Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (14 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (14 af 19)

II. Horisontal samstemmighed

(Fortsat)

 

"… Opbygnings- og nedbrydningsprocessen overlapper hinanden. Døende civilisationer findes i deres sidste former, samtidig med at nye civilisationer dukker op. Cyklusser kommer og går og overlapper hinanden, og det samme gælder for strålers og racers opståen og forsvinden."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 319-320

 

Det femte åbenbaringspunkt lyder sådan:

"Når lyset fra de syv stråler blandes

med lyset fra den syvende stråle,

kan det overjordiske lys opfattes."

 

… Når energien af alle strålers lys kan komme til udtryk via den syvende stråle, så kan det højeste aspekt af det guddommelige lys vise sig på det fysiske plan.

… De syv energier har altid i forening skabt "det overjordiske lys" på de højeste guddommelige niveauer, men lyset kan først forankres, når den syvende stråle for ceremoniel orden er aktiv og er ved at manifestere sig i de tre verdener og derfor også på det syvende plan – det fysiske. Den form for manifestation sker uundgåeligt i perioder med planetarisk krise, når den syvende stråle er aktiv, og når Solen er i Vandbærerens tegn. Den kombination af relationer sker nu, for den syvende stråle kommer hurtigt i manifestation, og Solen er i Vandbærerens tegn, for Vandbærerens tidsalder er netop begyndt. Målet for kombinationen (der er forekommet seks gange under perioden med femte rodrace) er at skabe indre oplysning og at genoprette orden på Jorden. Den første antydning var, da Den Store Invokation blev offentliggjort. Invokationens styrke var så stor, at det måtte overvejes, om de rigtige tilstande var til stede, før den kunne frigives. Det var det første skridt i den planlagte nedstrømning af "overjordisk lys". Det næste skridt vil blive Kristi tilsynekomst. Han vil fungere som en linse, der kan fokusere lyset, så det tilpasses menneskehedens behov. De tilstande, der gør den store lysindstrømning mulig, er hurtigt ved at blive skabt.

… Astrologisk set er tiden gunstig. Ud fra en planetarisk synsvinkel er store og vigtige begivenheder nært forestående, for Planetlogos er ved at tage en kosmisk indvielse. Den energi, der skaber orden, og som magisk fører ånd og stof sammen (syvende stråles energi), bearbejder allerede menneskehedens forhold. De tre store sammenfaldende begivenheder i tid og rum gør det muligt for den syvende stråles energier at nå et højt niveau af forenet aktivitet og gensidigt samarbejde.

Resultatet vil blive skabelsen af en direkte kanal til nedstrømning af "overjordisk lys" til de tre verdener og af lysets kraftige fokusering på det fysiske plan. Sådan vil den nye civilisation og den nye verdensorden blive skabt, og en ny form for tilnærmelse til det guddommelige vil blive mulig. De indledende skridt vil da blive taget til skabelse af den "nye himmel og den nye Jord".[1]

… Sjælegrupper kommer i inkarnation cyklisk og samtidig for at fremme planen og stimulere vekselvirkningen mellem ånd og stof. Det baner vejen for manifestation og virkeliggørelse af guddommens tanker.

Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 295

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 467-469

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6