Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (13 af 19)


Sjette år - Instruktion 4 - 21. juni-20. august - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6 (13 af 19)

II. Horisontal samstemmighed

(Fortsat)

 

"Tid er en af de store hemmeligheder bag indvielse. Man vil i den forbindelse bemærke den store vægt, der lægges på tid som begivenhedernes gang, og som har stor betydning i den indviedes livsforløb. Her henvises der til tid, sådan som den indviede forstår den – fri som den indviede nu er af formens eller den materielle substans' kontrol. Det vedrører tid, når den skaber hurtighed og rytme, når den styrer relationer, og når den forudsætter valg og faste beslutninger, dvs. aktivitet, rytme, relation og beslutning. Beslutningerne, som den indviede når frem til, har ikke relation til livet i de tre verdener, men omfatter reaktioner fra den åndelige triade."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 377

 

"… tænk derefter over betydningen af tid, som et udtryk for viljen, idet det erkendes, at udtrykket er en tanke – øjeblikkelig og effektiv – i den planetariske Logos' tankesind. Tænk over logikken i den sidste udtalelse. Sig derefter langsomt og med eftertanke:

'Fortiden er gået. Jeg er denne fortid. Den gør mig til det, jeg er. Fremtiden kommer. Jeg er også den kommende skæbne, og derfor er jeg det. Nutiden strømmer ud fra fortiden. Fremtiden farver det, som er. Jeg skaber fremtiden, også gennem min nuværende viden om fortiden og nutidens skønhed. Og derfor er jeg det, jeg er'."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 240

 

"Udviklingen af nogle mennesketyper viser sig via deres kontrol over energi. Hos andre typer viser det sig i deres kontrol over tid og deres evne til at forstå den praktiske betydning af tid og tidsperioder, og deres rigtige og kontrollerende brug af den."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 319

 

"… Vær herre over tiden og gør dagens timer til tjenere, ved at få det fulde udbytte af arbejdet og hvilen fra hver time, men uden fornemmelse af hastværk … Den skabende, intuitive tjenestearbejder møder problemet med at arbejde i de tidløse sfærer, og tiden skal planlægges fra det bevidsthedsniveau og ved hjælp af den kunst, det er at skabe det, der gøres forsøg på at udtrykke."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 317

 

"… den cykliske lov er den lov, som styrer store energiers opståen og forsvinden når de strømmer ind og ud af manifestation, hvor de opfylder guddommens formål og alligevel er begrænset og hæmmet af de former, som de har indflydelse på."

Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 277

Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6


Artikel-Skabende-meditation-06-04-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 4:6