Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (4 af 10)


Prøvestadiets vej går forud for discipelskabets vej. Det markerer den periode, hvor mennesket for alvor stiller sig på evolutionskræfternes side.

DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ - 2:2 - 11 (4 af 10)

Beskrivelse af en discipel

 

En discipel har frem for alt forpligtet sig til at gøre tre ting:

  1. At tjene menneskeheden.
  2. At samarbejde med Hierarkiet om evolutionsplanen, som disciplen opfatter den og efter disciplens bedste evne.
  3. At udvikle sjælens evner og udvide bevidstheden indtil disciplen kan fungere på de tre planer i de tre verdener samt i kausallegemet, og at følge sjælens vejledning og ikke sin trefoldige lavere personlighed.

Disciplen begynder at forstå gruppearbejdet, og flytter nu sit aktivitetscenter væk fra sig selv (som den akse hvorom alting drejer sig) til gruppecentret.

Disciplens sans for proportioner er reguleret. Tingene ses, som de er. Andre mennesker ses, som de er. Disciplen ser sig selv, som han eller hun er inderst inde og forsøger at blive − dvs. som de indviede forbilleder. Disciplen erkender sig selv – mere eller mindre – som en yderpost i mesterens bevidsthed.

Discipel er den, der overfører sin bevidsthed fra det personlige til det upersonlige, og som på dette overgangsstadie nødvendigvis skal gennemgå mange vanskeligheder og lidelser. Vanskelighederne opstår af forskellige årsager:

  • Disciplens personlighed (det lavere selv), som gør oprør imod at blive forvandlet.
  • Disciplens nærmeste kreds, venner og familie, som gør oprør imod disciplens voksende upersonlighed. De bryder sig ikke om at blive betragtet som mennesker, der tilhører disciplens ydre verden, og at de holdes udenfor, når det drejer sig om disciplens åndelige stræben.

 

Den-åndelige-udviklingsvej-02-11-Esoterisk-lære

 

 

Talens kunst

Et af de fineste instrumenter for praktisk udvikling − som ejes af ethvert menneske − er talen. Den, der omhyggeligt udvælger sine ord og kun taler med et altruistisk formål for at overføre kærlighedens energi ved ordenes hjælp, er et menneske, der er på vej til hurtigt at mestre de indledende skridt i forberedelse til indvielse. Talen er den absolut mest esoteriske udtryksform. Den er midlet til skabelse af kraft. I tavshed (tilbageholdelsen af ord) − i esoterisk forstand − ligger en bevarelse af kraft. Og i udnyttelsen af ord, som er klogt valgt og talt, ligger fordelingen af solsystemets kærlighedskraft – den kraft, som bevarer, styrker og stimulerer. Kun den, som kender noget til disse to aspekter af tale, kan betros at stå foran indvieren og intonere visse lyde og udtale hemmeligheder, som er givet under tavshedsløfte.

Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Download-fil: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2 - Hardy Bennis


Artikel-Den-åndelige-udviklingsvej-02-Åndsvidenskab
Læsefil med vendbare sider: DEN ÅNDELIGE UDVIKLINGSVEJ 11 - 2