Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA eller TILGIVELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

KARMA eller TILGIVELSE (2 af 15)


Åndsvidenskaben taler om karma og selvudvikling. Kirken taler om synd og syndsforladelse. Men kan virkningen af en naturlov ophæves i tid og rum?

KARMA eller TILGIVELSE (2 af 15)

Karmaloven

- et pædagogisk system

 

Karma-eller-Tilgivelse-04-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

Det er vigtigt at pointere, at karma ikke er et straffende system men et pædagogisk system. Karmaloven er en naturlov, som præsenterer mennesket for de store og små balancer og ubalancer, der skabes i livenes løb. Efterhånden lærer man livets lovmæssigheder at kende, indtil man til sidst har lært at mestre livet. Det er en vigtig pointe, for hvis man forestiller sig, at tilgivelse er muligt, vil det jo medføre, at man fratages muligheden for at lære livets lektie. Tilgivelse eller syndsforladelse ville ganske enkelt stoppe udviklingen.

Tilgivelse udvikler ligegyldighed

Hvis man eksempelvis tror, at en anden kan eller har påtaget sig den karma, man selv har skabt - eller endnu værre − at Jesus helt automatisk gør alle synder gode igen uden syndernes egen medvirken, alene fordi man er døbt i den kristne tro − udvikler man uundgåeligt ligegyldighed. Karaktersvagheder og fejltrin er jo ikke personens eget problem. Hvis man derimod tror, at man selv ved egen kraft kan og skal forvandle dårlig karma til god karma, vil man uundgåeligt arbejde med karakteren. Man vil bevæge sig imod det mål, som Jesus skitserede, da han sagde:

 

"Så vær da I fuldkomne,

som jeres himmelske Fader

er fuldkommen."

Matt. 5,48

 

På baggrund af denne opfordring bør man spørge sig selv, om det overhovedet er muligt at blive fuldkommen som Faderen i Himlen - eller for den sags skyld Kristus − på bare et enkelt liv? Eller er reinkarnation og utallige liv mon ikke en rimelig forudsætning? I bogen Nøgle til teosofien spørges H.P. Blavatsky om hendes holdning til tilgivelse, og hun svarer:

 

Karma-eller-Tilgivelse-05-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

“... hvor bliver fortjenesten og retfærdigheden af

ved en sådan sejr (tilgivelsen)? Hvorfor skulle

den falske sejrherre belønnes for at have gjort noget,

der ikke har kostet andet end bønner?

Ville du betale en arbejdsmand en hel dagløn,

hvis du gjorde det meste af hans arbejde for ham,

mens han sad under et æbletræ hele tiden

og bønfaldt dig om at gøre det?

Jeg føler mig i allerhøjeste grad frastødt

af denne forestilling om at tilbringe hele sit liv

 i moralsk lediggang, mens man lader en anden

− det være sig Gud eller et menneske − passe sine pligter

og udføre det hårdeste arbejde for sig.

Noget sådant er yderst nedbrydende

for den menneskelige værdighed."

 

H.P. Blavatsky: Nøgle til teosofien, s. 40

 

Øje for øje?

Den traditionelle aktion/reaktions eller årsags/virknings fremstilling kan give det fejlagtige indtryk, at karmaloven er identisk med Det Gamle Testamentes "øje-forøje/tand-for-tand" opfattelse. Det bør derfor understreges, at karmaloven virker pædagogisk, for dens formål er bevidsthedsudvikling. En øje-for-øje reaktion ville fortsætte i uendelighed og være meningsløs.

Hitler var årsag til, at cirka 70 millioner menneske blev myrdet under Anden Verdenskrig. Det medfører selvsagt ikke, at han skal myrdes 70 millioner gange for at skabe balance i det karmiske regnskab. Sandsynligvis leder karmaloven ham før eller senere ind i situationer, hvor han kan gøre en positiv indsats til gavn for store menneskemængder. Karmaloven skal ses som energi. Alt i Universet er energi. Energi kan anvendes positivt (med loven) eller negativt (imod loven), men det er den samme energi. Derfor kan negativt anvendt energi ophæves med positiv anvendt energi. Et menneske, der har invalideret andre mennesker, kan eksempelvis ophæve den dårlige karma ved at passe og pleje invalide i et senere liv.

 

Karma-eller-Tilgivelse-06-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

Gæld og søvn

Karma kan sammenlignes med at stifte gæld. De fleste har prøvet at stifte gæld − og alle har prøvet at sove. Ingen regner med, at hvis man stifter gæld den ene dag, så er den væk den næste, fordi man har lagt sig til at sove. Gælden er der stadig næste morgen, når man vågner. Søvnen kaldes "dødens lillebror", og det samme princip gælder for livets karmiske gæld. Den slipper man heller ikke af med, bare fordi man lukker øjnene og forlader kroppen i en længere periode. Når man vender tilbage i næste liv, er den karmiske gæld der stadig.

Det karmiske regnskab kan også sammenlignes med en bankkonto. Hvis man overtrækker kontoen, og saldoen står i minus, kan man skabe balance ved at indsætte et tilsvarende beløb på plussiden. Plus og minus ophæver hinanden. I økonomiens verden kan man fjerne skyldige poster ved at få en kautionist til at betale gælden. Spørgsmålet er nu, om det samme gælder for det karmiske regnskab. Kan et menneskes dårlige karma mon ophæves af en "karmisk kautionist"?

Indiens guruer

Fra Indien hører man om højt udviklede guruer, der af og til påtog sig disciples karma. Det kunne indikere, at en stedfortrædende afvikling af karma eller synd er en mulighed. Forklaringen er imidlertid, at i Østen − i gammel tid − krævede mesteren af disciplene ubetinget lydighed, der rent faktisk gjorde mesteren karmisk ansvarlig, og som lagde disciplens skæbne eller karma på mesterens skuldre. Der var derfor ikke tale om en stedfortrædende afvikling af karma.

Artikel-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssy
Download-fil: KARMA eller TILGIVELSE - Erik Ansvang


Artikel-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssy
Læsefil med vendbare sider: KARMA eller TILGIVELSE