Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SELVMORD - ESOTERISK BELYST
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Selvmord-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang

SELVMORD - ESOTERISK BELYST (4 af 20)


Hvis et selvmords konsekvenser for efterlivet var kendt og accepteret, ville selvmords-statistikkerne ændre sig dramatisk.

SELVMORD - ESOTERISK BELYST (4 af 20)

FORSKNINGSMETODER

 

Selvmord-esoterisk-set-04A-Erik-Ansvang

 

Informationerne ligger langt ud over de accepterede erkendelser, fordi nutidens naturvidenskab udelukkende søger fysiske svar på livets store spørgsmål, og her bevæger åndsvidenskaben sig langt ind i metafysiske eller ikke-fysiske dimensioner. Den forskning, der ligger til grund for de erkendelser, der bruges i artiklen, stammer fra åndsvidenskaben, som benytter metafysiske evner i forskningen – altså evner der ligger over de fem fysiske sanser.

Clairvoyance og clairaudience

Det er indlysende, at undersøgelser af forholdene efter det fysiske liv udelukkende kan foretages ved hjælp af clairvoyance og clairaudience eller andre metafysiske evner. Clairvoyance sætter et menneske i stand til at se mennesker og steder, scenerier og ikke-menneskelige beboere i den astrale verden, som mennesket bevæger sig ind i efter døden. Clairaudience gør det muligt at høre astrale skabninger på astralplanet og få oplysninger fra afdøde.

Ingen mediumitet, trance eller søvn

Metafysiske undersøgelser kan foretages, mens man er vågen og bevidst til stede i sit fysiske legeme. Der er hverken brug for mediumitet, trancetilstande eller søvn. Tværtimod advarer åndsvidenskaben mod enhver metode, der afskærer et menneske fra at være bevidst til stede og have fuld intellektuel opmærksomhed. Som medie er man nemlig fuldstændig prisgivet de intelligenser, der får lov til at bruge mediets fysiske legeme. Man er derfor ude af stand til at vurdere de usynlige gæster eller de meddelelser, der modtages i trancen.

Fra spiritisme til esoterisme

Spiritistiske forskere, forfattere, undervisere og forskellige selskaber for psykisk forskning har ydet et enestående bidrag til nutidens indsigt i emnet, men samtidig må det pointeres, at esoterikere hverken føler sig overbevist af spiritisternes udsagn eller metoder, for den seriøse åndsvidenskabelige forskning kræver førstehåndserfaring og direkte personlig iagttagelse.

Videnskabelig holdning

En clairvoyant forsker må indtage en streng videnskabelig holdning til spørgsmålet om livet efter døden. Det betyder ikke, at den clairvoyante forventer eller kræver noget bevis i naturvidenskabelig forstand. Overbevisningen bygger på sund skelneevne og det faktum, at personen faktisk ser den indre verden. Der er altså ikke tale om teorier eller gætterier, men en egentlig iagttagelse. Undersøgelsesmetoden er derfor grundlæggende den samme som naturvidenskabens, men den stik modsatte af spiritistens.

Artikel-Selvmord-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Download-fil: SELVMORD - ESOTERISK BELYST - Erik Ansvang


Artikel-Selvmord-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: SELVMORD - ESOTERISK BELYST