Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (8 af 10)


Der skal gives afkald på sjælsbevidsthed for at opleve væren. Formålet skal tjenes – og det kræver større indre erkendelse.

SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (8 af 10)

Vigtige udsagn

 

Som-Om-03-09-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

"… Gruppeantahkaranaen bliver en uforstyrret kommunikationskanal direkte fra Shamballa til gruppen, fordi alle gruppens medlemmer er medlemmer af Hierarkiet. På den måde skaber de tre planetariske centre den nødvendige relation til hinanden, og endnu en stor triangel bliver en ægte fungerende aktivitet. Når det sker, vil en åbenbaring, som man overhovedet ikke kan forestille sig, manifestere sig på Jorden. En ny guddommelig kvalitet, som mennesket ikke kender noget til, vil blive afsløret, og Buddhas, Kristi og den kommende avatars arbejde vil blive overtaget af Den Ene, som både Shamballa og Hierarkiet i fællesskab har ventet på, og som Verdenslærerens lære og avatarernes lære kun har været og stadig er tågede fjerne symboler for …"

 

"Den gruppe, som undervisningen henvender sig til, er derfor ikke den gruppe eller de grupper, der nu modtager oplysningerne. Undervisningen er beregnet til en senere gruppe, der vil forberede vejen. Nogle af nutidens mere fremskredne aspiranter kan blive en del af gruppen, hvis de "vandrer ydmygt med deres Gud". Det er den mest avancerede besked i alle hellige skrifter i verden, og den findes også i Bibelen. Det hentyder ikke til en ydmyghed, sådan som man normalt opfatter den. Derimod betegner det evnen til at se alt liv med en guddommelig proportionssans og ud fra en åndelig teknisk synsvinkel og (paradoksalt nok) uden nogen følelse af dualitet. Den almindelige opfattelse er forkert, for den rigtige betydning indebærer, at man accepterer og forstår hensigten på en måde, så den hengivne personlighed − styret af monaden via antahkaranaen og i samarbejde med Den Ene Gud − ikke kun vandrer omkring på Jorden som en kanal for de tre guddommelige kvaliteter (kærlighed, vilje og intelligens), men også er en kanal for det, som de tre kvaliteter på et senere tidspunkt gør menneskeheden i stand til at sanse, vide og åbenbare."

 

 

Som-Om-03-10-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

"Udsagnene er alvorlige og vigtige. De har et profetisk element i sig, men det er en profeti, som intet har med menneskehedens frelse at gøre. Profetien har relation til en aktiv tilsynekomst, der ifølge loven om syntese vil antyde det, som det guddommelige livs tre store planetariske centre i forening har til hensigt at åbenbare. Bag de tre guddommelige aspekter ligger der noget, der har så stor betydning, skønhed og kraft, at alle begivenheder til alle tider helt frem til nutiden ved begyndelsen af Vandbærerens tidsalder kun repræsenterer de første og indledende forberedelser."[1]

 

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne. s. 268-69

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 3:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 3:6