Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (9 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (9 af 19)

I. Indre (vertikal) samstemmighed

(Fortsat)

 

"… Disciplen erkender, at målet er at være en kanal … via et rent liv, korrekt orientering og uden kritik. Den korrekte orientering er et paradoks, som alle disciple skal kæmpe med, dvs. at være orienteret mod sjælen og derfor mod ashramen og på samme tid mod menneskeheden."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 835-836

 

"Disciplen på tråden har nået et udviklingsniveau, hvor den højere dualitet til den såkaldt "splittede personlighed" findes, eller (med andre ord), den bevidsthedstilstand, hvor den splittede personlighed er skyggen, og hvor forvrængningen viser sig. Disciplen er på samme tid bevidst om to bevidsthedstilstande eller to tilstande med koncentreret aktivitet:

a. Tilstanden med åndelig spænding, som disciplen er fokuseret i, og som der gøres forsøg på at bevare.

b. Den fokuserede aktivitet i de tre verdener, hvor disciplen udfører sit tjenestearbejde som discipel.

De to tilstande er i virkeligheden ikke adskilte aktiviteter, bortset fra at de viser sig i disciplens bevidsthed på det fysiske plan og er udtryk for det objektive og subjektive liv. De er følgen af, at disciplen er nødt til at arbejde i tid og rum og via den fysiske hjerne. Det andet brændpunkt skulle i realiteten blive det indre spændingspunkts ydre tilstand. Det er nøglen til discipelskabets sande videnskab og til udvikling af relationen mellem menneskeheden og Hierarkiet. Det har også relation til Buddhas og Kristi arbejde, for de repræsenterer spændingspunktet i henholdsvis Shamballa og i Hierarkiet."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 819

 

"… En konstant gruppemeditation på planen og navnlig på det aspekt af planen, der umiddelbart skal iværksættes – det er en pligt, som den pågældende ashram har fået overdraget. Den permanente tilstand i refleksiv meditation svækker ikke ashramens eller den enkelte discipels kapacitet, fordi to eller flere tankebaner og adskillige aktiviteter er mulige på samme tid. Det er endnu en lektie, som disciplen lærer."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 234

 

"Det var en profeti, der tilskyndede Kristus til at sige, sidste gang han viste sig blandt mennesker, at hans disciple var 'i verden men ikke af verden'. Kristus beskrev i enkle og alligevel afslørende ord til medlemmerne af sin ashram, dvs. hele Hierarkiets liv, hvornår han igen åbent viser sig sammen med dem for menneskeheden. Han beskrev dem som ét med Faderen (Shamballas liv) og alligevel ét med ham (som hierarkisk overhoved) og ét med alt, der ånder og besjæler former."

Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 676

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6