Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 10)


I klare øjeblikke kan man se, at det åndelige broderskab er et hierarki på flere niveauer. Derfor kan iagttagelsen skabe illusioner.

SOM-OM 5:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 10)

SOM-OM

ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

5:6


Af L. Rae Lake
Fra The Beacon

(Oversættelse Ebba Larsen)

 

SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake

Du kan frit downloade "SOM OM - et begreb, der kan føre til monadisk bevidsthed 5:6" af L. Rae Lake. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på denne girokonto… Danske Bank - Reg. 1551 - nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 


"SOM OM"

- ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

5:6

Den illusoriske dualitet mellem

sjæl og personlighed

 

Alle disciples og aspiranters første opgave er at frigøre sig fra dogmatiske teorier om livet, discipelskabet og den guddommelige plan. De skal desuden have et åbent sind og altid være parat til at vurdere en uventet situation og til at være i stand til at foretage en hurtig nyvurdering af alle forudfattede holdninger, indtil deres åndelige vision er tilstrækkelig kraftfuld.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 107


 

 Som-Om-05-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab
 

Indhold:

 

Hierarkisk bevidsthed − Den illusoriske dualitet mellem sjæl og personlighed:

Man skal skifte fra mening til betydning. Dårlige esoteriske vaner skal udrenses. Der skal laves en liste over forkerte forestillinger om grupper, stråler, sjæle, mestre, ashramer, planer og forbindelser.

 

"Når en af jer snubler og falder over en sten, sørger man for, at de, der kommer efter, undgår at snuble over samme sten. Ja, man faldt oven i købet på grund af de, der var foran, for de var hurtigere og sikrere til bens, men fjernede alligevel ikke stenen."

Kahlil Gibran: The Prophet − On Crime and Punishment

 

At se gennem illusion

Man kan i klare øjeblikke se, at det "opstegne" åndelige broderskab, som studeres her, er et hierarki, der befinder sig på flere niveauer. Det er årsagen til, at iagttagelsen kan blive vildledt og skabe illusioner, der forvirrer og fordrejer tanker og holdninger. Men måske er iagttagelsen ikke lige så præcis, som den tydelige adskillelse man kan se mellem sjæl og personlighed, for det har i stort omfang fremmet en planetarisk illusion, der afhænger af, om man er blevet intellektuelt narret af fejlagtige information eller fortolkninger. En accept af personlig intelligens (personlighed) og kærlighed (sjæl) som enkeltperson udelukker naturligvis ikke en intensiv udforskning af både personlighed og sjæl hver for sig. Jonas Salk gjorde opmærksom på, at:

 

"− der vil altid eksistere et hierarki af ikke fuldt udviklede mennesker, af mennesker der endnu ikke er víse, af mindre kloge og af mennesker, der har naturlige evner til at udvikle og udtrykke visdom."[1]

 

 

 

_________________________________

[1] Dr. Jonas Salk: The Survival of the Wisest.

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 5:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-05-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 5:6