Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 10)


Der skal gives afkald på sjælsbevidsthed for at opleve væren. Formålet skal tjenes – og det kræver større indre erkendelse.

SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 10)

SOM-OM

ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

3:6

Af L. Rae Lake
Fra The Beacon

(Oversættelse Ebba Larsen)

 

 SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake

Du kan frit downloade "SOM OM - et begreb, der kan føre til monadisk bevidsthed 3:6" af L. Rae Lake. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på denne girokonto… Danske Bank - Reg. 1551 - nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

"SOM OM"

- ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

3:6

 

Hierarkisk bevidsthed

 

Alle disciples og aspiranters første opgave er at frigøre sig fra dogmatiske teorier om livet, discipelskabet og den guddommelige plan. De skal desuden have et åbent sind og altid være parat til at vurdere en uventet situation og til at være i stand til at foretage en hurtig nyvurdering af alle forudfattede holdninger, indtil deres åndelige vision er tilstrækkelig kraftfuld.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 107

 

Som-Om-03-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Indhold:

 

Hierarkisk bevidsthed − En uddannelse i enhed:

Der skal gives afkald på sjælsbevidsthed for at opleve væren. Åndelige symboler skal transcenderes. Formålet skal tjenes, og derfor er der behov for større erkendelse. Og man skal forstå den abstrakte betydning af synteseskabende intelligens.

 

ØNSKES!

 

Mennesker som erkender monadisk syntese. Man skal være i stand til at opgive sin stræben efter sjælsbevidsthed og arbejde intelligent med skabelse af syntese. Man skal være villig til at arbejde som en enhed uafhængigt af tidens begrænsninger. Man får en usædvanlig tjenestemulighed, fordi man vil erkende alle bevidsthedsstadier samtidigt. Er du interesseret − søg i det indre.

 

 

Som-Om-03-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

En åndelig fælde

Man kan få indsigt ved at læse Chungliang Huangs kosmiske favoritjoke:

 

"Hele sit liv kæmper et menneske med at nå op til toppen af en stige, og endelig når det op − kun for at opdage, at den står op ad den forkerte mur!"[1]

 

Hvordan er den hierarkiske stige, der kaldes tænkningens "midter- eller hjerteprincip" (sjæl/Hierarki/bevidsthed), hvor et åndeligt, men alligevel begrænset spændingsfelt forbinder to livsfaser: Den lavere konkrete tænkeevne (personlighed/menneskehed/intelligens) og den højere abstrakte tænkeevne (monade/Shamballa/vilje)? Først skal den hierarkiske bevidstheds høje grænseområde udforskes, og der skal tages stilling til, om menneskets stige står op ad den åndelige sjælsbevidstheds begrænsende mur eller op ad den frigørende synteseskabende mur, hvor guddommelig abstraktion aktiverer den ihærdige intelligente vilje.

Mennesket vakler på kanten til monadisk erkendelse og opdager, at bevidsthedens ydre omkreds − dvs. den form, som man forestiller sig, at menneskets egen unikke forståelse har − kræver regulering og endog mulighed for at skifte fra sjælsbevidsthed til monadisk identifikation. Mikrobiologer, der i nutiden benytter nano-teknologi, erkender, at form kræver bevægelse. Visse virkninger i det fysiske legeme er afhængig af fysiske "sammenkoblende" forbindelser, der udelukkende er baseret på specialiserede overfladeformer − eksempelvis proteiner og vira. Når der er konstateret vira − som f.eks. de, der udløser diarré eller resistens − skal de holdes indkapslet, så de ikke kommer i forbindelse med organismen og skader den med deres nedbrydende virkninger.

Der bruges ufatteligt mange penge på detaljeret at vise, hvordan vira kommer til udtryk fysisk og på at finde lægemidler. Det er derfor ikke særligt overraskende, at man har opdaget, at form også kræver bevægelse i bevidstheden (både i den enkeltes og i en gruppes bevidsthed), fordi den form, som man mener menneskets åndelige forståelse har, kræver særlige evner − eller afslører manglende evner − for at man kan skabe en effektiv syntese med guddommelighed. Ved at vælge en mere sublim metode til erkendelse, får man (ligesom den græske gud Proteus)[2] kraft til at ændre formen ved klart at skelne mellem relativitet og samhørighed, mellem bevidsthed og abstraktion, mellem sjælsbevidsthed og syntese. Evnen til at forme og omdanne intelligensen afhænger af den opfattelse, man har af den esoteriske forskel mellem sjælsbevidsthed (den ene sjæl) og den synteseskabende abstraktion (den ene vilje).

 

 

_________________________________

[1] Chungliang Al Huang: Quantum Soup, p. 127

[2] Proteus, i græsk mytologi en havmand, som på sin rejse hjem fra Troja mødte Menelaos i en drabelig kamp. Menelaos vandt, selvom Proteus konstant forvandlede sig til farlige dyr. Proteus' evne til forvandling har gjort hans navn til synonym for en vendekåbe.

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 3:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 3:6