Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (3 af 8)


Menneskeheden er stjernestøv, for engang blev alle atomer i legeme og hjerne skabt af stof fra eksploderende stjerner.

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (3 af 8)

Den højere tænkning

 

SOM-OM-06-03-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Den højere tænkning udspringer af enkelhed, men den skaber også enkelhed i menneskets liv. Stimulering skaber mangfoldige komplikationer. Menneskeheden er hurtig til at identificere sig med forskellen mellem sjælsbevidsthedens højere tendenser og den konkrete tænknings stimulerende natur. Aktiviteter, der iflg. sin natur er sjælsbetonede, indeholder en slags musik, kontemplation, matematik, forskning og en bevidst dødsproces. Som kontrast er de fleste mennesker ret gode til at finde stimulering. F.eks. kan man få adrenalinet til at strømme hurtigere ved at beskæftige sig med hurtige biler, spil, jagt, storfinans og seksualitet, og ophidselse kan for nogles vedkommende føre til power shopping, til anskaffelse af ting og interesse for voldsfilm og computerspil, men også til fanatisk fokusering på sund kost. Andre kan finde eventyret i faldskærmsudspring, windsurfing og elastikspring, mens andre igen stimulerer sig med alkohol, rusgifte og erotiske forbindelser.

Jorden er en sand forlystelsespark med stimulerende oplevelser: Synsindtryk, lyde, smagsindtryk, lugte, følelser, fantasier og tanker, som altsammen tiltrækker eller frastøder. Menneskehedens konkrete tænkning − en planets to køn og forskellige personligheder − repræsenterer med tilslørede detaljer lidelse og sorg ved magt, begrænsning, forkastelse, uretfærdighed, opposition, isolation, udelukkelse, og alle forbud, tabuer og konflikter, som den kollektive samvittighed giver udtryk for.

 

SOM-OM-06-04-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab 

 

Når man identificerer sig med at være en isoleret integritet med en personlig tænkning, vil det kun være en voksende sjælsbevidsthed, der gør det muligt, at man kan glæde sig over livet og hinanden.

 

"Så længe et menneske bevidst bestræber sig på at være gruppebevidst og uddanner og disciplinerer sig i at arbejde i en gruppe som en del af gruppen, er det stadig centreret i personligheden. Personlighedens holdning kan være af meget høj kvalitet, og aspiranten eller disciplen kan i allerhøjeste grad være uselvisk, men der er endnu ikke tale om et ægte gruppeliv. Overgangsstadiet er meget vanskeligt og ofte forvirrende, og det medfører problemer, der stammer fra en ny fase i den dualistiske bevidsthed. Disciplen reagerer på gruppens betingelser og gruppens problemer og bringer med lethed sig selv i harmoni med de øvrige gruppemedlemmers bevidsthed. Disciplen kender gruppens reaktioner og aspirationer, men disciplen er stadig sig selv. Disciplen er på vej gennem et tilpasningsstadie til en værens- og bevidsthedstilstand, der ikke har været nogen vejledende præcedens for i tidligere relationer. Gruppen og dens medlemmer, der er i stand til at tilpasse sig (og kan gennemføre og efterleve 13. regel for disciple og indviede), er blevet så forbundet med sjælen (i sig selv og i alle andre), at situationen er blevet omvendt. Den type mennesker skal derefter forsøge at tænke og reagere som personligheder. Problemet formuleres på den måde for at tydeliggøre det."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 270-271

Artikel-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 6:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 6:6