Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN NYE VERDENSTJENERGRUPPE - 18
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab

DEN NYE VERDENSTJENERGRUPPE - 18 (8 af 10)


Den tibetanske mester har sagt, at Den Nye Verdenstjenergruppe er den vigtigste begivenhed i planetens historie til dato.

DEN NYE VERDENSTJENERGRUPPE - 18 (8 af 10)

Verdenstjenergruppens opgave

Den gode vilje

På verdensplan er denne ånd af god vilje til stede i millioner af mennesker, og den stimulerer ansvarsfølelsen. Den Nye Verdenstjenergruppe baserer sit arbejde på kraften i den stadigt voksende gode vilje. Den gode vilje findes hos mennesker overalt og i alle grupper. Det er mennesker, der arbejder for forbedring af forholdene på Jorden, og de udgør et kraftreservoir, der ikke tidligere er blevet organiseret og anvendt til gavn for helheden.

Den Nye Verdenstjenergruppe er allerede en aktivt fungerende gruppe. Mennesker i alle lande og verdensdele − som forsøger at bygge bro over kløfterne mellem mennesker, at vække fællesskabsfølelse, at stimulere sansen for menneskehedens indbyrdes slægtskab, og som ikke accepterer racemæssige, nationale eller religiøse barrierer − er medlemmer af Den Nye Verdenstjenergruppe, selvom de aldrig har hørt om den.

En specifik opgave

Den Nye Verdenstjenergruppe har en specifik opgave. Gruppens arbejde er først og fremmest et forsøg på at skabe forudsætningerne for en kommende manifestation af Hierarkiet på det fysiske plan. En af de væsentligste betingelser, som kræves af gruppens medlemmer, er, at de skal være villige til at arbejde uden anerkendelse og på subjektive niveauer. De skal arbejde bag kulisserne på samme måde, som mestrene gør det. Medlemmerne skal derfor være fri for ambitioner og enhver følelse af stolthed over deres egen race, nation eller deres egne præstationer.

For gruppen har ordet "åndelig" en vidtrækkende betydning og ikke et religiøst standpunkt, sådan som ordet for det meste opfattes. Medlemmerne er fokuseret på tolerance, internationalt fællesskab virkeliggjort via syntese samt religiøs inklusivitet, og de betragter alle tanker, der vedrører menneskets esoteriske udvikling, som åndeligt arbejde.

 

Verdenstjenergruppen-09-Åndsvidenskab-og-esoterisk-visdom

 

Verdenslærerens tilsynekomst

Den Nye Verdenstjenergruppe forsøger at forberede menneskeheden til Kristi tilsynekomst, og de er opmærksom på − som omtalt i et tidligere afsnit − at Kristus tilhører hele menneskeheden. Han er kendt og anerkendt i alle de store religioner men under forskellige navne: Buddhisterne kender ham som Bodhisattvaen eller Herren Maitreya. I islam venter de troende på tilsynekomsten af Iman Mani, der skal fuldføre Mohammeds mission. Jøderne venter på Messias uden at vide, at det var ham, de afviste og henrettede for godt 2.000 år siden. Hinduerne kalder ham Vishnu, der vil komme til syne som Kalki Avataren.

Når den fysiske verden skal forberedes til Kristi tilsynekomst, må grundbehovene hos samfundsgrupperne imødekommes. Derfor vil meget af det arbejde, der skal udføres, være af økonomisk art. Der skal fokuseres på de enorme sultproblemer i verden, og skabes ægte tryghed for millioner af mennesker. Der skal gennemføres en omfattende reform af selve budskabet og det ceremonielle arbejde inden for de store verdensreligioner, hvor vægten på de materielle værdier skal flyttes til de åndelige værdier. Verdens politiske systemer skal koordineres uden at blive ensrettede, for nationer er forskellige og skal være det, fordi de er udtryk for forskellige kulturer, traditioner og strålekvaliteter.

Den Nye Verdenstjenergruppes vigtigste arbejde er – og har hele tiden været − at forene alle repræsentanter for den gode vilje til denne vigtige opgave.

Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab
Download-fil: DEN NYE VERDENSTJENERGRUPPE 18 - Hardy Bennis


Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DEN NYE VERDENSTJENERGRUPPE 18