Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

NATURVIDENSKAB & ÅNDSVIDENSKAB
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Naturvidenskab-&-Åndsvidenskab-Erik-Ansvang

NATURVIDENSKAB & ÅNDSVIDENSKAB (18 af 21)


Naturvidenskabens paradigme er ikke virkeligheden, men en menneskeskabt model af virkeligheden. Det metafysiske falder derfor uden for modellen.

NATURVIDENSKAB & ÅNDSVIDENSKAB (18 af 21)

Hvor går bevidstheden hen?

 

Spørgsmålet er nu: “Hvor befinder bevidstheden sig under søvnen og efter døden?” Hvor er disse andre verdener? Skal man over i andre galakser eller i et andet planetsystem? Det er et godt spørgsmål, og det er faktisk et spørgsmål, man kan forholde sig til på en rationel måde med en åndsvidenskabelig tankegang. Man skal nemlig over i fysikken for at finde en illustration af, hvor disse andre verdener befinder sig.

Man ved fra fysikerne, at stoffet består af små partikler, som kaldes atomer og molekyler. Man ved også, at de holdes sammen i nogle strukturer … eller danner nogle mønstre. Derfor er der ikke tale om en ”pose” fuld af løse partikler. Der er tale om stofformer, som kaldes mineralriget. Det er disse strukturer eller mønstre, der gør, at man med sanserne oplever en sammenhængende verden, som kaldes den fysiske verden.

Men det siges også, at et atom består af en kerne, med små elektroner, der bevæger sig i baner omkring kernen med ufattelig hastighed. Bevægelsen er så hurtig, at de ligefrem danner en slags kugleskaller. Hvis man ser på et af de mindste atomer, nemlig brintatomet, der kun består af en enkelt proton i kernen og en enkelt elektron i banen omkring, får man en fornemmelse af målestoksforholdet – dvs. forholdet mellem kernens størrelse og hele atomets størrelse − altså diameteren fra kernen ud til det sted, hvor elektronen bevæger sig i banen.

 

Naturvidenskab-&-Åndsvidenskab-29-Erik-Ansvang

 

Fodbolden og hasselnødden

Kernens diameter er omkring 100.000 gange mindre end hele atomets diameter. Det betyder, at hvis man omregner det i nogle størrelsesforhold, man kan forholde sig til, kan man forestille sig, at kernen er en fodbold, med en diameter på omkring 40 cm. Hvis kernen er en fodbold på denne størrelse, vil elektronen være på størrelse med en hasselnød, der befinder sig i ca. 20 kilometers afstand fra kernen.

Det betyder, at det mest karakteristisk ved et brintatom i virkeligheden er et gigantisk tomrum. Der er enorm meget plads inde i det fysiske stof. Og åndsvidenskaben fortæller, at dette tomrum overhovedet ikke er tomt, for det er igen fyldt af en lang række endnu mindre partikler … så små, at man ikke kan se dem fysisk. Og forskerne kommer heller aldrig til at se dem med det fysiske øje.

Hænger sammen i et mønster

Åndsvidenskaben påstår, at disse partikler hænger sammen i en struktur og et mønster på samme måde som de fysiske partikler, og derfor − på tilsvarende måde − danner de en sammenhængende verden, som den det fysiske menneske oplever i den fysiske verden. Det er denne sammenhæng − disse strukturer og mønstre − der gør, at man taler om en sammenhængende verden.

Med udviklede metafysiske sanser, der kan opfatte strukturer og mønstre af de mindre partikler (og det er der faktisk mennesker, der har), vil man opleve en verden, der er fuldstændig lige så sammenhængende, naturlig og almindelig som den fysiske verden.

Artikel-Naturvidenskab-&-Åndsvidenskab-Erik-Ansvang
Download-fil: NATURVIDENSKAB & ÅNDSVIDENSKAB - Erik Ansvang


Artikel-Naturvidenskab-&-Åndsvidenskab-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: NATURVIDENSKAB & ÅNDSVIDENSKAB