Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KRISTI GENKOMST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen

KRISTI GENKOMST (13 af 21)


Er det virkelig muligt, at Kristus vender fysisk tilbage? Åndsvidenskaben og de store religioner oplyser, at det vil ske. Læs artiklen inden tanken afvises.

KRISTI GENKOMST (13 af 21)

Kristi genkomst og

Hierarkiets tilsynekomst

 

Kristi-genkomst-33-Kenneth-Sørensen

Hierarkiet vil forny det politiske klima og skabe nye
internationale samarbejdsgrupper,
der garanterer den enkeltes frihed og rettigheder.

 

Hvad vil Kristi tilsynekomst indebære, og hvornår sker det? Han kommer ikke alene, og det bliver en gradvis proces, hvor en række udvalgte disciple viser sig i samfundslivet. De vil udgøre en slags fortrop, som forbereder tilsynekomsten. Senere kommer de højtindviede mestre og til sidst Kristus selv.

Nogle af ashramerne på de indre planer bliver manifesteret og aktive på det fysiske plan. Det er en proces, der forløber på helt almindelig og naturlig måde, og det er vigtigt at understrege. Der vil ikke ske noget unormalt, fænomenalt eller overnaturligt. En række ophøjede ledere vil vise sig på verdensarenaen, og de vil gradvis forandre verden. De vil indgå internationale aftaler baseret på åndelige værdier, og de vil sikre fred og velstand for alle. Tilsynekomsten vil forløbe i tre faser:

 

Kristi-genkomst-34-Kenneth-Sørensen

 

Den forberedende fase

Den forberedende fase er allerede i gang og har været det et stykke tid. Det er en fase, der er overdraget til seniormedlemmerne af verdenstjenergruppen. Deres primære opgave går ud på at nedbryde de totalitære og fundamentalistiske organisationer inden for alle områder af samfundet. De vil bane vejen for en fase med nyorientering, hvor nye og tidsvarende religiøse, politiske, sociale og økonomiske organisationer tager over.

Den anden fase

I den anden fase etableres en ny verdensorden, og Djwhal Khul oplyser:

 

”… På Hierarkiets store konklave – som finder sted hvert århundrede – i 2025 vil datoen sandsynligvis blive fastsat for første stadie af Hierarkiets tilsynekomst”.

Alice A. Bailey: The Externalisation of the Hierarchy, p. 530

 

Efter 2025 vil særligt udvalgte disciple og indviede, som er seniormedlemmer af bestemte ashramer i Hierarkiet, vise sig offentligt. De bliver den nye verdens virkelige bygmestre. De vil etablere de nye organisationer, der erstatter de institutioner, som den første gruppe afviklede. De vil opnå lederskab i de fleste lande og indtage høje embeder på alle områder af samfundslivet. De vil indtage deres positioner via frie valg, og de vil blive valgt på grund af deres fremragende og intelligente handlinger − ikke fordi de har åndelig status eller fine verdslige titler.

Gruppen planlægger de sidste forberedelser til Kristi tilsynekomst. De vil forny det politiske klima og skabe nye internationale samarbejdsgrupper, der garanterer den enkeltes frihed og rettigheder, og de vil skabe gode internationale relationer, der afskaffer krig. De vil demonstrere ubestikkelige politiske regeringer, som er fri for korruption og egoistiske ambitioner.

Gruppen vil desuden indføre den nye verdensreligion på ruinerne af de gamle religioner, som på det tidspunkt vil være i en tilstand af kaos. Grupper af åndeligt orienterede finansfolk vil omlægge den globale økonomi, så den afspejler menneskehedens legitime behov.

Den afsluttende fase

I den tredje og afsluttende fase vil Kristus vise sig offentligt. Tredje fase er afhængig af resultatet af de to foregående, og det er stadiet, hvor nogle af visdommens mestre og Kristus kan optræde i fuld offentlighed. Hvor lang tid der vil gå, er fortsat usikkert, for det afhænger som sagt af menneskeheden selv. Det er desuden fasen, hvor indvielsesmysterierne bliver genoprettet.

Hele tilsynekomsten vil være fokuseret på skabelse af rigtige menneskelige relationer. Den ashramiske energis fulde udtryk vil først og fremmest blive brugt på at løse de praktiske problemer i verden og til at undervise masserne. I begyndelsen af fasen vil ashramerne ikke have den primære opmærksomhed rettet mod esoteriske emner, som nogen måske kunne tro.

Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Download-fil: KRISTI GENKOMST - Kenneth Sørensen


Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: KRISTI GENKOMST