Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KARMA eller TILGIVELSE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

KARMA eller TILGIVELSE (7 af 15)


Åndsvidenskaben taler om karma og selvudvikling. Kirken taler om synd og syndsforladelse. Men kan virkningen af en naturlov ophæves i tid og rum?

KARMA eller TILGIVELSE (7 af 15)

Karma og lovovertrædelse

 

Iflg. det, der er skrevet indtil nu, kunne man definere synd, som en overtrædelse af loven – dvs. de moralske love – som ligger til grund for den menneskelige udvikling, men denne definition er ikke dækkende.

 

Der er forskel på lovovertrædelse og synd.

 

I god tro

Enhver ved, at det er muligt at overtræde loven uden at vide det. Det uudviklede menneske uden erfaring og uden samvittighed bryder loven i god tro, og det ville være forkert at kalde det synd.

 

“Enhver synd er en overtrædelse af loven,

men ikke al lovovertrædelse er synd.”

Rich. Eriksen

 

Uanset om man overtræder loven i god eller ond tro er resultatet smerte og lidelse, men lovovertrædelse i god tro kan ikke defineres som synd. Men …

 

– man synder, når man overtræder loven

i fuld bevidsthed om det ondes karakter.

 

 

Karma-eller-Tilgivelse-16-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

Misforstået sammenblanding

Synd er en lovovertrædelse, der begås på trods af samvittighedens røst. Det er vigtigt at forstå, for næsten alle misforståelser omkring synd og syndsforladelse kommer fra en sammenblanding af synd og lovovertrædelse. Der holdes mange følelsesladede prædikener om “Guds barmhjertighed”. Men Guds barmhjertighed befrier ingen for at brænde sig, hvis man holder hånden ind i ilden – en påstand man er velkommen til at afprøve.

En lovovertrædelse medfører automatisk en reaktion fra lovens side, og sjælen vil opleve denne reaktion som smerte. Det gælder som sagt både for lovovertrædelser, der er begået i god tro og for synden. Men synden medfører ikke bare smerte, den medfører desuden samvittighedsnag – dvs. indre ufred. Der er opstået en indre disharmoni i det subjektive forhold mellem sjæl og personlighed. Religiøse mennesker vil opleve det som disharmoni mellem Gud og menneske.

 

Karma-eller-Tilgivelse-17-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

Lad os tage et eksempel. Et barn, som aldrig har set eller hørt om en kniv, griber den og skærer sig. Barnet har, uden at vide det, overtrådt en naturlov og resultatet er smerte, som er en nyttig læreproces til gavn for fremtiden. Lovovertrædelsen i sig selv giver ikke dårlig samvittighed. Barnet går tillidsfuldt og uden samvittighedsnag til sine forældre for at få hjælp og trøst.

Situationen er en helt anden, hvis forældrene har forbudt barnet at røre en kniv. Når barnet alligevel gør det, er det nu ikke kun såret, der giver smerte, men også samvittighedsnaget. Barnet er bevidst om, at det har skabt en disharmoni mellem sig selv og forældrene. Det går til forældrene tynget af skyldfølelse. Den disharmoni, der nu er opstået mellem barnet og forældrene, kan fjernes ved hjælp af tilgivelse eller syndsforladelse fra forældrenes side. Men tilgivelsen eller syndsforladelsen læger jo ikke selve såret. Barnet må lide under smerten, som er den lovmæssige følge af lovovertrædelsen. Syndsforladelsen genopretter udelukkende tillidsforholdet mellem barnet og forældrene.

Forskellen mellem lovovertrædelse og synd

Dette eksempel viser tydeligt forskellen mellem lovovertrædelsen og synden. Man kan overtræde tilværelsens love i god tro, og resultatet er altid smerte og lidelse, men det forstyrrer ikke den indre harmoni. Men forholdet forandrer sig, når man overtræder loven på trods af bedre vidende. Nu er den indre harmoni forvandlet til disharmoni.

 

Karma-eller-Tilgivelse-18-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

 

Gud er loven – men Gud straffer ikke

Det samme gør sig gældende i forholdet til Gud. Hvis man lever i overensstemmelse med sin viden om Guds vilje, så oplever man Gud som god. Men den, der trodser de guddommelige love, oplever indre ufred. Gud opleves som en “straffende” Gud. Menneskets synder medfører ikke skyggen af forandring i Gud selv. Gud bliver hverken vred, når mennesket synder, eller glad når det ikke gør det. Gud er den samme fra begyndelsen til enden. Det er ikke Gud men mennesket selv, der rejser de indre skranker.

Et eksempel

På en åben strækning blæser en kraftig vind. Mænd og kvinder vandrer over strækningen, og nogle forbander vinden, mens andre velsigner den. Vinden er den samme. Den blæser uden hensyn til personerne. Men den ene gruppe går med vinden og oplever den som en støtte og en hjælp. Den anden går imod den og oplever den som modstand.

Gud er den vind, der bærer mennesket mod sit mål. Ingen kan undgå den. Men mennesket vælger selv sin retning i livet. Vælger man at gå i vindretningen – dvs. at følge den guddommelige vilje og plan – vil man opleve Universets lovmæssigheder som en hjælp. Ikke som en modstandskraft.

 

Karma-eller-Tilgivelse-19-Åndsvidenskab-esoterisk-livssyn

Artikel-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssy
Download-fil: KARMA eller TILGIVELSE - Erik Ansvang


Artikel-Karma-eller-Tilgivelse-Åndsvidenskab-og-esoterisk-livssy
Læsefil med vendbare sider: KARMA eller TILGIVELSE