Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (5 af 24)


Fjerde år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (5 af 24)

Besiddertrang og pengebegær

 

Besiddertrang

Besiddertrang er et andet blændværk i denne kategori. De mere subtile aspekter i blændværket er vanskelige at opfatte. Selvom blændværket helt tydeligt har rødder i berigelse med egoistiske motiver, så kan det stamme fra et ønske om at beskytte det, man holder af, og bevare det, der har værdi. Men hvis det sker ubevidst, kan det efterhånden udvikle sig til en "ottearmet blæksprutte", der langsomt men sikkert både slynger sine fangarme omkring det, der begæres, men også omkring det menneske, der begærer.

Forældre eller en partner med ejerfornemmelser er et problem, der er så kendt, at der ikke er behov for at beskrive det. Besiddertrang består imidlertid også af andre former for blændværk, der har relation til de mere almindelige snæversynede og begrænsende blændværk i denne gruppe. Ønsket om at anskaffe, at eje og at holde fast ved sker ofte for spændingens skyld, og ikke fordi genstanden er nyttig eller har nogen ægte værdi. Et godt eksempel er den pris, som samlere er villige til at betale for bestemte genstande − priser, der er helt ude af proportion i forhold til genstandens virkelige værdi.

Pengebegær

På det materielle område har berigelsestendensen tjent menneskets udvikling frem til et vist punkt. Det har lært menneskeheden at planlægge og at tilegne sig den teknologiske know-how. Men pengebegæret har efterhånden nået helt vanvittige proportioner. Begæret efter penge har tendens til at vokse og blive en altdominerende lidenskab, og grådigheden kan komme til udtryk i hensynsløs og endda kriminel adfærd. Det rigtige forhold til penge medfører mange vanskelige og subtile problemer.[1]

Besiddertrang findes indenfor både det mentale, det astrale og det fysiske område. At samle på kundskaber for kundskabernes egen skyld kan kategoriseres som et af de "højere" blændværk. Det medfører, at man glemmer advarslen om, at det man har samlet sammen, skal afbalanceres ved at give det videre og lade det komme andre til gode.

Det er indlysende, at den bedste teknik til nedbrydning af besiddertrang er at forædle modsætningen, og dvs. en seriøs indstilling til at dele med andre. Men der er også andre teknikker, der kan fjerne denne form for selvcentrerethed. Man skal altid prøve at finde årsagerne til et blændværk og ikke kun iagttage den måde, det kommer til udtryk på. Kender man årsagerne, kan man bearbejde blændværket ved dets rødder, og det er naturligvis bedre end bare at forhindre det i at komme til udtryk. Oprindelsen til de fleste blændværk befinder sig på langt dybere niveauer end lige under overfladen. F.eks. er oprindelsen til besiddertrang ofte frygt og utryghed.

Følelsesmæssig indstilling og tilknytning

Mange menneskers følelser fastholdes i en slaveagtig tilstand, som de mener er kærlighed, men i virkeligheden er det ofte en astral reaktion, der stammer fra et begær. Når det rettes mod andre mennesker, er det normalt en blanding af et ønske om kærlighed, en længsel efter at blive elsket og ønsket om at foretage sig noget, der vil tiltrække kærlighed. Rettes det mod genstande kan det tage form som en nostalgisk klamren sig til ting fra fortiden − ting, der engang havde relation til en tidligere lykke, men som man ikke længere har behov for. Det skal man erstatte med andre interesser, der passer bedre til nutiden.

Denne form for tilknytning er almindelig. Man klamrer sig til fortiden, til det kendte, og til det man har oplevet. Ikke kun fordi det giver en tryghedsfølelse, men også fordi man undgår besværet med at skabe nye kontakter, gøre nye erfaringer og bevæge sig ud i det ukendte. Status quo opleves som en tilstand i forholdsvis ro og tryghed, hvor man ikke afkræves noget nyt.

Men denne holdning er i direkte modstrid med evolutionens gang, hvor der hele tiden sker nødvendige ændringer. Og alt det, der skaber forudsætningerne for de næste skridt, kan man kalde "åndeligt".

 

 

_________________________________

[1] Er beskrevet i en folder Money and the Spiritual Life, der kan rekvireres hos Meditation Mount, P.O. Box 566, Ojai, A 93023, USA.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-04-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-04-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6