Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 7)


Man kan give afkald på idealerne, når de erstattes af en sand sjælskærlighed til menneskeheden − hierarkisk, sund og praktisk.

SOM-OM 4:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 7)

SOM-OM

ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

4:6


Af L. Rae Lake
Fra The Beacon

(Oversættelse Ebba Larsen)

 

SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake

Du kan frit downloade "SOM OM - et begreb, der kan føre til monadisk bevidsthed 4:6" af L. Rae Lake. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på denne girokonto… Danske Bank - Reg. 1551 - nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

"SOM OM"

- ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

4:6

 

En uddannelse i enhed

 

Alle disciples og aspiranters første opgave er at frigøre sig fra dogmatiske teorier om livet, discipelskabet og den guddommelige plan. De skal desuden have et åbent sind og altid være parat til at vurdere en uventet situation og til at være i stand til at foretage en hurtig nyvurdering af alle forudfattede holdninger, indtil deres åndelige vision er tilstrækkelig kraftfuld.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 107


 

Som-Om-04-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab


Indhold:

 

Hierarkisk bevidsthed − Teknikker til større erkendelse:

Budbringerne skal være selve budskabet. Hjulene i hjulene i "Solens hjerte". Der bliver fokus på aspiranter, disciple, indviede og andre med utraditionel tænkning.

"Idealer, sådan som de formuleres nu, vil forsvinde, fordi menneskeheden er på vej ind i Den Nye Tidsalder, hvor alt vil blive fornyet. Man kan uden videre give afkald på idealerne, når de erstattes af en ægte sjælskærlighed til menneskeheden − hierarkisk, vital og nyttig. Idealer formuleres af menneskets tænkeevne."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 582

 

Fra kærlighed til samhørighed

 

Perspektiv er vigtigt. Symbolsk set kommer personlighedens logisk til udtryk som konkret intelligens, og det fornuftige og kærlige sjælsprincip udtrykker sig som hierarkisk intelligens, mens abstrakt monadisk intuitiv forståelse er synteseskabende intelligens (som − når den er synteseskabende − inkluderer både hierarkisk og personlig intelligens). Et vigtigt eksempel på perspektiv er, at forening med sjælen er en kendsgerning set fra et abstrakt perspektiv, mens det fortsat er en begivenhed, der er under udvikling og kommer til udtryk som adskillende bevidsthed. At udvide bevidstheden til at inkludere både personligheds- og sjælsbevidsthed er ikke tilstrækkeligt til at ændre den kendsgerning, at man fortsat er begrænset af en grundlæggende oplevelse af fortid og fremtid. For at kunne ændre sit perspektiv, kræver det, at forståelsen overgår det, man allerede véd. Selv komplicerede religiøse og teologiske "sandheder" er symbolske former, og former er i sig selv ikke åndelige principper − ikke engang former som sjæl, hjerte, bevidsthed, og Hierarkiet. Fortolkning af symbolik kræver billeder, aksiomer, legender og regler for at fremme forståelsen af det metafysiske og mystiske, så den sekventielle intuitive forståelse af den højere virkelighed får mening, indtil denne virkelighed kan opfattes direkte. Symboler – eksempelvis idealer – er logiske formuleringer (former), som står mellem menneskets intellekt og virkeligheden i bevidstheden.

 

Som-Om-04-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

I den nuværende udviklingsperiode har menneskehedens eksistens været afhængig af, hvordan den fortolker en symbolsk sandhed, men metoden er ved at blive ændret. I løbet af tusinder af år med symbolsk fortolkning af orakler − bl.a. ved Apollon-templet i Delfi − opnåede den åndelige symbolik status som høj kunst. På porten til templet var der indgraveret en instruktion til besøgende, der ønskede fortolkning af den salgs symboler − "Kend dig selv". Til de, der ikke forstod det, var der en præst, der hjalp med fortolkningen. Han havde uden tvivl meget travlt, for selv i nutiden − hvis det gælder den magiske proces om at kende sig selv − er alt for mange tilfredse med kun at "få viden om sjælen", og dermed forspildes muligheden for at få viden om den højere abstrakte intelligens.

Artikel-SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 4:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-04-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 4:6