Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (16 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (16 af 19)

III. Gruppens samstemmighed

 

"… Den aspirerende discipel får kendskab til en fast meditationsrytme, der kan sammenlignes med menneskets hjerteslag. Den er både modtagende og fordelende, invokativ og evokativ. Efterhånden som disciplen bliver fortrolig med meditationsrytmen, afstemmes den individuelle meditation med Hierarkiets faste rytme. Det er et stort skridt fremad, for den hierarkiske rytme har en meget stor kraft – en kraft så stor, at den kan ekspandere langt ud over den hierarkiske indflydelsessfære (ring-pass-not)."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 234

 

"… hvis gruppen skal blive et ægte brændpunkt for fremtidens gruppeliv, skal disciplen anerkende, at det er den samlede gruppetænkning, det fælles gruppeønske og den akkumulerede gruppeaktivitet, der er afgørende for arbejdet. Det er en manifestation af samstemmighed og en syntese af summen af lignende tanker, ønsker og planer, der er skabt af flertallet."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 210

 

"Alle de åndelige kræfter, som for tiden påvirker under ledelse af Kristus som overhoved for lysets kræfter, er nært forbundet, og aktiviteten er i høj grad synkroniseret. På en esoterisk måde fungerer de sammen, for i menneskeheden findes alle stadier af modtagelighed. Derfor foregår det trefoldige hierarkiske arbejde samtidigt – tidsmæssigt set."

Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 455

 

"… en harmonisering af de religiøse ritualer i verden vil hjælpe mennesker til overalt at styrke hinandens arbejde og i høj grad forstærke den tankestrøm, som dirigeres mod de afventende åndelige skabninger."

Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s. 147

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6