Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (7 af 10)


Prøvestadiets vej går forud for discipelskabets vej. Det markerer den periode, hvor mennesket for alvor stiller sig på evolutionskræfternes side.

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (7 af 10)

Ni vigtige punkter

 

Spørgsmålet opstår nu: Hvilke skridt skal det aspirerende menneske tage i sin videre udvikling? Svaret er disse ni punkter:

  1. Karakterens opbygning og forædling – det er den første og væsentligste nødvendighed.
  2. Rigtigt motiv.
  3. Tjenestearbejde.
  4. Meditation.
  5. Et teknisk studie af videnskaben om centrene/chakraerne.
  6. Åndedrætsøvelser.
  7. Indlæring af viljens teknik.
  8. Udvikling af evnen til korrekt anvendelse af tiden.
  9. Opvækkelsen af kundaliniilden.

Disse ni punkter skal studeres ud fra deres kraftaspekt og ikke ud fra deres etiske eller åndelige betydning. Det er "kraftens verden, den indviede træder ind i", og det er den træning, der modtages som aspirant, der gør dette skridt muligt.

Karakteropbygning

Ethvert menneske træder ind i livet med en vis udrustning, der er produktet af tidligere inkarnationers bestræbelser og erfaringer. Denne udrustning har visse ufuldkommenheder og mangler og er sjældent afbalanceret i sin natur. Det ene menneske er alt for mentalt, det andet er alt for følelsesbetonet, det tredje er overvejende fysisk, og et fjerde er måske for sensitivt, irritabelt og let påvirkeligt − eller centreret i sin animalske natur. Menneskers forskelligheder er utallige, men i ethvert liv findes der en fremherskende tendens, som alle energierne retter sig imod.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-02-06-Esoterisk-lære

 

Det er vigtigt at huske, at de legemer, som mennesket fungerer i som sjæle, først og fremmest er energilegemer. Den dag kommer, hvor sjælen beslutter sig for at beherske situationen og gøre sin autoritet gældende. Så begynder personligheden (til at begynde med modstræbende) at bedømme situationen. Først er det nødvendigt at finde ud af, hvilken type energi, der er dominerende og fungerer som den motiverende kraft i de daglige oplevelser og erfaringer. Der skal nu indføres nye energier i dagliglivet, hvor sjælskræfterne erstatter mentallegemets, astrallegemets og det fysisk-æteriske legemes kræfter. Denne proces kaldes karakteropbygning.

Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Download-fil: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2 - Hardy Bennis


Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2