Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (4 af 8)


Menneskeheden er stjernestøv, for engang blev alle atomer i legeme og hjerne skabt af stof fra eksploderende stjerner.

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (4 af 8)

Menneskeheden − én familie

 

SOM-OM-06-05-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Menneskeheden som en helhed tror på begrænsninger i tid og rum, men som enkeltperson er det forskelligt, hvad man tror eller ikke tror. Det siges, at mange mennesker er "kvalitetsbevidste", men at være "massebevidst" gælder den del af menneskeheden, der stadig accepterer og opfatter det tætte æterisk-fysiske område som et sted, hvor de møder uimodståelige fristelser og mange begrænsninger. Som enkeltperson forbliver man for evigt sig selv og adskilt fra alle andre endog i de mest intime relationer. Som gruppe arbejder man symbolsk set med evigheden, med syntese og med væren. Som enkeltperson kan man med indsigt fortrænge begrænsningerne i tid, rum, størrelse og rækkefølge. Man flygter ikke fra massernes erkendelse, men man trækker sig bogstavelig talt væk fra tidsbestemte begrænsninger i personlig og gruppe/sjælsbevidsthed for at (tilgiv modsigelsen) "deltage synteseskabende" i væren. Hvis man har løftet sig op over det almindelige og ensformige niveau til et vigtigt område, der erfares i den højere synteseskabende tænkning (hvor livet fokuseres), så kan man opleve et fællesskab så enestående, at der endnu ikke findes ord til at beskrive det. Alle er én. Og dog − så længe man har en personlighed, lige så længe vil man fortsat være dybt rodfæstet i den del af menneskeheden, der er ved at reorientere sig, og som derved individuelt og kollektivt er udsat for problemer, frustrationer og særlige pligter. Man bliver ved med at være menneske fuldt og helt, selvom man arbejder som sjæl eller erfarer monadisk erkendelse, selvom det på overraskende måde påvirker ens perspektiv.

Inden man helt og holdent kan opfatte virkeligheden, vil sjælsbevidsthed knytte manges konkrete intelligens til Det Ene livs synteseskabende intelligens. De konfliktskabende intelligenskræfter og -energier, som man møder i sit liv, er faktorer, som alle har tilfælles, og som gør menneskeheden til én familie. Den konkrete tænkning, der svarer til massebevidsthed, og sjælsbevidsthed, der svarer til gruppebevidsthed, er i en periode modsætninger, men ikke virkelige dualiteter som stof/ånd og konkret tænkning/syntese. Tænk engang på hvad massebevidsthed eller et sensitivt skabende intellekt i menneskets tænkning kunne udvikle sig til, hvis ikke den konkrete tænkning kunne bruges lige fra begyndelsen af en (tilsyneladende) integritet i det mentale privatliv. Når man udvikler en sjælsbevidst gruppefølelse, så fortrænger den rationelle tænkning − der er i stand til at opfatte visdom − det område, hvor den personlige indlæring af logisk og bogstavelig viden foregår. Men det er først, når man giver slip på både den adskillende og den forenede bevidsthed, at man ser sig selv som én. Den ordsprogslignende tilbagevenden fra konkret tænkning via sjælsbevidsthed til syntese højner helheden i livet.

Artikel-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 6:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 6:6