Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (15 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (15 af 19)

II. Horisontal samstemmighed

(Fortsat)

 

"Der vil blive en bedre forståelse af loven om cyklusser, og der udvikles forståelse af livsrytmen med dens høje momenter, dens mørke og glædesløse timer (der hentydes ikke til følelsesmæssige reaktioner, men til alternativerne til højdepunkterne) og de vanskelige intervaller, hvor forståelse skabes ved hjælp af fornuften. Det er navnlig klogt for sjette stråle mennesker at mestre loven om cyklusser og rytmisk vækst, for deres tilbøjelighed til fanatisk og voldsom aktivitet kan fjernes ved en fornuftig håndtering af livsrytmen."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 290

 

"… åbenbaring af ordnet skønhed i tid og rum skal udgøre disciplens stræben efter syntese."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 320

 

"… forsøg at skabe en tidsmæssig rytme, der vil resultere i en reorganisering, et mere tilfredsstillende tjenestearbejde og et mere effektivt sjælsudtryk. Studér betydningen af rytme, når den skaber samspil og harmoni."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 237

 

"… Fra et formmæssigt perspektiv skaber samspil en fornemmelse af at være fanget af tidsfaktoren (et offer for tempo) og af kompromisløse kræfter i livets aktiviteter, og det påvirker i høj grad det fængslede menneske. Fra et livsmæssigt perspektiv resulterer det i rytmisk levevis og bevidst tilpasning af energierne til den øjeblikkelige hensigt og det umiddelbare mål."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s. 223-224

 

"… En af de første lektier, menneskeheden skal lære under påvirkning af syvende stråle, er, at sjælen kontrollerer sit redskab, personligheden, via ritualer eller en fast, regelmæssig rytme, for rytme er i virkeligheden det, der kendetegner et ritual. Når aspiranter til discipelskab fastsætter en rytme i deres liv, kalder de det disciplin, og de føler sig tilfredse med beslutningen. Når grupper samles for at udføre et ritual eller en ceremoni (kirkeritual, frimurerarbejde, faste rutiner i militæret eller i erhvervslivet, i et velfungerende hjem, hospital osv.), er princippet det samme. Deltagerne accepterer ensartede forpligtelse eller ritualer. Ingen kan undgå ritualer eller ceremonier, for solopgang og -nedgang tvinger alle til et ritual. Det samme gælder årenes cykliske gang, rytmen i de store byer, ankomst og afgang af tog, rutefly, postomdeling og de regelmæssige radio- og Tv-udsendelser osv. Det tvinger menneskeheden ind i en rytme, uanset om det opfattes som en rytme eller ej. De omfattende eksperimenter med standardisering og ensretning er også udtryk for rytmer, for de accepteres og praktiseres af masserne i hver nation.

Ingen undgår processen med ceremoniel levemåde. Den erkendes ubevidst, følges blindt og udgør livets rytmiske åndedrag. Guddommen arbejder med ritualer og er underkastet Universets ceremonier. De syv stråler kommer i aktivitet og aftager igen under rytmisk og rituel impuls fra det guddommelige liv. Sådan opbygges Herrens tempel ved bygmestrenes ceremoni. Ethvert naturrige er underkastet rituel erfaring og cykliske ceremonier. Men det er kun den indviede, der forstår dem. Enhver myretue og enhver bikube er også opstået ved instinktive ritualer og rytmiske påvirkninger. Den nye videnskab om psykologi kunne udmærket beskrives som videnskaben om ritualer og rytmer for det fysiske legeme, for den astrale natur og for de mentale processer – eller videnskaben om de ceremonier (iboende, medfødte eller pålagte af sjælen, af forholdene og af omgivelserne), der påvirker de redskaber, som sjælen fungerer igennem."

Alice A. Bailey: Esoterisk Psykolog, I, s. 377-379

 

"… Giver det mening, når det siges, at det ceremonielle ritual i Sanat Kumaras daglige liv, som udføres til musik og lyd og bæres på farvebølger, der brydes mod kysterne i de tre verdener for menneskehedens udvikling, afslører – i de klareste toner, lyde og nuancer – den dybeste hemmelighed bag hans hensigt?"

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 257

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6