Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (5 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (5 af 19)

Oversigt og stikord

vedr. samstemmighed

 

I. Indre (vertikal) samstemmighed

 

1. Koordinering

Koordinering som et aspekt, en tilstand og et udtryk for samstemmighed.

2. Meditation

Samstemmighed i meditation – samstemmig opmærksomhed og indre handling på forskellige niveauer.

3. Invokation

Invokation, som samstemmigt anvendes til meditation og bekræftelse.

4. Åndedrætsøvelser[1]

5. Fuldmånearbejdet

Fusion af ydre handling og indre iagttagelse – og samstemmig anvendelse af mental opmærksomhed, forestillingsevne og visualisering.

6. Disciplens dobbelte og tredobbelte liv

7. Samstemmighed i indvielse

 

 

II. Horisontal samstemmighed

 

A. Tid

Tidens karakter – Tid og Karma[2]

Fortid, nutid og fremtid – rigtig anvendelse af tid.

 

B. Cyklusser

 

Hvad er en cyklus? Cyklus som en enhed og som en helhed – Samstemmighed og formål, plan, kvalitet og aktivitet igennem en cyklus – Overlapning af cyklusser – Forskellige former for cyklusser:

 

1. Kosmiske cyklusser:

 • En mahamanvantara – en mahapralaya.

2. Systemiske cyklusser:

 • Et solsystem (Brahmas 100 år – en manvantara).
 • Tre efterfølgende solsystemer, hvoraf det nuværende er det andet – Mellemliggende pralayaer.

3. Planetariske cyklusser med perioder af:

 

4. Menneskets cyklusser:

 • Monadisk cyklus.
 • Sjælscyklus.
 • Personlighedscyklus.[4]
 • Syv- og ti-årige cyklusser.[5]
 • Cyklus for gruppegenfødsel.[6]

 

5. Strålecyklusser og andre cykliske impulser:

 • (15.000 – 9.000 – 7.000 – 2.500 – 1.000 – 100 års cyklusser – osv.)[7]

 

6. Astrologiske og astronomiske cyklusser:

 • Zodiakal cyklus (der følger præcessionsbevægelsen) på 25.926 år.
 • Et dyrekredstegn på 2.160 år.
 • Den årlige solcyklus.
 • Halvårlige cyklusser.
 • Månedlige månecyklusser.
 • Halvmånedlige cyklusser.
 • Ugentlige cyklusser.
 • Døgncyklusser.

 

C. Rytme

 

Rytmisk levevis – Ritualer – Kollektiv rytmisk levevis. Sanat Kumaras daglige ritual.[8]

 

III. Gruppesamstemmighed

 1. Samstemmig meditation.
 2. Samstemmig anvendelse af mantraer og af invokationer.
 3. Samstemmigt subjektivt arbejde ved hver fuldmåneperiode – Specielt arbejde ved april-, maj-, og juni-fuldmånen.
 4. Samstemmig gruppeindvielse.
 5. Samstemmig tjeneste – Samstemmig udførelse af gruppeprojekter.
 6. Cyklussamstemmighed i gruppearbejdet vedr. skabende meditation.

 

IV. Det evige nu

 1. Det evige NU og bevidsthedens devachaniske stadie.[9]
 2. Den tredje indvielse.
 3. Den tredje formel.
 4. Den fjerde stråle.

 

 

_________________________________

[1] Se Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 219-221

[2] Se Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 376-377

[3] Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 305

[4] Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 306

[5] Se Alice A. Bailey: Undervisningen i den Nye Tidsalder, s. 24

[6] Se Alice A. Bailey: Esoterisk Astrologi, s. 295

[7] Se Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 947-950

[8] Se Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, I, s. 378-379

[9] Se Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 461

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6