Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (18 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (18 af 19)

IV. Det ydre nu

 

"… Når sjælen har registreret den ønskede kvalitet og er i besiddelse af Den Tidløse Enes styrke og udholdenhed – Den Ene, som er fra begyndelsen – begynder processen, hvor kraften viser sig, og hvor relationen mellem årsag og virkning sker spontant og samtidigt og ikke følger efter hinanden. Det forstås nok ikke af mennesker, der endnu ikke er i besiddelse af "det evige nu's bevidsthed". Men den spontane og samtidige virkning er nøglen til hele det magiske arbejde."

Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 588

 

Fra Den Gamle Kommentar:

"Der findes det, der transmuterer viden til visdom som et glimt i tid. Der findes det, der ændrer sensitivitet til kærlighed i rum. Der findes det, der ændrer offer til lyksalighed, hvor hverken tid eller rum eksisterer."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 279

 

"… tid opleves kun på det fysiske plan … efterhånden som den nedbrydende proces finder sted, er mennesket bevidst om fortiden og nutiden. Når nedbrydningen er fuldført … bliver mennesket umiddelbart bevidst om fremtiden, for forudsigelse er en af sjælsbevidsthedens kvaliteter … fortid, nutid og fremtid ses som ét. Erkendelsen af det evige nu udvikles gradvis … Det udgør en bevidsthedstilstand … som kan kaldes devachanisk."

Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 461

 

"Den tredje formel omhandler tid og bevidsthed hos det åndelige menneske, der ikke kender til afsondrethed, til adskillelse i tid og rum og til fortryllelsen ved den store illusion. Den fortæller om, at udødelighed og en ubrydelig kontinuitet af bevidsthed og liv er en kendsgerning. Ved tredje indvielse skaber formlen den forklarelse, der opnås, når det Evige Nu erkendes, og når kontinuiteten af bevidsthed og identitet opfattes som et aspekt af væren. En af mestrene har kaldt formlen for "frøet til alle filosofier".

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, s. 316

 

"… når man står, hvor Den Ene Indvier påkaldes, og man kan se Hans stjerne stråle frem … (er det) en følelse af essentiel væren, der fjerner alle aktioner og reaktioner i tid og rum."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 186 og 187

 

"Det er fjerde stråles energi, der gør det muligt for den indviede at leve i det evige NU og give afkald på bindingerne til tid."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 695

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6