Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA eller TILGIVELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

KARMA eller TILGIVELSE (13 af 15)


Åndsvidenskaben taler om karma og selvudvikling. Kirken taler om synd og syndsforladelse. Men kan virkningen af en naturlov ophæves i tid og rum?

KARMA eller TILGIVELSE (13 af 15)

Ofring eller selvopofrelse

 

Hvis man i stedet ser på læren om forsoningen fra en esoterisk synsvinkel, vil man hurtigt fornemme, at nøgleordet ikke er Guds vrede og straf. Man skal heller ikke fokusere på Kristi blodoffer eller hans død på korset. Man skal lære af hans liv.

 

“Som vi alle ved, fokuseres der på “Kristi blodoffer” på korset og på en frelse, afhængig af anerkendelse og accept af dette offer. Den stedfortrædende forsoning er sat i stedet for den tillid til vores egen guddommelighed, som Kristus selv indskærpede os. Kristi kirke har vist sig ineffektiv (hvad verdenskrigen viste) på grund af sin snæversynede tro og evne til at betone forkerte forhold, sin klerikale pragt, sin falske autoritet, sin materielle rigdom og sin præsentation af en død Kristus. Hans opstandelse accepteres, men hovedvægten er lagt på hans død.”

Alice A. Bailey: Kristi tilsynekomst, s. 65

 

 

Karma-eller-Tilgivelse-27-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

Ofringens lov

Kirken har sammenblandet primitive stammers ide om at ofre levende væsener (oftest dyr) for at formilde en vred Gud med Kristi selvopofrelse, på trods af at Kristus selv sagde til farisæerne:

 

“Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer.”

Matt. 9,13

 

Ofring er manifestationens lov

Kristi liv var en lang demonstration af selvopofrelse. Han ofrede sig ikke for menneskeheden, men han viste, at ofringens lov er grundlaget for solsystemet – ja for hele Universet. Alle store religioner har erklæret, at Universet begynder med en offerhandling. Derfor indgår ofringens begreb i deres højtideligste ritualer. Ofringens lov kunne måske med større tydelighed kaldes manifestationens lov eller kærlighedens og livets lov, for ofringen består i, at en ubegrænset Gud hinsides tid og rum, manifesterer sig i tid og rum. Set i forhold til den ubegrænsede tilstand, er skabelsen en begrænsning. Og heri ligger offeret. At selvopofrelse er manifestationens lov, ses overalt i den fysiske verden, hvor alt liv, al vækst, ethvert fremskridt er afhængig af konstante ofre.

  • Mineralet ofrer sig selv til planten, for at give planten liv.
  • Planten ofrer sig til dyret for at give det liv.
  • Planten og dyret ofrer sig til mennesket, så det kan leve.
  • Mennesket ofrer sig for andre mennesker.

Alle de højere former opløses igen og tilfører via deres bestanddele atter energi til det laveste rige. Det er en uafbrudt rækkefølge af ofringer fra de højeste til de laveste – og det er netop tegnet på fremskridt, at ofringen i stedet for at være tvungen og ufrivillig, bliver frivillig og selvvalgt.

 

Dine synder forlades dig

 

Karma-eller-Tilgivelse-28-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

Der skal naturligvis tages stilling til, at Jesus ifølge Bibelen ofte sagde “Dine synder forlades dig”. Kan man derfor afvise, at der faktisk er indbygget en fortrydelsesparagraf i naturlovene? Hvad svarede H.P. Blavatsky, da man stillede hende spørgsmålet?:

 

“Om synderen så venter til sidste minut af den sidste time af sit jordiske livs sidste dag, inden de blege læber fremstammer trosbekendelsen, går det til paradis. Det gjorde den døende røver på korset, og det kan alle andre, der er lige så umoralske, også gøre … Syndsforladelse fører lettere de, der tror på den, til grænsen af enhver tænkelig forbrydelse end nogen anden lære, jeg kender.”

H.P. Blavatsky: Nøgle til teosofien, s. 124

 

Det farlige i læren om den stedfortrædende forsoning består i, at uanset hvor meget eller hvor groft man har forbrudt sig mod både guddommelige og menneskelige love, så behøver man blot at proklamere, at man tror på Kristus, og at man tror på, at hans blod afvaskede enhver synd, man har begået eller vil begå. Det er ikke menneskets handlinger, der er afgørende, men dets tro. Hvis man blindt tror på Kirkens budskab, er man frelst.

Det betyder samtidig, at de mest menneskekærlige og barmhjertige buddhister, hinduer, muslimer og nyreligiøse mennesker kastes i Helvedes evige flammer. Gandhi må derfor i øjeblikket lide og brænde i Helvede, og Dalai Lama er godt på vej. Samtidig vaskes selv de groveste forbrydelser mod menneskeheden bort i samme øjeblik man erklærer: “Jeg tror på Jesus Kristus!”

 

Karma-eller-Tilgivelse-29-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

Stenen i skovsøens stille vand

H.P. Blavatsky giver et eksempel til eftertanke. Hvis man kaster en sten i stillestående vand, sættes vandet i bevægelse, siger hun. Det siger loven om aktion og reaktion, og virkeligheden bekræfter det.

Jo større sten, jo større bevægelse – men selv den mindste sten skaber krusninger. Men strømhvirvlerne er ikke begrænset til overfladen. Usynligt under overfladen i alle retninger – udad og nedad – skubber den ene dråbe til den anden indtil kraften når ud til siderne og ned til bunden. Luften ovenover bliver også sat i bevægelse fra det ene lag til det andet. Impulsen er sendt ud, og den kan ikke kaldes tilbage. Det samme gælder en forbrydelse. Forbrydelsen vedrører ikke forbryderen (eller synderen) alene, men sender bølger af virkninger langt ud i omgivelserne.

Hvis Kirken har fortolket Bibelen korrekt, vil det betyde, at en syndsforladelse vil medføre, at “filmen” kan køres baglæns, indtil man når til tidspunktet lige før handlingen blev udført. H.P. Blavatsky siger provokerende, at hvis Kirken vil demonstrere dette princip ved at kalde stenen tilbage fra søen og op i hånden på den, der kastede den, sådan at alle krusninger i vandelementet, luftelementet og æteren ruller tilbage, og indtil kraften er ophævet, og man opnår den forudgående tilstand af ikkeværen, så vil der være grund til at acceptere syndsforladelsen.

Artikel-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssy
Download-fil: KARMA eller TILGIVELSE - Erik Ansvang


Artikel-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssy
Læsefil med vendbare sider: KARMA eller TILGIVELSE