Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

LAVERE & HØJERE CLAIRVOYANCE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Lavere-&-Højere-Clairvoyance-Irving-S-Cooper

LAVERE & HØJERE CLAIRVOYANCE (11 af 14)


Hvis man aktiverer de højere psykiske evner, går udviklingen fremad, men det er til gengæld et tilbageskridt at genopvække den lavere clairvoyance.

LAVERE & HØJERE CLAIRVOYANCE (11 af 14)

Naturlig udvikling og vækst

 

Lavere-&-Højere-Clairvoyance-11-Irving-Cooper

 

Hvis man arbejde på denne måde, kommer man udviklingen i forkøbet, for engang i fremtiden vil hele menneskeheden nå et udviklingstrin, hvor alle udvikler psykiske evner og bliver i stand til at opfatte den usynlige verdens vibrationer. Det vil ikke ske ved hjælp af de teknikker, der sædvanligvis bruges i nutiden, men via naturlig vækst af nervesystemet, der skabes af presset fra den voksende sjæl. Det indre pres vil langsomt men sikkert øge hjernens kapacitet, og efterhånden som menneskeheden i årtusindernes løb udvikler den ene karakteregenskab efter den anden, bliver nervesystemet mere og mere sensitivt. Det er alene et spørgsmål om naturlig indre vækst. Man skal glide med evolutionens strøm, og engang i en fremtidig inkarnation når man det udviklingstrin, hvor man ligesom de fleste andre bliver clairvoyant. Hvis man har vilje, energi og udholdenhed nok, kan man komme udviklingen i forkøbet og i løbet af relativ kort tid arbejde sig frem til dette trin.

Bevidsthed, hjerne og legeme

Bevidsthedens krav imødekommes via legemets vækst. Det er det fundamentale princip bag udviklingen af højere clairvoyance. Grunden til at alle ikke er clairvoyante, er, at bevidstheden kun er delvis og ufuldkomment udviklet. Og mennesket er overhovedet ikke klar over den enorme magt, tanken har til at forme nervesystemet. Hvis man tager en bog om fysiologi med illustrationer af hjernecellerne, vil man se, at der udgår en masse små tråde fra hjernecellerne, og trådene danner et tæt netværk i den grå masse. Når tankestrømmen fra et aktivt tankesind strømmer ind i hjernen, stimulerer den cellerne, og de begynder straks at udsende tråde. På den måde bliver hjernens kapacitet og sensitivitet lidt efter lidt forøget. Ved at træne sin tænkeevne kan man derfor gradvis forbedre sin hjerne − og det er et skridt i retning af højere clairvoyance.

Fysiologerne har opdaget, at hver eneste af menneskets intellektuelle evner står i forbindelse med en bestemt specialiseret cellegruppe i hjernen, og evnen kommer til udtryk igennem cellegruppen. Hvis man f.eks. kan tale et fremmed sprog, vil der på overfladen af en af hjernehalvdelene være et celleområde, som står i forbindelse med evnen til at tale dette sprog. Der vil også være en gruppe, som står i forbindelse med evnen til at skrive det og en tredje, som står i forbindelse med at læse det. På samme måde vil der være grupper, som står i forbindelse med enhver anden intellektuel evne. Cellegrupperne er specialiseret på grund af tankestrømmens påvirkning i løbet af den tid, hvor man udviklede evnerne. Når man begynder at studere et nyt emne, opstår der ændringer i en bestemt cellegruppe. Hvis man ikke anstrenger sig, udvikles der ikke en ny evne, og cellerne ændres næsten ikke.

Artikel-Lavere-&-Højere-Clairvoyance-Irving-S-Cooper
Download-fil: LAVERE & HØJERE CLAIRVOYANCE - Irving S. Cooper


Artikel-Lavere-&-Højere-Clairvoyance-Irving-S-Cooper
Læsefil med vendbare sider: LAVERE & HØJERE CLAIRVOYANCE