Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKET OG DE SYV PLANER - 05
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mennesket-og-de-syv-planer-Mystik-Spirituelt

MENNESKET OG DE SYV PLANER - 05 (5 af 9)


I solsystemet er der syv forskellige stofverdener eller -planer, der består af partikler, som er vævet sammen, sådan at de opfattes som en sammenhængende helhed.

MENNESKET OG DE SYV PLANER - 05 (5 af 9)

De højere planer

 

Mennesket-og-de-syv-planer-07-Den-esoteriske-lære

 

Kausalplanet eller sjælsplanet

Kausalplanet eller sjælsplanet udgør de tre højere underplaner af mentalplanet, og derfor kaldes det for det højere mentalplan. Det er de abstrakte idéers, symbolernes og de upersonlige og principielle tankers verden. Det højere mentalplan er sjælens plan, og her findes de åndelige arketypiske frø, der ligger til grund for hele evolutionsprocessen. Det er den kendsgerning, der har givet denne verden betegnelsen kausalplanet – dvs. årsagsplanet. I løbet af evolutionen vil mennesket gøre sit lavere mentallegeme til redskab for den højere mentale funktion.

Det buddhiske plan

Det buddhiske plan har navn efter princippet "buddhi", som betyder "den universelle sjæl". Planet er hjemstedet for enhedsbevidstheden − den rene, intuitive indsigt, den åndelige kærlighed og visdom − som man i Vesten kalder Kristusbevidstheden. Buddhi er den "højere" genpart af følelseslivet, og det er alle menneskers opgave i evolutionens løb at gøre astrallegemet til et spejl for disse ophøjede tilstande.

Det atmiske plan

Atma betyder "den universelle ånd". Her findes den rene, koncentrerede energi, den åndelige vilje, hensigten og formålet med evolutionsimpulsen, den dynamiske fremdrift, der fører alle livsenheder igennem involutionen og evolutionen og tilbage til deres åndelige udgangspunkt. På de højere åndelige udviklingstrin gør mennesket sin fysiske livsvilje – selvopholdelsesdriften − til redskab for atmas åndelige vilje.

 

Mennesket-og-de-syv-planer-08-Den-esoteriske-lære

 

Det monadiske plan

Det monadiske plan har fået navn efter alle livsenheders inderste åndelige kerne – monaden − den udifferentierede, guddommelige "gnist", der er udgangspunktet for al udvikling på planeten og i solsystemet.

Det logoiske plan

Det logoiske plan udtrykker − som navnet antyder − selve den logoiske "guddoms" princip i sin reneste form. Det logoiske plan er det højeste plan i solsystemet, og det er ikke muligt med menneskets forstand at forestille sig de bevidsthedstilstande, der kan realiseres på dette høje plan.

Da disse høje bevidsthedstilstande overskrider grænsen for menneskets nuværende opfattelsesevne, skal der nu fokuseres på studiet af de astrale og mentale verdener, for de er relevante for almindelige, dødelige mennesker, der bevidst eller ubevidst oplever dem, når de sover, eller når de dør.

Artikel-Mennesket-og-de-syv-planer-Esoterisk-visdom
Download-fil: MENNESKET OG DE SYV PLANER 05 - Hardy Bennis


Artikel-Mennesket-og-de-syv-planer-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: MENNESKET OG DE SYV PLANER 05