Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (10 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (10 af 19)

I. Indre (vertikal) samstemmighed

(Fortsat)

 

"Forberedelsen af de medlemmer i Hierarkiets ashramer, som skal forlade deres tilholdssted og leve blandt mennesker i det almindelige dagligliv har medført mange debatter og indledt et omfattende uddannelsessystem i ashramerne. Hvad uddannelsen går ud på, er det ikke muligt at oplyse, for det er forskelligt for disciple på forskellige stråler, og temaet er for omfattende til det aktuelle formål. Problemet har været, hvordan man bevarer den positive, sensitive forbindelse og lægger grunden til den højere omfattende identifikation, og samtidig bevarer den indre åndelige afstand, der vil gøre det muligt for disciplen at udføre sit tjenestearbejde, frit og uforstyrret af den nød, den angst eller den tankeaktivitet, der skabes af tanker og ønsker hos dem, han samarbejder med.

Den nødvendige indre afstand kan ikke baseres på den iboende selvopholdelsesdrift, selv når den rækker ind i sjælsområdet. Den skal være motiveret af esoterisk engagement i opgaven og brugt som værktøj af viljen, der holder kanalen åben mellem disciplen og ashramen, og mellem disciplen og arbejdsområdet. Kanalen skal holdes helt fri for alle lavere identifikationer. Det kan kaldes en metode til at fjerne alle tendenser til at reagere på andet end udviklingstrinet hos de mennesker, der kontaktes. En intelligent forståelse af det problem, man skal tage sig af på deres vegne, samt en styring af den nødvendige kærlighedsenergi, skal udføres sådan, at det ikke kun hjælper modtageren, men også beskytter disciplen mod uhensigtsmæssig kontakt. Det medfører, at der ikke skabes en tilbagevirkende effekt på personligheden hos den enkelte eller gruppen, der hjælpes. I stedet vil det løfte personens eller gruppens livskvalitet op på forædlingens vej og til et højere bevidsthedsniveau."

Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 680-681

 

"… når den indviede er nået til det sted, hvor åbenbaring er mulig, erhverves den nødvendige koncentration, balance, polarisering og fokusering automatisk, der vil gøre det muligt at fortolke det, der er blevet præsenteret i begreber og symboler. Det er vigtigt for de verdenstjenere, som alle indviede samarbejder med. Det er et forsøg på at sige det så tydeligt som muligt, for de studerende tænker for det meste i logisk rækkefølge. Virkningerne af gennembruddet (i dette tilfælde to) kommer samtidigt, men ikke i rækkefølge. Polarisering af den indviedes bevidsthed og den deraf følgende komprimering af sandheden skaber uundgåeligt en åbenbaring, der viser sig i et hurtigt glimt. Det resulterer i en øjeblikkelig intuitiv forståelse, og det er endda et af de første aspekter af den dobbelte proces. Reflekter over det og husk, at den indviede – når åbenbaringen modtages – arbejder uden for tid og rum, sådan som det fysiske menneske opfatter det."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 347

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6