Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

KRISTI GENKOMST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen

KRISTI GENKOMST (19 af 21)


Er det virkelig muligt, at Kristus vender fysisk tilbage? Åndsvidenskaben og de store religioner oplyser, at det vil ske. Læs artiklen inden tanken afvises.

KRISTI GENKOMST (19 af 21)

Penge

 

Kristi-genkomst-40-Kenneth-Sørensen

 

En anden årsag til den manglende økonomiske støtte er den egoisme, der er forbundet med penge og kapital. Mange åndeligt orienterede mennesker vægrer sig, når de opfordres til at yde økonomiske bidrag. Det skyldes sandsynligvis, at de ikke er klar over pengenes åndelige formål.

Fra et åndsvidenskabeligt synspunkt er penge energi ligesom alle andre energiformer, og menneskeheden skal lære at håndtere penge lige så upersonligt som f.eks. tale, som også er energi. Med andre ord skal det være lige så nemt at donere penge, som at give et godt råd. Når det er sagt, så har den massive egoisme, der er forbundet med penge overalt i samfundet, også et grundigt tag i åndeligt indstillede mennesker. Det er den væsentligste årsag til, at der er mangel på donationer. Bidragene skal naturligvis gives ud fra princippet om, at man giver efter evne. Der er ingen tvivl om, at et af de områder, mennesket bliver testet på, er den måde, det forvalter sine økonomiske ressourcer. Hvis esoterikere i praksis ikke handler anderledes end materialistiske mennesker, så har de ikke forstået Kristi ord om, at ”Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige”.[1]

Det er i bogstavelig forstand menneskets kærlighed til penge, der er roden til meget ondt. Modstandskræfterne i verden har stadig et meget stærkt tag i menneskeheden pga. pengebegær. Djwhal Khul udtrykker det sådan:

 

”Aspiranten er et menneske, der har en forståelse af pengenes esoteriske værdi i tjenestearbejdet. Det er et menneske, der intet søger til sig selv ud over det, som kan udruste det til det arbejde, der skal udføres, og det ser på penge og på det, der kan købes for penge, som noget, der skal bruges til andre mennesker, og som et middel til at udføre mesterens planer, på den måde som det forstår planerne. Den esoteriske betydning af penge er kun forstået i begrænset omfang, men det er imidlertid en af de største prøver med hensyn til, hvor et menneske befinder sig på prøvestadiets vej − den prøve, der vedrører aspirantens holdning til og håndtering af det, som alle mennesker er tiltrukket af for at tilfredsstille deres begær. Kun den, som intet søger til sig selv, kan modtage pengegaver og dele ud af Universets rigdomme. I andre tilfælde, hvor rigdomme forøges, bringer de intet andet med sig end sorg og fortvivlelse, utilfredshed og misbrug”.

Alice A. Bailey: Serving Humanity, p. 376

 

Kristi-genkomst-41-Kenneth-SørensenEt godt råd er derfor at afsætte en fast sum penge – f.eks. en procentdel af den månedlige indkomst − og donere den til de rigtige formål efter eget valg. Man kan betragte penge, som noget, mestrene har betroet til forvaltning. Et menneske ejer dybest set intet, for alt og alle er dele af det Ene Liv. Når man begynder at betragte ”sine egne” penge som noget, der tilhører Gud, Hierarkiet eller Kristus, så vil næste spørgsmål uundgåeligt melde sig – ”hvordan forvaltes de betroede ressourcer bedst?” Hvor stor en andel bruger man på sig selv, og hvor meget giver man videre til formål, der gavner andre, samfundet og menneskeheden? Det er en provokerende tanke, at man overhovedet intet ejer − og at ”den, der giver alt, får alt”. Men der er samtidig en frihed indbygget i holdningen, som først rigtig fattes, når man lever den i praksis.

Donationer skal bruges korrekt

Den tredje årsag til at de økonomiske bidrag udebliver, er manglende tillid til, at pengene bruges korrekt. Det er en forhindring, som skal håndteres af de mennesker, der forvalter de donerede midler. Tvivlen er berettiget, og mange er på vagt, for de frygter, at pengene ikke bruges til de oplyste formål. Tvivlen fjernes bl.a. ved at sørge for, at pengene ikke bruges til at fremme organisationens eller kirkens vækst. Donationerne skal gå til oplysning om sagen, og ikke til at promovere organisationen. Desuden er det vigtigt, at kun et minimum af pengene bruges til administration, og at såkaldte frynsegoder, der har tendens til at blive en markant post på budgettet, begrænses eller elimineres. Åbne regnskaber, der detaljeret beskriver, hvad donationerne går til, er naturligvis nødvendigt.

Intelligent præsentation

Det er en forudsætning, at sagen præsenteres intelligent, hvis oplysningsindsatsen skal lykkes. Det er vigtigt, at man understreger, at Kristi tilsynekomst forudsætter, at menneskeheden selv skaber rigtige menneskelige relationer. Det er vigtigt at fremhæve betydningen af, at man arbejder for en bedre verden. Man skal helt undlade at bidrage til de mange fantasifulde forestillinger om forfærdelige naturkatastrofer, der resulterer i Jordens undergang, eller hvor de få frelste og udvalgte evakueres af en intergalaktisk UFO-flåde. Det er vigtigt at understrege en stærk og levende tro på menneskehedens fremtid og at undervise i nogle få, enkle og fundamentale principper, der gør menneskeheden fortrolig med tanken om Kristi genkomst.

 

 

 

_________________________________

[1] Matthæusevangeliet, 19,24, Markusevangeliet, 10,25 og Lukasevangeliet, 18,25

_________________________________

Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Download-fil: KRISTI GENKOMST - Kenneth Sørensen


Artikel-Kristi-genkomst-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: KRISTI GENKOMST