Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (7 af 8)


Menneskeheden er stjernestøv, for engang blev alle atomer i legeme og hjerne skabt af stof fra eksploderende stjerner.

SOM-OM 6:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (7 af 8)

Et forsigtigt skøn om fremtiden

 

Der er lige så mange sameksisterende "verdener" på planeten Jorden, som der er mennesker. Det vil ændre sig. Man kan se hen til større klarhed i årtierne i det nuværende århundrede, når den højere shamballiske vilje kommer i direkte kontakt med menneskehedens intelligens. Menneskets bevidsthed vil opleve en samhørighedsfølelse, der ikke er baseret på enhed, men på syntese. Iflg. Djwhal Khul vil den afklarende kontakt opstå uden en afdæmpende virkning på den mediterende bevidsthed eller på tænkningens midter-/sjæls-/hjerteprincip.

 

"Menneskeheden har haft meget svært ved at forstå betydningen af kærlighed. Derfor vil problemet i relation til viljen naturligvis blive endnu mere vanskeligt. Måske vil man spørge: Hvis det forholder sig sådan, hvorfor gør man så opmærksom på det guddommelige aspekt? Hvorfor ikke vente til mennesket ved mere om kærligheden, og hvordan det skal manifesteres? Svaret er: Fordi viljen i sin sande udtryksform i nutiden er nødvendig som en fremdrivende, uddrivende kraft og samtidig en afklarende, rensende faktor."

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 525-526

 

Alle skal deltage i arbejdet med at fremme en mere tolerant menneskelig natur, fordi den eksisterende er for konkret. Yderligere langvarig kulturel isolation er i virkeligheden blevet umulig, og de mange forskellige sprog og traditioner er i fare og skal bevares. Efterhånden som følelsen af samhørighed udvikler sig og dæmper mangfoldigheden i den ustabile formopbyggende natur i menneskets tænkning, vil mangfoldigheden have tendens til at blive til mere forenede former (ensartethed). Ingen er uvidende om, at informationsalderens kultur bygger på en voksende udstråling af sjælsbevidsthed. Ethvert skabende øjeblik tæller. Man kan esoterisk se det årlige samarbejde under de tre fuldmånehøjtider i Vædderens tegn, Tyrens tegn og Fiskenes tegn som analoge med fokuseringen på et samarbejde, der vil fortsætte ikke kun i tre år, men i fire år efter den shamballiske "berøring". Når der kommer sjælsinspireret tryghed, vil man tænke på planetens og hinandens velfærd.

 

SOM-OM-06-10-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

o I Vædderens tegn i 2001 blev impulsen givet til en omfattende integrering af satellitkommunikationen. Internationale programmer begyndte at samarbejdede og uddannelsesforsøg blev introduceret af nogle nationer og modarbejdet af andre.

o I Tyrens tegn i 2002 blev impulsen givet til en mere udbredt accept af det medmenneskelige slægtskab (som et resultat af, hvordan intelligensen i alle naturriger har opfattet universalitet) og en voksende enighed om international kontrol af de fælles ressourcer.

o I Tvillingernes tegn i 2003 blev impulsen givet til, at national grænsekontrol er noget, der hører fortiden til. Offentlige myndigheder begyndte på effektiv måde at behandle problemerne for at dæmme op for organiseret kriminalitet i forskellige dele af verden.

o I Krebsens tegn i 2004 blev impulsen givet til en forankring af den nye kultur gennem accept af planetarisk enhed, fordi interesse for de nye udvidede grænser for Solens udstråling fangede massernes forestilling. "Der vil komme en indstrømning af lys ind over menneskeheden, og det vil ændre menneskets livsbetingelser, forandre synet på verdens anliggender og indlede en ny tidsalder, der vil blive kendetegnet ved en særlig evne til gruppesyntese og samarbejde og i kraft af nye mentale evner, der fører til en nyorientering af tænkeevnen, så den kan fungere lige let i to retninger − udad mod de manifesterede formers verden og indad mod syntesens verden."[1]

 

Større information om menneskets oprindelse vil stimulere en generel frigørelse fra udelukkende at tænke planetarisk, og det vil medføre, at man langsomt begynder at tænke på solsystemet som sit "hjem". Fra den fremspirende kultur vil mere end tyve århundreders civilisationer udvikle sig, og jo mere man tænker og handler i erkendelse af evigheden, jo mere udvidet vil grundlaget blive til at transformere menneskehedens fremtid, og det vil mange nulevende utvivlsomt komme til at deltage i. Personlig erfaring af samhørighed (ikke blot med planeten) vil komme i fokus.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, s. 202-203

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 6:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-06-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 6:6