Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (8 af 10)


Prøvestadiets vej går forud for discipelskabets vej. Det markerer den periode, hvor mennesket for alvor stiller sig på evolutionskræfternes side.

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (8 af 10)

Karakteropbygning

 

Aspiranten skal eksempelvis lære, at den permanente, ubundne og harmoniserende rytme fra sjælen skal erstatte den rastløse, selvcentrerede, emotionelle natur og solar plexus centrets aktivitet (som overfører det astrale plans stærke følelsesmæssige kræfter). I arbejdet med at påtvinge den lavere natur en højere vibration er karakteropbygning den første forudsætning på prøvestadiets vej.

Rigtigt motiv

Det spørgsmål, som den søgende nu stiller sig selv, og som den søgende selv er den eneste, der kan besvare, er: Hvilken motivering styrer min længsel og stræben? Hvorfor forsøger jeg at bygge mit liv på et nyt og sandt grundlag? Hvorfor forsøger jeg så energisk at forbinde mig til min sjæl?

Udviklingen af rigtig motivering er en fremadskridende bestræbelse, og hvis man oprigtigt iagttager sig selv, vil brændpunktet for motiverne konstant skifte, efterhånden som lyset skinner klarere på vejen og et nyt og højere motiv permanent toner frem. Langt hen ad udviklingsvejen er der altid indbygget et vist mål af egoisme, som helst skulle blive stadig mindre.

Den-åndelige-udviklingsvej-02-07-Esoterisk-læreTjenestearbejde

Tjenestearbejde er en af de søjler, som åndelig udvikling hviler på. Det menneske, der ikke føler en indre trang til at påtage sig en eller anden form for uselvisk tjenestearbejde, har et forkert motiv og vil komme til at gå i ring om sin egen egoisme indtil det forkerte motiv erkendes.

Meditation

Meditation er en anden af de søjler, som åndelig udvikling hviler på. Meditation kan være enten farlig eller værdiløs for det menneske, der ikke har arbejdet med sin karakter og sit motiv til at meditere. Hvis motivet er forkert, kan meditation sammenlignes med gødning i en have, hvor ukrudtet hurtigt vil vokse og kvæle de små og sarte "åndelige" planter. Tjenestearbejde er et andet ord for anvendelsen af sjælskraft til gruppens bedste. Selvom denne impuls mangler, kan energi ganske vist strømme ind i legemerne, men da impulsen savner rigtig anvendelse og afløb, vil den have en tendens til at overstimulere centrene og skabe tilstande, som kan være alvorlige for begynderen.

Studier

Studiet af centrene er først under udvikling i Vesten, og er kun i begrænset omfang anvendt i Østen. De psykiske centre er porte for forskellige energityper, og selvfølgelig bør man studere deres betydning, placering, tone og farve, men man skal ikke meditere på dem! Meditation stimulerer det, der fokuseres på i meditationen, og begrænset eller manglende viden om centrenes funktioner og energier, vil influere på centrene. Resultatet vil være ubalancer, og begynderen vil hurtigt skabe problemer eller bevæge sig ind i en blindgyde.

Åndedrætsøvelser

Åndedrætsøvelser er endnu et punkt, som kan være farligt, hvis de udføres forkert. Ingen skal være i tvivl om åndedrætsøvelsernes virkning på æterlegemet. Lige så sikkert som mad og drikke opbygger eller nedbryder det fysiske legeme og hjælper eller forhindrer det i at fungere korrekt, lige så sikkert fremkalder åndedrætsøvelser kraftige virkninger – positive eller negative – afhængig af, om de anvendes rigtigt eller forkert over en længere periode.

Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Download-fil: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2 - Hardy Bennis


Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2