Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-01-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 10)


Form er ikke et åndeligt princip, heller ikke former som sjæl og Hierarki. Alle former for kvalitet forbliver begrænsede i områder med tid og mening.

SOM-OM 1:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 10)

SOM-OM

ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

1:6

 

Af L. Rae Lake
Fra The Beacon

(Oversættelse Ebba Larsen)

 

SOM-OM-metoden-01-af-06-L-Rae-Lake

Du kan frit downloade "SOM OM - et begreb, der kan føre til monadisk bevidsthed 1:6" af L. Rae Lake. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på denne girokonto… Danske Bank - Reg. 1551 - nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

"SOM OM"

- ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

1:6

 

Alle disciples og aspiranters første opgave er at frigøre sig fra dogmatiske teorier om livet, discipelskabet og den guddommelige plan. De skal desuden have et åbent sind og altid være parat til at vurdere en uventet situation og til at være i stand til at foretage en hurtig nyvurdering af alle forudfattede holdninger, indtil deres åndelige vision er tilstrækkelig kraftfuld.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 107

 

 

Indholdet i de seks afsnit:

 

I. Internettet og andre nye områder for skabelse af enhed:

Internettet er et symbol på enhed i mangfoldigheden. Shamballa-kraften er et relativt "spændingsfelt" mellem evigheden og tiden. Det er helt nye begreber, der kan afsløre helt nye visioner. Med "som-om"-teknikker kan mennesket rejse ad nye veje og gå over nye broer for at opleve og gøre erfaringer i livet.

II. Shamballisk erkendelse − Den vigtige dualitet mellem ånd og stof:

Der er tale om en åndelig forståelse af forholdet mellem ånd/sjæl, liv/ kvalitet, tankesind/tankestof, betydningens vej/meningens vej[1]. Der skal skabes et spændingsfelt, som realiserer enhed via viljens højeste aspekt, der er udtryk for syntese.

III. Hierarkisk bevidsthed − En uddannelse i enhed:

Der skal gives afkald på sjælsbevidsthed for at opleve væren. Åndelige symboler skal transcenderes. Formålet skal tjenes, og derfor er der behov for større erkendelse. Og man skal forstå den abstrakte betydning af synteseskabende intelligens.

IV. Hierarkisk bevidsthed − Teknikker til større erkendelse:

Budbringerne skal være selve budskabet. Hjulene i hjulene i "Solens hjerte". Der bliver fokus på aspiranter, disciple, indviede og andre med utraditionel tænkning.

V. Hierarkisk bevidsthed − Den illusoriske dualitet mellem sjæl og personlighed:

Man skal skifte fra mening til betydning. Dårlige esoteriske vaner skal udrenses. Der skal laves en liste over forkerte forestillinger om grupper, stråler, sjæle, mestre, ashramer, planer og forbindelser.

VI. Menneskelig erkendelse − En forsigtig fremtidsvision:

Fra et planetarisk "møde for tænkere", vil Shamballa-påvirkningen ramme det kollektive logiske tankesind. Det forandrer menneskehedens opfattelse af sig selv, af Himlen, Helvede og andre mystiske forestillinger. On-line relationer, cyberstof og ægte indre oplysning. Det drejer sig om at "finde hinanden i mørket".

 

"Principperne i den esoteriske lære skal bevares,

så alle udtjente former vil forsvinde."

Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 104

 

 

_________________________________

[1] Meningens verden er sjælens verden. Betydningens verden er den åndelige triades verden, som først giver mennesket fuld frihed efter tredje indvielse.

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-01-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-METODEN 1:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-01-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-METODEN 1:6