Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KRISTI GENKOMST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen

KRISTI GENKOMST (9 af 21)


Er det virkelig muligt, at Kristus vender fysisk tilbage? Åndsvidenskaben og de store religioner oplyser, at det vil ske. Læs artiklen inden tanken afvises.

KRISTI GENKOMST (9 af 21)

Verdenslærerne

 

Der har været en lang række verdenslærere i menneskehedens historie:

 

Kristi-genkomst-16-Kenneth-Sørensen1. Herkules demonstrerede i symbolsk form menneskehedens tolv store opgaver, som det enkelte menneske skal løse på sin vej tilbage til ”Faderens hus”. Herkules åbnede døren til discipelskabets vej, og vejen er beskrevet i Herkules’ tolv arbejder, der symbolsk viser de prøver, som alle disciple udsættes for på indvielsesvejen. Hvornår Herkules levede og arbejdede, ved man ikke, for han har kun sat et symbolsk aftryk i historien i skikkelse af den græske sagnhelt Herakles.

 

 

 

 

 

 

Kristi-genkomst-17-Kenneth-Sørensen2. Den indiske verdenslærer Vyasa gav menneskeheden enhedslæren, og han vejledte om sjælens udødelighed. Det er pga. hans impuls, at menneskeheden er klar over, at døden ikke er livets afslutning. Det var sandsynligvis også ham, der samlede Vedaerne. Vyasa levede for ca. 42.000 år siden. Budskab: ”Døden er ikke livets slutning. Sjælen er udødelig”.

 

 

  

 

 

Kristi-genkomst-18-Kenneth-Sørensen3. Den egyptiske visdomsgud og verdenslærer Tehuti – som grækerne kaldte Thoth og Hermes Trismegistos (”den tre gange store”) – var den første, der kom med budskabet: ”Jeg er verdens lys”. Tehuti vises symbolsk som en ibis. Han lagde grunden til en oplysningsproces om det blændværk, der eksisterer på astralplanet. Symbolet for Hermes er den vingede Merkur, der bringer oplysning til menneskeheden. Tehuti levede for ca. 40.000 år siden. Budskab: ”Doktrinen om det indre lys, som er universelt”.

 

 

   

Kristi-genkomst-19-Kenneth-Sørensen4. en indiske Krishna åbnede porten til 2. indvielse. Det indiske hellige skrift Bhagavad Gita fortæller detaljeret om de prøver, disciplen Arjuna gennemlevede på sin vej mod 2. indvielse. Krishna, der omtales i Bhagavad Gita, levede i tidsperioden mellem Buddha og Kristus.

 

 

 

 

 

 

 

Kristi-genkomst-20-Kenneth-Sørensen5. Siddharta Gautama Buddha var den første verdenslærer, der for ca. 2.500 år siden manifesterede et af de tre guddommelige aspekter − den guddommelige intelligens eller ”lyset”. Mange før Buddha havde fortalt om lyset, men for første gang i menneskehedens historie blev der skabt en forbindelse helt ind til lysets kræfter på det monadiske plan – dvs. Shamballa. Buddha legemliggjorde det 3. guddommelige aspekt − intelligensen − og omdannede kundskab til visdom, som er erfaringsbaseret viden, der er motiveret af kærlighed. Buddhas kendetegn er derfor visdom. Budskab: Mennesket skaber selv sine lidelser gennem begær. Erkendelsen fører til oplysning – ”Gud er visdom”.

Kristi-genkomst-21-Kenneth-Sørensen6. Kristus eller Maitreya er den sidste verdenslærer, der har vist sig fysisk. Det lys, som Buddha manifesterede, forenede han medkærligheden i sin natur. Kristus var den første i menneskehedens historie, der legemliggjorde den fuldkomne kærlighed, og da han gjorde det, skabte han en lyskanal helt ind til Solens hjerte – dvs. solsystemets 2. aspekt. Planeten Jorden er en organisme i Sollogos’ legeme, og Sollogos er den egentlige skaber og kilde til kærlighed – dvs. den bevidsthed, der er skjult bag den gyldne solskive.

Kristus skabte kontakt helt ind til Sollogos og udløste dermed en reaktion fra et mægtigt kosmisk væsen, der kaldes Fredens Ånd, som herefter overskyggede Kristus, på samme måde som Kristus overskyggede mesteren Jesus. Fra det tidspunkt fik Kristus tilnavnet ”fredens prins”. Fredens Ånd er et gigantisk solvæsen, der holder Jordens aura i sin bevidsthed, og dermed stimuleres alt levende med kærlighed fra Solens hjerte via Kristus. Budskab: Sjælens sande eksistens og tjenestens betydning. Alle er børn af Gud – ”Gud er kærlighed”.

Kristi-genkomst-22-Kenneth-Sørensen7. Kristus eller Maitreya er også udset til at være den næste verdenslærer, og dermed er han den første, der nogensinde fungerer i to astrologiske perioder − Fiskenes tidsalder og Vandbærerens tidsalder. Ved genkomsten vil han udtrykke endnu et guddommeligt aspekt − viljesaspektet. Dermed vil han være næsten fuldkommen i enhver planetarisk henseende, for han vil rumme alle tre guddommelige aspekter i sin natur.

Kristus har i 2.000 år forberedt sig på begivenheden, og den rykkede afgørende nærmere, da han i perioden 1936-45 fik kontakt helt ind til den Centrale Åndelige Sol − det højeste aspekt af Sollogos’ bevidsthed – dvs. viljesaspektet. Ved den lejlighed fik han kontakt til endnu et ekstraplanetarisk væsen, der kaldes Syntesens Avatar, som arbejder via ham på samme måde som Fredens Ånd. Kontakten vil i tidens løb skabe en omfattende global syntese mellem verdens forskellige nationer, og i praksis bliver den opsplittede verden til én enhed. Kristus vil ved samme lejlighed tage 8. indvielse. Kristi budskab i den kommende tidsalder er fortsat ukendt.

Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Download-fil: KRISTI GENKOMST - Kenneth Sørensen


Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: KRISTI GENKOMST