Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KRISTI GENKOMST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen

KRISTI GENKOMST (21 af 21)


Er det virkelig muligt, at Kristus vender fysisk tilbage? Åndsvidenskaben og de store religioner oplyser, at det vil ske. Læs artiklen inden tanken afvises.

KRISTI GENKOMST (21 af 21)

Hvad kan man gøre?

 

Først kan man undervise i evolutionsloven og dens uundgåelige logiske konsekvens − det fuldkomne menneske. Menneskeheden skal lære, at de oplyste sjæle eksisterer, og at de udelukkende eksisterer for at tjene deres medmennesker. Desuden skal offentligheden gøres fortrolig med deres navne og egenskaber, med deres arbejde og formål, og menneskeheden skal vide, at de oplyste sjæle kommer for at redde verden.

For det andet skal disciple og aspiranter på alle måder leve i harmoni og kærlighed. De voldsomme vibrationer i omgivelserne skal dæmpes ved hjælp af en stærk modvægt af kærlige vibrationer, for man skal altid huske, at når man arbejder på udviklingens side, har man den åndelige magt med sig – den er til disposition. Intet kan modstå det stadige pres fra kærlighed og harmoni, når presset opretholdes længe nok. Det er ikke sporadiske anstrengelser, der virker. Det er det vedholdende og uforanderlige pres, der til sidst nedbryder al modstand og separatismens mure.

 

Kristi-genkomst-43-Kenneth-Sørensen

 

For det tredje skal esoteriske organisationer stå for alt, hvad der arbejder mod enhed. Alle typer arbejde, alle de ydre bestræbelser i de mange organisationer skal værdsættes med kærlighed, samarbejde og hjælp. Mennesket befinder sig i en verden med brændpunkter af kærlighed. Målet er at hjælpe de oplyste sjæle, og at give dem en intelligent opbakning, som kan få deres planer for menneskeheden til at materialisere sig. De vælger at arbejde gennem menneskeheden for at opløfte verden, og gennem de esoteriske grupper skal der vises en intensiv åndelig anstrengelse, som vil dæmme op for modstandskræfternes flodbølge og afværge de mulige vanskeligheder, der lurer i mørket i det nuværende kaos. Den levende organisme af aspiranter og disciple kan repræsentere et center for fred, styrke og kærlighed, for praktisk hjælp og åndelig gennemstrømning, som verden aldrig tidligere har set. Det er håbet. Sørg for at virkeliggøre det.

Der skal udføres meget healingsarbejde og eksorcisme, helbredelse af mentale og astrale sygdomme, og det skal bevises for verden, at den gamle evne til at helbrede stadig ligger i hænderne på de mennesker, der konsekvent følger Kristus og mestrene. De mennesker, der udelukkende bruger evnen til at hjælpe de svage, og ikke modtager eller ønsker personlig belønning, kan virkeliggøre den gamle helbredelsesmetode, som kun minder meget lidt om nutidens metoder i de mentale skoler.

Det er også vigtigt at forberede udviklingen af de højere psykiske evner, og ved hjælp af kompetent brug af evnerne kan der føres bevis over for den naturvidenskabelige verden for menneskets latente kræfter, som kan bruges af mennesker, der klogt følger i Kristi fodspor – den største psykiske mester gennem tiderne. Hospitaler og skoler vil komme under direkte ledelse af mestrene. Lærere, som kan helbrede vil vise sig. Andre personer vil være i stand til at træne eleverne mentalt, så de bliver modtagelige for direkte inspiration fra indre bevidsthedsplaner. Intuitionens evne skal udvikles videnskabeligt.

 

Kristi-genkomst-44-Kenneth-Sørensen

 

Endelig skal kirkens menighed og medlemmer af frimurerordenerne selv arbejde med at forstå den esoteriske betydning af de forskellige ritualer, ceremonier, farver og symboler, og dermed også med det arbejde, som udføres i templet. De skal vide, hvorfor de gør, det de gør, og de skal kende den rigtige rækkefølge, rangordner, ord, bevægelser og handlinger.

 

Kristi-genkomst-45-Kenneth-Sørensen

 

Hvis der er en virkelig og ægte respons på de praktiske forslag, vil arbejdet ske hurtigere end det i øjeblikket er muligt.

 

”Esoterikere i verden skal tilbyde kurser, hvor læren nedtrappes, så den imødekommer behovet hos de uvidende – den brede platform, som kirken skulle stå på, skal forklares, og instruktion mht. betydning af kirkens ceremonier og lære skal formidles … Hvis arbejdet udvikler sig som ønsket, kan det markere tidspunktet for den store Herres snarlige komme og lyden af hans fodtrin, der nærmer sig”.

Alice A. Bailey: The Externalisation of the Hierarchy, p. 517

 

Kristi-genkomst-46-Kenneth-Sørensen

 

Når man skal tage stilling til, hvad man kan gøre, skal man først og fremmest overveje hvilket samfundsområde, man som sjæl har planlagt at arbejde inden for. Mange såkaldt ”almindelige”, ”åndeligt” interesserede mennesker, er aktive inden for mange samfundsområder, og det er der, de har deres primære opgave. De kan med stor kraft arbejde på at skabe rigtige menneskelige relationer for deres kolleger på deres arbejdsplads. Det vil være deres bidrag til Kristi genkomst. Den gruppe af mennesker, der definerer sig selv som esoterikere − dvs. de mennesker, der ikke betragter den esoteriske lære som en interessant hobby − har en anden opgave. De skal:

  1. − oplyse om åndsvidenskab − navnlig læren om Hierarkiet og Kristi tilsynekomst. Oplysning og undervisning har en markant indflydelse på samfundslivet, fordi Kristusbevidstheden i hjertet kan vækkes til live via forståelse af tilsynekomsten. Samtidig skal lærens virkninger vises i praksis ved at efterleve den i hverdagen. Tjenestearbejde er ikke mindst evnen til at leve et eksemplarisk liv.
  2. − genfortolke de religiøse skrifter og profetier – både kristne, jødiske og buddhistiske. Det medvirker til at ændre de mange forudfattede meninger om emnet.
  3. − via meditation opbygge kærlighedens og visdommens tankeform, som påvirker den kollektive tænkning. Reklameindustrien har opdaget den enorme magt, der ligger i slogans, for enhver tankeform stimuleres og lever af at få sig gentaget. Når den er blevet tilstrækkelig stærk på mentalplanet, vil den med stor styrke inspirere til gentagelse.
  4. − som alle andre grupper arbejde aktivt på at skabe rigtige menneskelige relationer mellem nationer, religioner, grupper og mennesker.

 

Kristi-genkomst-47-Kenneth-Sørensen

 

 

_________________________________

Bringes med tilladelse fra Kentaur Træning,
der tilbyder konsultationer, kurser, bøger til private og erhverv.
WebSite: www.psykosyntese.dk

_________________________________

Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Download-fil: KRISTI GENKOMST - Kenneth Sørensen


Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: KRISTI GENKOMST