Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MENNESKET OG DE SYV PLANER - 05
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Mennesket-og-de-syv-planer-Mystik-Spirituelt

MENNESKET OG DE SYV PLANER - 05 (4 af 9)


I solsystemet er der syv forskellige stofverdener eller -planer, der består af partikler, som er vævet sammen, sådan at de opfattes som en sammenhængende helhed.

MENNESKET OG DE SYV PLANER - 05 (4 af 9)

Personligheden

 

Personligheden

Personligheden befinder sig "nederst". Personligheden er det aspekt af mennesket, som stort set alle er mest fortrolige med, fordi man oplever, at man er personligheden, når man er vågen og bevidst i hverdagen. Personligheden er det handlende redskab, som sjælen inkarnerer i i de tre lavere verdener, og derfor består personligheden af en kombination af tre redskaber:

Det fysiske legeme

Det fysiske legeme, der består af to aspekter: Den fysiske krop af kød og blod, samt et æterlegeme. Æterlegemet er en energiskabelon, der er grundlag for dannelsen eller fortætningen af det fysiske legeme. Dette vigtige energilegeme beskrives senere.

Astral- eller følelseslegemet

Astrallegemet er et legeme, der består af finere stof end det fysisk-æteriske. Sjælen sanser og føler ved hjælp af astrallegemet. Det består af en "tættere" del, som er en nøjagtig genpart af den fysiske krop, og en "finere" del, der strækker sig uden for den tætte del af astrallegemet. Astrallegemet har facon som en ægformet oval, der almindeligvis kaldes den astrale aura. Denne aura er fuld af lysende farver, der ikke blot udtrykker de mere permanente følelsesvaner, der viser menneskets følelsesmæssige karakter og kvalitet, men også pludselige følelser, som skyller gennem auraen.

 

Mennesket-og-de-syv-planer-06-Den-esoteriske-lære

 

I vågen eller "dagsbevidst" tilstand overføres vibrationerne i astrallegemet til det autonome nervesystem via solar plexus centret, og dermed bliver mennesket bevidst om de skiftende følelser via den fysiske hjerne og krop. Når mennesket falder i søvn, træder det ud af det fysisk-æteriske legeme og ind på det enorme astralplan, der gennemtrænger og omslutter hele planeten. Her er mennesket til stede i sit astrallegeme, og her er det lige så vågent og bevidst som i den fysiske verden.

For den clairvoyante forsker ses astrallegemet som en lysende energistruktur uden det fysiske legemes organer og funktioner.

Mental- eller tankelegemet

Mentallegemet er det redskab, som sjælen bruger til tænkning, når tænkeevnen anvendes til at forstå konkrete forhold. Astrallegemet består som sagt af en "tættere" del, og på samme måde er der en nøjagtig mental genpart af den fysiske krop, samt en "finere" del, der kaldes den mentale aura. Den mentale aura stråler af farver, der er endnu mere lysende end farverne i den astrale aura, og de mentale farver udtrykker ikke alene de mere permanente tankevaner i menneskets karakter, men også pludselige tankeprocesser, indskydelser og associationer.

Underplaner

Hvert stofplan er opdelt i syv underplaner. Mentalplanets syv underplaner er delt i to overordnede niveauer: Fire lavere underplaner og tre højere underplaner. Der er stor forskel på mentalplanets to afsnit, som beskrives i næste afsnit. De "grove", mest hensynsløse og egoistiske tanker på det laveste underplan og de "finere" og mere "forædlede" tankeprocesser på de højere underplaner. Det samme princip gælder på astralplanet, hvor de mest inhumane og egoistiske følelser og begær findes på det laveste underplan og de "finere" og mere "forædlede" følelser på de højere underplaner

Det er vigtigt at understrege, at det er meget vanskeligt at sige noget om de tre "højere" underplaner af mentalplanet, for de er udtryk for tilstande, der er vidt forskellige fra de fysiske tilstande, som mennesket opfatter med hjernebevidstheden. Der er ikke er ord for dem. Men det har alligevel stor betydning, at man forsøger at danne sig et indtryk af dem, og derfor vil der i det følgende blive givet nogle nøgleord om hvert af disse bevidsthedsplaner.

Artikel-Mennesket-og-de-syv-planer-Esoterisk-visdom
Download-fil: MENNESKET OG DE SYV PLANER 05 - Hardy Bennis


Artikel-Mennesket-og-de-syv-planer-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: MENNESKET OG DE SYV PLANER 05