Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA eller TILGIVELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

KARMA eller TILGIVELSE (9 af 15)


Åndsvidenskaben taler om karma og selvudvikling. Kirken taler om synd og syndsforladelse. Men kan virkningen af en naturlov ophæves i tid og rum?

KARMA eller TILGIVELSE (9 af 15)

Eget ansvar

 

Det er nemt at tilgive dem, man elsker. Men de fleste mennesker drives frem af deres ambitioner, og hvem står i vejen for dem? Andre mennesker! De er årsag til, at man ikke altid når de mål, man sætter sig. Det er en væsentlig årsag til, at trangen til at beskylde andre, er et udbredt fænomen i nutidens samfund. Derfor må hver især indse, at …

 

“– man er summen af de valg, man selv har truffet!”

 

Karma-eller-Tilgivelse-20-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn Påvirkningerne under opvæksten, gør det måske vanskeligt at acceptere denne tanke. Alle mennesker har udviklet mange gode undskyldninger for at befri sig selv for ansvar. Her er nogle eksempler fra hverdagen:

  • “Jeg kunne ikke gøre for det”.
  • “Det var ikke min fejl”.
  • “Det er min natur”.
  • “Jeg blev misforstået”.
  • “Jeg blev dårligt behandlet”.
  • “Det er familiens skyld”.
  • “Det er samfundets skyld”.

 

 

Man må forsøge at betragte sit liv fra en anden synsvinkel.

  • Alt, hvad der er sket, fra man blev født til nu, rummer en lære, som man bør være taknemlig for.
  • Alle, man har været i kontakt med, har været lærere – uanset om man hader eller elsker dem.
  • Alt er, som det skal være. Hverken mere eller mindre.

Når man selv tager ansvaret for alt, er der ikke mere at tilgive. Man skaber jo sin egen virkelighed.

Det kræver hårdt arbejde at befri sig for trangen til at beskylde andre og påtage sig det fulde ansvar for sit liv. Det kan nemt resultere i selvbebrejdelser … altså en fokusering på egen utilstrækkelighed … og det kan føre til en følelse af selvforagt.

Elsk din næste som dig selv

Denne disciplin bygger dybest set på selvkærlighed – ikke på selvforagt. Jesus sagde: “Elsk din næste som dig selv” – altså skal man elske andre lige så meget som sig selv. Jo mere man elsker sig selv, jo mere er man i stand til at elske andre. At elske sig selv skal ikke forveksles med selvoptagethed. Hvis man elsker sig selv, stoler man på sine egne værdinormer, sit intellekt og sin skelneevne.

 

Karma-eller-Tilgivelse-21-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

Man har selv tiltrukket dem

Hvis man tager ansvaret for sig selv og de situationer, man befinder dig i, er der ikke længere behov for at tilgive de mennesker, der behandler dig dårlig, for …

 

– man har selv tiltrukket dem!

 

Man har brug for dem

Man vil opdage, at hvis man dømmer og bliver vred, vil man stadig blive udsat for dømmende og vrede mennesker. Man tiltrækker dem selv, for man har brug for at se sig selv i dem. Når man ikke længere har behov for den lære, som rummes i de ubehagelige oplevelser, får man heller ikke disse oplevelser.

Tilgivelse er ikke overbærenhed med andre

Tilgivelse er ikke overbærenhed. Når man tilgiver, skal man altså ikke bære over med andre. Det er det samme som at dømme dem. Man skal i stedet tilgive sig selv, fordi man har dømt eller været vred på sine medmennesker.

“De ved ikke, hvad de gør”

Alle bør tage stilling til, hvad der menes med ordene “de ved ikke, hvad de gør”. Mennesker, der opfører sig ondskabsfuldt, ved ikke hvad de gør. Det er umuligt at have medfølelse med andre mennesker, hvis man er overbevist om, at man intet har til fælles med dem. Når man erkender, at man er forbundet med alle andre mennesker (også med dem, der opfører sig dårligt) føler man sig aldrig isoleret fra menneskeheden.

 

Af denne erkendelse opstår evnen til at tilgive.

 

Overgivelse

Det eneste, der nu mangler, er overgivelsen. Med overgivelse menes der ikke, at man overlader kontrollen med sit liv til andre mennesker, organisationer eller filosofiske systemer. Ved overgivelse sætter man sin lid til de kræfter og principper, der altid er virksomme i et fuldkomment univers. Overgivelse betyder, at man stoler på de store principper, som styrer Universet og alle væsener i det. Det er nemmere at tilgive, når man også overgiver sig til sin skæbne. Man har overgivet sig til sin karma i fuld tillid til, at det er sjælens beslutning og det bedste for udviklingen.

Artikel-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssy
Download-fil: KARMA eller TILGIVELSE - Erik Ansvang


Artikel-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssy
Læsefil med vendbare sider: KARMA eller TILGIVELSE