Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KRISTI GENKOMST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen

KRISTI GENKOMST (7 af 21)


Er det virkelig muligt, at Kristus vender fysisk tilbage? Åndsvidenskaben og de store religioner oplyser, at det vil ske. Læs artiklen inden tanken afvises.

KRISTI GENKOMST (7 af 21)

En avatar fornyr menneskehedens tænkning

 

En avatars tilsynekomst er en åndelig begivenhed, der har til hensigt at forny menneskets tænkning og civilisation og lede mennesket nærmere til det åndelige. Det er avatarens opgave at etablere et kraftcenter af vedvarende udstrømmende energi, en stærk tankeform, som i århundreder efter tilsynekomsten forvandler kulturen, religionen, politikken, undervisningssystemerne og videnskaben.

Det er en af nutidens helt store misforståelser, at guddommen kun viser sin natur gennem religionen, og at åndelige mennesker derfor nødvendigvis skal være religiøse. Alle, der arbejder med at løfte menneskehedens udviklingsniveau, kan betragtes som åndeligt orienterede, i modsætning til de mennesker, der identificerer sig med det materielle liv.

 

Kristi-genkomst-11-Kenneth-Sørensen

Martin Luther, Christoffer Columbus,
William Shakespeare og Leonardo da Vinci

 

Som nævnt findes der mange forskellige slags avatarer, der transmitterer større eller mindre aspekter af Den Ene. Avatarer viser sig inden for alle områder af samfundslivet, og siden begyndelsen af 1400-tallet har man set en række mindre avatarer træde frem. Der er tale om kendte historiske skikkelser, som man sjældent tænker på som guddommelige sendebude, selv om det er det, de var. Iflg. åndsvidenskaben var Martin Luther, Christoffer Columbus, Shakespeare og Leonardo da Vinci mindre avatarer, som ændrede folks liv på afgørende måder. En guddommelig budbringer er − set i det lys − ikke nødvendigvis et blidt og kærligt menneske. Det kan også være en fremtrædende hærfører, politiker eller forsker.

 

Kristi-genkomst-12-Kenneth-Sørensen

Abraham Lincoln, Moses og Otto von Bismarck

 

Race-avatarer

Desuden er der de såkaldte race-avatarer. Det er avatarer, som menneskeheden selv skaber. Ofte viser de sig forud for en nations fødsel. Abraham Lincoln og Moses er gode eksempler, og det samme gælder Bismarck, men Bismarck var budbringer for materialismens kræfter − det ondes princip. Race-avatarer arbejder inden for regerings- og ledelsesområdet, og de var sensitive over for Shamballa-kraften og 1. stråles kvaliteter.

 

Kristi-genkomst-13-Kenneth-Sørensen

Platon, Patanjali og Sankaracharya

 

Undervisende avatarer

En anden gruppe avatarer er de såkaldte undervisende avatarer. De skaber en ny tone i tankens og bevidsthedens verden og afslører den næste nødvendige sandhed, som menneskeheden skal tilegne sig. De virker ofte lokalt i en bestemt verdensdel og farver kulturerne med deres specielle budskab. Platon, Patanjali og Sankaracharya er eksempler på undervisende avatarer.

Stråle-avatarer

Stråle-avatarer er ophøjede skikkelser, der viser sig, når en ny stråle kommer i manifestation. Det gør sig f.eks. gældende i øjeblikket, hvor 7. stråle tiltager i aktivitet. Opgaven for en stråle-avatar er at stimulere menneskeheden med den særlige kvalitet, som kendetegner strålen.

 

Kristi-genkomst-14-Kenneth-Sørensen

Kristus og Buddha

 

Formidlende avatarer

Formidlende avatarer stimulerer menneskeheden i sin helhed ved at åbenbare en ny sandhed og styrke den globale bevidsthed, så den kan udfolde sig på et højere plan. Kristus og Buddha var fremragende eksempler på formidlende avatarer. Menneskeheden blev med deres hjælp forbundet med Hierarkiet, og de kunne desuden fungere som formidlere af bestemte kosmiske principper, der stimulerede de tilsvarende principper i mennesket og menneskeheden.

Guddommelige legemliggørelser

Guddommelige legemliggørelser er en kategori, hvor man finder to avatarer, som kaldes Syntesens Avatar og Fredens Ånd. De stimulerer hovedsageligt Hierarkiet og er formidler af energier fra det guddommelige viljesaspekt, der strømmer ud fra Sollogos – solsystemets guddom. De to avatarer uddybes senere, for de spiller en afgørende rolle i Kristi liv, og de har stor indflydelse på menneskehedens evolutionsproces.

Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Download-fil: KRISTI GENKOMST - Kenneth Sørensen


Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: KRISTI GENKOMST