Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Fjerde-år

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (6 af 24)


Fjerde år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER - 6:6 (6 af 24)

Frihedens blændværk

 

Som nævnt bliver alle den slags blændværk skabt og forstærket af den energi, mennesket selv tilfører det. Forfattere som Hermann Keyserling og Eric Fromm har peget på, at man ofte ser en underlig usikkerhed hos nogle mennesker. På den ene side stiller de højlydt krav om frihed, men samtidig gør de oprør mod enhver form for disciplin, selvom den er indlysende nødvendig. På den anden side bruger de stort set ikke friheden, når de har opnået den. Eller også er de bange for friheden og undgår de forpligtelser, der følger med. Det får dem til at gemme sig bag en autoritet, muligvis i form af en politiker, en lærer eller en leder. På den måde forstærkes tendensen til selvcentrerethed, og blændværket med idealistisk og fanatisk hengivenhed styrkes.

Hengivenhed over for mennesker eller doktriner kan betragtes som en form for ønske om at besidde, men i virkeligheden er der tale om, at man selv bliver besat af en tvangstanke eller i værste fald bliver genstand for besættelse. Fanatikere har bogstaveligt talt solgt sig selv til den sag, som de kæmper for, og de gør sig til slaver af den. Mentalt og astralt og muligvis også fysisk har de mistet deres frihed, for de tænker kun i sagens terminologi, ser kun tingene i sagens lys, og de tror udelukkende på den "sandhed", sagen giver udtryk for. Og det er præcis målet for den sag, de er besat af.

Tjeneste

"Tjeneste" hører til de blændværk, der kaldes "højere blændværk", men man fanges nemt i dette net pga. overhengivenhed og fanatisme. Det idealistiske menneske kan blive så opslugt af sit tjenestearbejde, at proportionssansen går tabt. Det bliver overbevist om, at tjeneste er det eneste, der har betydning, og hele livet underordnes denne opfattelse.

Man overser det faktum, at der skal være plads i livet til både at være og til at gøre. Man ignorerer desuden, at andre også skal have en chance for at "vise sit værd". Overdreven tjeneste kan muligvis fremme en uselvisk indstilling, men den kan også fremme egoismen. Hvis man ikke overlader ansvarsområder til andre mennesker og ikke kræver noget af dem, så får de kun begrænset mulighed for at praktisere uselviskhed og vokse åndeligt. Uanset hvor velmenende en mors præstationer kan være, når dette blændværk får hende til at slide og slæbe for sin familie, så er det en misforstået tjeneste. Hun har behov for at lære at overdrage ansvar og give andre mulighed for at tjene.

De mennesker, der opdager, at de har tendens til at overdrive tjenestearbejdet, kan bearbejde blændværket med teknikken til rigtige proportioner. Alle overdrevne blændværk skal afbalanceres ved at forædle rigtige perspektiver og ved at udvide sit snæversyn til at omfatte et større billede.

Snæversynet vision og usmidighed

Blændværk med snæversynethed og usmidighed kræver ingen detaljeret forklaring, for det er indlysende, at det virker begrænsende. Men man opdager ikke altid blændværket, og derfor kan det nemt snige sig ind – f.eks. fordi at man ønsker at gemme sig bag bestemte holdninger – eller pga. det man kan kalde "mental agorafobi"[1] – eller af frygt for at vove sig ind i ukendte tankeretninger – eller pga. mental og følelsesmæssig dovenskab, uvidenhed og en selvtilfredshed, der stimuleres af, at man er overbevist om sin egen trosretning, overbevisning og levemåde.

Hvis man opdager disse tendenserne i sin egen natur, kan man minde sig selv om værdien af at være "utilfreds med det bestående". Når menneskeheden har været i stand til at arbejde sig ud af den oprindelige mørke tilstand til det nuværende forholdsvis fremskredne udviklingstrin, er årsagen, at menneskets potentielle guddommelighed hele tiden har presset på. Hvis man viser den rigtige holdning, men har et lukket sind, opstår der store forhindringer i ens eget fremskridt og i andres. Professor Tucei, en autoritet indenfor tibetansk buddhisme, har sagt:

 

"Undgå den hårdhed, der ligger i ubøjelig sikkerhed".

 

Modsætningen til denne form for snæversyn er udvidelse, og udvidelse kan stimuleres på forskellige måder. De mest effektive metoder er:

  1. Skelneevne − evnen til at se tingene klart, fleksibelt og uden fordomme.
  2. Proportionssans − (se fjerde års anden instruktion).
  3. Tolerance − at vise vilje og evne (der kan forædles) til at se et problem fra alle sider og med alle dets aspekter, og at vise så meget vilje som muligt til at stræbe efter at opnå det, der kan kaldes en "nuanceret synsvinkel".
  4. Objektivitet − at undgå at blive vildledt af interesser og at udvikle evnen til at være "upartisk iagttager".

 

 

_________________________________

[1] Agorafobi er angst for åbne pladser eller sociale situationer med mange mennesker. Personer med agorafobi frygter at få et panikanfald et sted, hvor de ikke hurtigt kan flygte fra andre mennesker.

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-04-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-04-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE GRUPPEMEDITATION FOR DEN NYE TIDSALDER 6:6