Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (17 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (17 af 19)

III. Gruppens samstemmighed

(Fortsat)

 

"Intensiv forberedelse til fuldmånemeditationen medfører, at man på den rigtige måde kan opnå to forskellige tilstande: Det enkelte gruppemedlem forbinder sin ydre aktivitet med sin indre orientering til én samlet koncentreret åndelig aktivitet. Gruppemedlemmet fortsætter med sine sædvanlige aktiviteter, men på intet tidspunkt tabes den indre orientering og det specifikke mål af syne. Hele tiden har gruppemedlemmet travlt udadtil samtidig med, at det indadtil uafbrudt forsøger at fokusere i sit indre, højne sin vibration og løfte sin bevidsthed."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye tidsalder, II, s. 74-75

 

"… De to fuldmåner udgør én fuldstændig arbejdscyklus og kræver, at man forbereder sig i overensstemmelse med rådgivningen, både nu og i årene der kommer. Når man forbereder sit hjerte husk så, at fuldmånen i maj er tiden, hvor den nye verdenstjenergruppe og verdens esoterikere og åndeligt orienterede mennesker kan fungere i samarbejde med Buddha, og at fuldmånen i juni giver mulighed for mennesker med god vilje – hjulpet af den nye verdenstjenergruppe – til at vække folk overalt med en stærk appel og via appellen gøre det muligt for Kristus at påkalde den nødvendige hjælp til dem."

Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 350

 

"… Det er helt klart, at når gruppeindvielse skal foregå på det fysiske plan og kræver erkendelse i hjernebevidsthedens, så skal disciplene være i fysisk inkarnation samtidig (og hermed menes inden for de tre verdeners område, dvs. de fysiske planer af det kosmisk fysiske plan) for i en tilstrækkelig lang tidsperiode at teste deres reaktioner – dels som gruppe i relation til begrebet gruppeindvielse og dels til hinanden. På det fysiske plan vil der også være en inkarnation, hvor alle i gruppen deltager. Det kræver ikke, at de bor samme sted eller at forholdene er identiske, men at verdensforhold og civilisation skal være identiske."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 372

 

"… Gruppeindvielse er baseret på en målrettet og samlet gruppevilje, der er dedikeret til tjeneste for menneskeheden og baseret på loyalitet, samarbejde og samhørighed. Tidligere blev vægten lagt på det enkelte menneske, dets uddannelse, vejen til indvielse og menneskets ensomme indtræden i indvielsens tempel. Men fokuseringen på det enkelte menneske vil i fremtiden vige for fokusering på en samlet gruppe, og det vil gøre det muligt for adskillige disciple samlet at gå fremad, samlet at stå foran indvieren og samlet at opnå den store erkendelse, der er resultatet af og belønningen for vellykket discipelskab."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 30

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6