Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (8 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (8 af 19)

I. Indre (vertikal) samstemmighed

(Fortsat)

 

"Lær at omgås tiden på en anden måde end kun at organisere og bruge den. Lær at gøre flere ting på samme tid og benyt derfor alle tre legemer synkront. F.eks.: – Ved den daglige åndedrætsøvelse, skal man holde sig præcis til tællingen og opmærksomt lytte efter lyden, som 'lyder i mellemstadiets stilhed'. Tænk samtidig på, at det er sjælen, der bestemmer rytmen, og at det er sjælens stemme, der taler. Det er noget, som alle kan opnå gennem øvelse."

Alice A. Bailey: Hvid magi, s. 220-221

 

"Når forestillingsevnen og visualiseringsevnen bruges, skal tankesindet på samme tid holdes i en positiv og opmærksom tilstand. Denne trefoldige aktivitet vil både teste og belaste evnerne, men det vil være en god uddannelse i aktivt esoterisk arbejde."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 32

 

"… nøglen til forståelse ligger i en bevidst identifikation – både i rækkefølgen i relation til vækst og på samme tid i forhold til indvielse. Der er hermed givet en esoterisk antydning."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 297

 

"… efterhånden som mennesket vokser åndeligt, vil meditation bane vej til en permanent åndelig orientering … Den ubundethed, som mennesket skaber til sine legemer, vil blive så fuldkommen, at det altid vil leve som "iagttager" og fra det sted og med den holdning styre tankerne, følelserne og handlingerne på en måde, som gør det muligt, at udtrykke dem fysisk og nyttigt."

Alice A. Bailey: Hvid magi, s. 610

 

"… ved at praktisere gruppemeditation vokser den bevidste og fokuserede holdning, der kan betragtes som refleksion, dvs. en refleksion, som – fordi bevidstheden fastholdes i lyset, fordi antahkaranaen er en kendsgerning for disciplen, og fordi tankesindet rettes mod den åndelige triade – er en faktuel erfaring. Det er en refleksion, som praktiseres gennem alle forandringer i livet, og som automatisk registrerer alle begivenheder. Den skaber dermed den opadstrømmende energi, der er farvet af livskvaliteterne og af de udviklede stråleegenskaber. Livskvaliteterne og stråleegenskaberne kan følge strømmen. Disciplen vil i stigende grad registrere tingenes "ånd", som det siges i Det Nye Testamente, og disciplen vil derfor opnå evnen til at forbinde sig med Hierarkiet og til at stå foran døren til den højere udviklingsvej. På samme tid vil disciplen fungere som en tjenende medarbejder i de tre verdener."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 223

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6