Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (2 af 10)


Prøvestadiets vej går forud for discipelskabets vej. Det markerer den periode, hvor mennesket for alvor stiller sig på evolutionskræfternes side.

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (2 af 10)

De tre haller

 

Den-åndelige-udviklingsvej-02-02-Esoterisk-lære

 

I den esoteriske lære omtales tre haller, som menneskeheden skal passere igennem. Der er tale om tre forskellige faser, der langsomt udvikler mennesket. Den første hal kaldes Uvidenhedens hal[1]. Den repræsenterer en fase, hvor mennesket gennem utallige inkarnationer lever ubevidst og dør ubevidst. I denne fase er det livets mange glæder og sorger, lidelser og prøver, der former tanker, følelser og handlinger indtil mennesket umærkeligt glider ind i Lærdommens hal[2], hvor tænkeevnen begynder at forme menneskenes liv. Det er det, der f.eks. sker i nutidens moderne samfund, hvor naturvidenskaben generelt set har taget religionernes plads, og hvor alle langsomt skal erfare og erkende, at det er det konkrete tankesind, der dominerer følelseslivet. Det medfører blandt andet indre tomhed, fordi det konkrete tankesind er som en skygge, der har mange negative følgesvende − eksempelvis magtsyge, tankeløst misbrug af alt, hvad der begæres, skepticisme, pengegriskhed, resursespild, misundelse, overdreven seksualitet, korruption, krig og i sidste ende selvdestruktion.

Undervisningen

Vejen ud af denne onde cirkel findes i den tredje hal − Visdommens hal[3] − som er beskrevet i et ældgammelt skrift, der kaldes De gyldne forskrifters bog:

 

"De víse nøler ikke i sansernes lysthaver. De víse ænser ikke illusionernes sødtungede stemmer. Søg efter ham, som skal give dig fødsel i Visdommens hal, som ligger på den anden side, hvor alle skygger er ukendte, og hvor Sandhedens Lys skinner med aldrig svindende herlighed".

 

 

Den-åndelige-udviklingsvej-02-03-Esoterisk-lære

 

Lektioner i Lærdommens hal gives af indviede af første og anden grad til antagne disciple og til mennesker, der er på prøvestadiets vej. Det finder sted hver nat under søvnen mellem kl. 22:00 og kl. 05:00 i alle dele af verden. Man mødes i Lærdommens hal, og undervisningsmetoden er nogenlunde den samme som på de store universiteter − dvs. undervisningstimer på bestemte klokkeslæt, eksperimentelt arbejde, eksaminer og en gradvis oprykning, efterhånden som prøverne bliver bestået.

I bogen Gennem Forhænget[4] af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla, gives der et godt indblik i, hvordan undervisningen forgår om natten. Det er en bog med mange informative detaljer, blandt andet om undervisningen i Visdommen Hal.

 

 

_________________________________

[1] Uvidenhedens hal er betegnelsen for den fysiske verden, når det, der er stofligt og forgængeligt, betragtes som det eneste virkelige. Det medfører, at mennesket er polariseret i sin personlighed, og at formen og stoffet derfor har kontrol over dette menneske.

[2] Lærdommens hal er et bevidsthedsfelt, der befinder sig på det øverste astralplan (det atomare). Lærdommens hal er betegnelsen for det sted eller plan, der er kendetegnet ved sjælens stræben efter at kontrollere formen og stoffet.

[3] Visdommens hal er et bevidsthedsfelt, der befinder sig på mentalplanets fjerde øverste plan, der er den konkrete tænknings øverste plan. Visdommens hal er en spejling af kausalplanets atomare plan.

[4] Gennem Forhænget kan frit downloades fra VisdomsNettet (link til e-bogen på artiklens sidste side).

_________________________________

Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Download-fil: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2 - Hardy Bennis


Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2