Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (7 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (7 af 19)

Citater fra Tibetanerens bøger

om samstemmighed

 

I. Indre (vertikal) samstemmighed

Korset symboliserer det vertikale og horisontale liv.

De to kors for det vertikale og det horisontale liv er kombineret med korset for menneskeheden, og desuden er der tilføjet en cirkel øverst oppe, som betyder:

Skabende-meditation-06-Illustration-6-3-41. At det vertikale livs åndelige kontakt med ashramen bevares konstant ved meditation, invokation og koncentration.

2. At det horisontale livs tjenestearbejde opretholdes med samme agtpågivenhed, og at der er en permanent strøm af energi, der strømmer ud til alle, der har behov for hjælp.

3. For disciplen symboliserer det trefoldige kors' lange arm, at disciplen skal helt ned i dybderne af menneskelivet for at forberede masserne til Kristi tilsynekomst og til Hierarkiets fremtræden.

4. Cirklen på toppen er udtryk for "stedet for disciplens bevidsthed". Disciplens refleksive liv, konstante klare erkendelse og vedvarende opmærksomhedsfokus ligger på et højere niveau end det horisontale tjenesteliv og aspirantens vertikale liv, og det viser, hvilken grad af bevidst aktivitet disciplen har i ashramen. Glem ikke, at en ashram i Hierarkiet befinder sig på et højere plan end sjælens plan.

"Disciplen lever og er aktiv på tre niveauer samtidig og befinder sig i en proces, hvor det skal demonstreres – så vidt som det er muligt, og som udviklingsgraden i discipelskabet tillader – de tre guddommelige aspekter: Vilje, der styrer arbejdet i Hierarkiet i relation til den kommende tilsynekomst – Kærlighed, der styrer disciplens vertikale liv og skaber åndelig karakterfasthed i formen – Intelligens, der styrer disciplens horisontale liv og sikrer en klog tjenestearbejder for sine medmennesker. Som det sidste symboliserer den lange linje, der går fra punktet for udstrålende åndelig fokusering, vejen, der går fra det højeste punkt, som disciplen har nået, til det nederste punkt, der symboliserer tjenesteområdet."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 220-221

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6