Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (15 af 24)


Fjerde år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (15 af 24)

Tredje del

TEKNIKKER

 

Teknikken til upersonlighed

Der er tale om en meget effektiv teknik til at frigøre sig af alle former for illusion, og specielt af de blændværk, de fleste er mest plaget af. Eller rettere sagt, som man for det meste eller hele tiden er påvirket af.

Hvis man lidt efter lidt er i stand til at fjerne sine følelsesmæssige reaktioner, så bliver man fri til at handle effektivt. Det vigtigste krav er at holde afstand til den uafbrudte strøm af psykologiske aspekter (tanker − billeder − ønsker − impulser − følelser) og til de fysiske sanseindtryk, der normalt optager bevidstheden og fanger opmærksomheden.

Disidentifikation forudsætter, at iagttageren fastholder en bestemt holdning, der er baseret på en erkendelse af, at der findes noget permanent og uforanderligt i mennesket, som befinder sig bag eller over de midlertidige psykologiske tilstande, som er i konstant forandring.

Proportionssans

Iagttagerens holdning har stor betydning, og derfor er det vigtigt, at man praktiserer øvelserne med disidentifikation og selvidentifikation. De er beskrevet i henholdsvis tredje års tredje instruktion og fjerde års anden instruktion. En anden effektiv teknik kaldes proportionssans. Formålet er dobbelt:

1. Når den benyttes i relation til begrebet tid (rigtige proportioner vedr. tid), så afslører den, at mange af livets øjeblikke er flygtige og uvæsentlige set i relation til de store tidsforløb, man kan se i den lange række af cyklusser: Dage, måneder, år, årtier, århundreder, årtusinder, årmillioner og i endnu større kosmiske cyklusser. Et langtrækkende syn kan give en realistisk opfattelse af, hvor relativt ubetydeligt "nu'et" er, for "nu'et" ændrer sig hele tiden. Holdningen reducerer tidens magt i livet.

En enkel måde at udføre denne teknik på er at prøve at genkalde sig det, man gjorde og følte eksempelvis den samme dag for to år siden. Hvis man har glemt det – hvad de fleste sikkert har – kan det hjælpe til at indse, hvor ligegyldige handlinger og følelser var dengang. Omvendt kan man forestille sig, hvor ubetydeligt det, man oplever følelsesmæssigt og fysisk i dette øjeblik, vil være i fremtiden. Der er en historie om en indisk konge, der illustrerer denne idé. Han tilkaldte hofjuveleren og bad ham indgravere et motto i en ring, han altid gik med. Mottoet skulle hjælpe ham med at bevare en afbalanceret holdning i gode og dårlige tider. Juveleren indgraverede ordene: "Det går over".

2. Teknikken kan også bruges i relation til begrebet rum (rigtige proportioner vedr. rum). Astronomien fortæller, at det kendte kosmos er ufatteligt stort, og at det består af mere end tusind millioner galakser, der hver har tusindvis af millioner af solsystemer. Med denne information reduceres menneskets egoistiske smålighed og forfængelighed, og det samme gælder påstande, personlige bekymringer og små ubetydeligheder. Denne synsvinkel kan virke som impuls til, at man prøver at frigøre sig fra den slags tendenser.

"Onde cirkler"

Teknikkerne letter forsøgene med at bruge mere specifikke metoder for at opnå "upersonlighed". Den første og mest grundlæggende metode fjerner modstanden mod ubehagelige og uønskede tilstande. Det første skridt kræver, at man accepterer tilstandene som en forberedelse til at udvikle en vision, for den er nødvendig, hvis man skal bearbejde dem ordentligt. Man bryder den følelsesmæssige kædereaktion eller de "onde cirkler", der ofte forstærker og fikserer blændværket. Et eksempel på en kædereaktion kan man se, når et menneske føler sig deprimeret, for gradvis bliver depressionen dybere, og det skaber en endnu dybere depression osv. Det samme er tilfældet med de onde cirkler, f.eks. når det drejer sig om frygt − for man bliver bange for selve frygten, og det udvikler en større frygt. Og vrede mod andre skaber vrede mod sig selv, fordi man blev vred på dem osv. Denne form for astrale reaktioner kan også udvikle kombinerede onde cirkler. Eksempelvis kan vrede vække frygt for at blive presset til vold, frygt kan medføre depressioner eller gøre depressionerne dybere – osv.

Nøglen til at bryde kædereaktionerne er at acceptere den oprindelige følelsesmæssige reaktion. At acceptere betyder, at man er klar over, at reaktionerne er "normale" på det gennemsnitlige menneskes bevidsthedsniveau, og at man derfor hverken bliver overrasket eller skuffet over dem. Fordi menneskets astrale natur responderer "automatisk", skal man iagttage reaktionerne med ophøjet ro.

Artikel-Skabende-meditation-04-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-04-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6