Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake

SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (3 af 10)


Der skal gives afkald på sjælsbevidsthed for at opleve væren. Formålet skal tjenes – og det kræver større indre erkendelse.

SOM-OM 3:6 - et begreb, der kan føre til et monadisk liv (3 af 10)

Inklusivitet

 

Som-Om-03-04-Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab

 

Inklusivitet er åndeligt set synonymt med sjælsbevidsthed, fordi man ikke kun tænker sjælen, men tænker som sjæl. Inklusivitet udvikler "meningens verden" og "vejen" og har karakter af proces, stræben, forandring, udvikling, varme, farve, omdannelse, enhed, vækst og samler relaterede og (tilsyneladende) urelaterede ting. Enkeltpersoner danner grupper, grupper danner eller knytter sig til større grupper, indtil alle er inkluderet og forbundet i en følelse af holistisk relation. Den tanke, at menneskeheden skal erkendes som én verdensgruppe, er et relativt nyt eksempel på, at hierarkisk kærlighed er under udvikling. Men selvom man oplever, at alle på Jorden er ét (naturrigebevidsthed), så ville bevidstheden fortsat være opdelt i brudstykker, fordi den er begrænset som en "helhed" eller en totalitet, der består af ensartede og individuelle dele. Enhver gruppe (herunder Verdenssjælen) kan fortsat opdeles, begrænses og er tvunget til at fungere under åndelige principper, men ikke under den guddommelige vilje.

Bevidsthed/kærlighed/relation/mening/hjerte/sjæl er symbolske billeder på den sjælsbevidsthed, der er begrænset af åndelig/planetarisk ekspansion. Fordi disse symbolske billeder er begrænset af tid/rum, repræsenterer de kun sandheden symbolsk og er fortsat udelukket fra guddommelig/solar erkendelse. Den dybt rodfæstede begrænsning af den hierarkiske bevidsthed forklarer, hvorfor det mere abstrakte fokuspunkt, der kaldes "Shamballas rådskammer", er et mål for Hierarkiets medlemmer.[1] Og selvom Buddha sandsynligvis ikke opfattede det på den måde, så fandt han − hinsides den hierarkiske bevidstheds planetariske natur − vejen til solar erkendelse ved hjælp af en aktiv forståelse af den synteseskabende natur, der findes i Det Ene tankesind i et monadisk spændingsfelt, der fører til visdom. Den tibetanske mester opfordrer ikke til at bruge tid på den mening, som symbolerne på bevidsthed har, men på at arbejde med den abstrakte betydning af samhørighed. Som sjæl bruger man abstraktion til at udforske den monadiske tænkning og opdager, at dens natur er …

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 335

_________________________________

Artikel-SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake
Download-fil: SOM-OM-metoden 3:6 - L. Rae Lake


Artikel-SOM-OM-metoden-03-af-06-L-Rae-Lake
Læsefil med vendbare sider: SOM-OM-metoden 3:6