at kunne kommunikere med indre verdener, har skabt en generel tvivl og uklarhed i menneskets holdning til et af livets absolut vigtigste emner, og denne holdning er blevet en overbevisning, der gennemsyrer nutidens kollektive bevidsthed.

Det er selvmodsigende, at man blandt de mest civiliserede folkeslag i verden overalt møder frygt, fortrængning og tvivl, når der tales om døden – selvom man samtidig er overbevist om, at man i denne del af verden tilhører den eneste sande religion, og selvom denne religion lover, at der findes et liv på den anden side af døden. En af årsagerne er uden tvivl kristendommens påstand om, at metaforen om glæderne i Himlen og rædslerne i Helvede fortolkes bogstaveligt. Hos mange troende skaber denne forestilling usikkerhed, tvivl og frygt, mens ikke troende afviser påstanden som primitiv eller direkte latterlig.

Naturvidenskabens materialistiske livssyn er en anden kilde til den udbredte frygt for døden. Forskerne påstår, at mennesket kun lever ét liv, og efter døden er der intet – absolut intet! Hjernen dør, bevidstheden forsvinder og mennesket ophører ganske enkelt med at eksistere. Men det er ikke muligt at forestille sig, at man ikke eksisterer, for det kræver, at der er en, der forsøger at forestille sig denne tilstand – altså eksisterer man. Men oplysningen om, at man går fra at være noget til at være ingenting, virker skræmmende på de fleste. Man glemmer ofte, at naturvidenskaben ikke kan bevise, at der ikke findes et liv efter døden. I stedet for at konkludere, at man ikke ved om bevidstheden lever videre efter den fysiske død, konkluderer man, at hvis man hverken kan bekræfte det eller afkræfte det, så eksisterer det ikke. Den rigtige konklusion er, at forskerne er uvidende.

Døden er et emne, der hos de fleste får mange billeder og associationer frem i bevidstheden. Mange kunstnere har i tidernes løb billedliggjort almindelige menneskers holdning til døden. Alle kender eksempelvis "manden med leen", som er en gammel, symbolsk, skræmmende fremstilling af den markante begivenhed, hvor man tager afsked med den fysiske tilværelse.

Men mon ikke de fleste nutidsmennesker forbinder døden med sorg, angst, fortvivlelse og savn.

 

DØDEN-og-den-indre-rejse-03-Døden-i-esoterisk-lys

Kathe Kollwitz: “Faldet i kamp”.

Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Download-fil: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE - Erik Ansvang


Artikel-DØDEN-OG-DEN-INDRE-REJSE-eBog-Døden-i-esoterisk-lys
Læsefil med vendbare sider: DØDEN - OG DEN INDRE REJSE