Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 8)


En relation til Shamballa betyder, at man skal anvende den kraftigste energi i verden - intelligensen - den abstrakte intelligens.

SOM-OM 2:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (1 af 8)

SOM-OM

ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

2:6

Af L. Rae Lake
Fra The Beacon

(Oversættelse Ebba Larsen)

 

SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake

Du kan frit downloade "SOM OM - et begreb, der kan føre til monadisk bevidsthed 2:6" af L. Rae Lake. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste artikel til højre, hvis du ønsker at downloade artiklen.

Klik på den nederste artikel, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende artiklens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på denne girokonto… Danske Bank - Reg. 1551 - nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC: DABADKKK - IBAN: DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

"SOM OM"

- ET BEGREB, DER KAN FØRE TIL ET MONADISK LIV

2:6

 

Shamballisk erkendelse

 

Alle disciples og aspiranters første opgave er at frigøre sig fra dogmatiske teorier om livet, discipelskabet og den guddommelige plan. De skal desuden have et åbent sind og altid være parat til at vurdere en uventet situation og til at være i stand til at foretage en hurtig nyvurdering af alle forudfattede holdninger, indtil deres åndelige vision er tilstrækkelig kraftfuld.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 107

 

Som-Om-02-01-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Indhold:

 

Shamballisk erkendelse − Den vigtige dualitet mellem ånd og stof:

Der er tale om en åndelig forståelse af forholdet mellem ånd/sjæl, liv/ kvalitet, tankesind/tankestof, betydningens vej/meningens vej[1]. Der skal skabes et spændingsfelt, som realiserer enhed via viljens højeste aspekt, der er udtryk for syntese.

 

"Dette lys er klart og koldt, men det skaber den nødvendige "varme", som et symbolsk ord, der bruges i mange af verdens hellige skrifter til at give udtryk for den levende, åndelige energi. Jeg sagde "åndelige energi" og ikke sjælsenergi, og en dag vil I forstå forskellen."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 44

 

 

Som-Om-02-02-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Er menneskeheden parat til Shamballa?

At ønske en nærmere relation til Shamballa betyder, at man skal bruge "den kraftigste energi og påvirkning i verden, dvs. intelligensen"[1] − den abstrakte intelligens. Lad os derfor − inden sjælen sætter ind med sin normale differentierende tænkemåde (der inkluderer de symbolske opfattelser af indvielser) − studere intelligensen på en mere synteseskabende baggrund og overveje mulighederne. Mennesket skal uddannes til shamballisk tjeneste − ikke til at arbejde med strukturer, former og symboler og heller ikke til et skabende åndeligt arbejde med bevidstheden. Det er menneskets opgave at bruge den synteseskabende intelligens som hjælp til at fortolke naturen og tendensen i den højere vilje, der kommer til udtryk i den næste cyklus i planetens udviklingsproces. Naturligvis kan man ikke udtale sig om noget, man endnu ikke har oplevet, men heldigvis er erfaringen fra alle tænkere i menneskehedens historie iflg. sagens natur tilgængelig.

 

 

__________________________________

[1] Meningens verden er sjælens verden. Betydningens verden er den åndelige triades verden, som først giver mennesket fuld frihed efter tredje indvielse.

[2] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 401

__________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 2:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-02-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 2:6