Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (8 af 8)


Menneskeheden er stjernestøv, for engang blev alle atomer i legeme og hjerne skabt af stof fra eksploderende stjerner.

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (8 af 8)

Stof er ånd, og ånd er stof

 

SOM-OM-06-11-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab 

 

Ethvert forsøg på at se, sådan som Planetlogos ser, har en afklarende virkning, der giver intensitet og kraft til at arbejde med de komplekse og langtrækkende begreber.

 

"Væren i sig selv kan kun forstås af de mennesker, der er blevet monadisk "levende", og som kan fungere i den åndelige triades tre verdener med endnu større positivitet end det, deres højt udviklede personlighed kan fungere med i den menneskelige evolutions tre verdener. De skal desuden til en vis grad have forstået den hensigt, som Sanat Kumara havde, da han inkarnerede for at realisere sin hensigt."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 274-275

 

SOM-OM-06-12-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

At acceptere at stof er ånd på sit laveste punkt, og at ånd er stof på sit højeste betyder, at man ser ånd og stof som en ægte dualitet, som polmodsætninger, der esoterisk set er smeltet sammen som én. Betragt den højere vilje som et enkelt fokuseret synteseskabende punkt, der er mindre end et atom og som manifesterer sig som lys og stråler i alle retninger og skaber rum og derfor også tid i en fuldkommen sfære. Visualisér at det sker millioner af gange for milliarder af atomer. Og se storheden i en selvfølgelig evig tilbagevenden til helhed. Det er menneskehedens univers. Det er den evige relation mellem Shamballa og menneskehed. Menneskehedens intelligens løber gennem hele registret fra adskillende til syntese, og igen oplever man sig selv som hel.

 

"Jeg har antydet, at menneskeheden har udviklet sig så hensigtsmæssigt, at nutidens mål, teorier, hensigter og beslutninger, der nu kommer til udtryk i dens tænkning og publikationer viser, at guddommens viljesaspekt i sin første spæde manifestation er begyndt at gøre sin nærværelse mærkbar. Har I levet efter denne antydning? Har I erkendt, at massernes oprør og beslutning om at overvinde begrænsninger og alle forhindringer for at forbedre verdens tilstand er antydninger i den retning? Har I forstået den kendsgerning, at de sidste to hundrede års omvæltninger er tegn på stræben efter det åndelige aspekt? Det åndelige aspekt er liv og vilje. Nutidens verden viser tegn på nyt liv. Tænk over det, og på det, som nutiden medfører af øjeblikkelige forandringer, og forestil jer hvordan det vil ske under inspiration af den åndelige vilje."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 310

 

Ligesom det enkelte menneske har været i stand til at udtrykke sig individuelt, på samme måde vil menneskeheden i en fjern tidsalder også udtrykke samhørighed, når den fortrænger (transcenderer) masseerkendelsen og får gruppebevidstheden til at fungere som én. Det, som Jesus (Kristus) og Gautama (Buddha) i høj grad erkendte, vil man først selv kunne se i virkeligheden, når man kan give udtryk for ægte sandheder om verden. At læse og studere forskellige mestres ord er én ting, men det er noget helt andet at erfare den synteseskabende væren, som de taler om. Esoterikeren ved, at positiv personlig konkret tænkning forenet med sjælsbetonet gruppeintelligens skaber kærlighed. Esoterikeren ved, at sjælsbetonet kærlighed, der er synteseskabt af den sjælsbetonede intelligens, skaber visdom. Og efterhånden som den guddommelige viljes synteseskabte intelligens levendegør kærlighed-visdom i hvert menneske, vil hele menneskeheden få et nyt forhold til godgørenhed.

 

SOM-OM-06-13-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

 

_________________________________

Link til 1. artikel i serien: SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 2. artikel i serien: SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 3. artikel i serien: SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 4. artikel i serien: SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 5. artikel i serien: SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

Link til 6. artikel i serien: SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv

_________________________________

Oversat fra The Beacon med tilladelse fra Lucis Trust
Udgiver: Lucis Press: www.lucistrust.org
Direkte link til The Beacon magazine:
http://www.lucistrust.org/en/books/the_beacon_magazine

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 6:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 6:6