Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SELVMORD - ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Selvmord-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang

SELVMORD - ESOTERISK BELYST (9 af 20)


Hvis et selvmords konsekvenser for efterlivet var kendt og accepteret, ville selvmords-statistikkerne ændre sig dramatisk.

SELVMORD - ESOTERISK BELYST (9 af 20)

Selvmordere bliver jordbundne

 

Selvmord-esoterisk-set-07-Erik-AnsvangSelvmord kan sammenlignes med at rive en sten ud af en umoden frugt. Der vil altid hænge noget af frugtkødet ved – eller sagt på en anden måde, vil der fortsat være en binding og en tiltrækning til det fysiske plan. Det er derfor ikke muligt at bevæge sig ind i astralplanets dybere og lysere regioner og bevidsthedstilstande. Selvmorderen bliver det, man i åndsvidenskaben kalder ”jordbunden”.

 

Hvis man dør før tiden på grund af uagtsomhed, forsømmelighed eller ved selvmord, bliver man i Jordens lavere atmosfære eller aura, indtil det fysiske livs tidsperiode er udløbet, for det er et tidspunkt, der som sagt er fastlagt. Man bliver derfor ”jordbunden” – bundet til den fysiske tilværelse. Først når den fysiske livsperiode er endt, begynder den normale tilværelse efter døden i den astrale verden. At være ”jordbunden” er betegnelsen for den ubehagelige tilstand, og den må man forstå, hvis man vil finde ud af, hvad der sker med selvmordere efter selvmordet.

 

Selvmord-esoterisk-set-08-Erik-Ansvang

 

Selvmordere ”svømmer mod strømmen”

Hvorfor tvinges selvmordere ind i de lavere astrale regioner? Er der tale om Guds straf? Nej – forklaringen er logisk og naturlig. Inkarnationen indledes med, at sjælen fremsiger ”skabelsesordet”. Det er sjælens ”udånding”. Udåndingen er den udstrømmende kraft fra sjælen, som blidt men bestemt tvinger mennesket ned i inkarnation – og fastholder det i inkarnation. Og ”udåndingen” er som sagt fastsat til at vare en inkarnation af en bestemt længde. Den udstrømmende kraft fortsætter derfor i hele den fastlagte inkarnationslængde, og når et menneske tager sit eget liv, forsøger personligheden derfor at ”svømme mod strømmen”. Presset fra sjælens udstrømmende kraft holder personligheden nede i de lavere astrale regioner i hele den planlagte livslængde. Iflg. den tidligere forskning konkluderede man, at alle, der begik selvmord, måtte blive på astralplanets lavere trin i en periode, der ca. svarer til den tid, selvmorderne skulle leve i deres fysiske legemer, hvis de ikke havde valgt at slå det fysiske legeme ihjel, men C.W. Leadbeater oplyste, at man havde haft lejlighed til at foretage flere studier, og at de havde ændret opfattelsen. Man er nu klar over, at selvmorderens skæbne er mere nuanceret, og at den ikke helt svarer til det, man i første omgang konkluderede. Men det ændrer ikke forskernes konklusion om, at det er en stort fejltagelse at begå selvmord.

Artikel-Selvmord-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Download-fil: SELVMORD - ESOTERISK BELYST - Erik Ansvang


Artikel-Selvmord-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: SELVMORD - ESOTERISK BELYST