Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (3 af 10)


Prøvestadiets vej går forud for discipelskabets vej. Det markerer den periode, hvor mennesket for alvor stiller sig på evolutionskræfternes side.

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (3 af 10)

Tre udviklingsniveauer

 

Tre undervisningsafdelinger har på denne måde ansvaret for tre niveauer af menneskets udvikling. For det første gives der undervisning i disciplineret livsførelse og karakterudvikling. Mennesket lærer at forstå sin egen betydning. Det lærer sig selv at kende som en sammensat helhed − en fuldkommen enhed, der er en miniaturekopi af den ydre verden. Ved at lære sit eget væsens love at kende kommer mennesket til forståelse af sjælen og til de grundlæggende love i systemet.

For det andet gives der undervisning i en overordnet forståelse af makrokosmos − herunder en uddybelse af menneskehedens intellektuelle indsigt i funktionerne i kosmos. Der gives oplysning om planeten Jordens naturriger og indsigt i de love, der gælder for de forskellige naturriger, og deres virkning i samtlige naturriger og på alle planer.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-02-04-Esoterisk-lære

 

Mennesket tilegner sig på denne måde en vigtig ballast af almen viden, og når det når grænsen for sin erkendelse, møder det vejledere, der fører det videre til en encyklopædisk viden. Når mennesket når målet, er det muligt, at det ikke ved alt, hvad der er at vide i de tre verdener, men det vil kende metoden til erhvervelse af den manglende viden – dvs. kilderne til viden og reservoirerne for information (på samme måde som man i nutiden henter viden på internettet). En mester kan når som helst finde hvad som helst om ethvert tænkeligt emne uden den mindste vanskelighed.

For det tredje gives der undervisning om det, som kan kaldes syntese. Denne undervisning er kun mulig, når intuitionslegemet – det buddhiske legeme − er koordineret. Det drejer sig i virkeligheden om den esoteriske forståelse af tyngde- eller tiltrækningsloven (den grundlæggende lov for det andet solsystem – det nuværende) og alle dens følger.

Disciplen lærer betydningen af esoterisk kohæsion[1] (indre sammenhængskraft) og af den indre enhed, der holder systemet sammen som en homogen enhed. Hovedparten af denne undervisning gives sædvanligvis efter tredje indvielse, men påbegyndes tidligt i undervisningen.

 

_________________________________

[1] Kohæsion stammer fra det latinske "cohaesio", der betyder "sammenholdning", "sammenhæng", og af "cohaerere" − at "hænge sammen'") i betydningen indre sammenhængskraft for et stof. Kohæsion skyldes intermolekylære kræfter og er normalt størst for faste stoffer, mindre for væsker og mindst for gasser. Adhæsion, der er sammenhængskraften mellem to forskellige stoffer, skyldes også molekylære tiltrækningskræfter.

_________________________________

Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Download-fil: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2 - Hardy Bennis


Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2